HjemStadsmissionens Skolstiftelse velger Nordlo

Stadsmissionens
Skolstiftelse
velger Nordlo

Da Stadsmissionens Skolstiftelse skulle kjøpe inn IT-tjenester, valgte de Nordlo som helhetsansvarlig leverandør for IT i hverdag og fremtid.

Share on social media

Utfordringen

Stadsmissionens Skolstiftelse har nærmere 400 ansatte og cirka 3000 elever og deltakere på sine videregående skoler samt sin folkehøyskole og yrkeshøyskole i Mälardalen, Sverige. Organisasjonen hadde behov for en ny IT-leverandør som kunne ta et helhetsansvar. Leverandøren måtte sørge for at all IT fungerer i hverdagen for ansatte og elever, men også kunne ta et strategisk ansvar og gi råd om valg av tjenester og teknologi. Derfor ble det lagt ut et anbud for serverdrift, fiberforbindelser og kommunikasjon, arbeidsplasser, mobiltelefoni, utskrifter og det strategiske partnerskapet. Stadsmissionens Skolstiftelse har ingen egen IT-avdeling og derfor trenger de støtte fra en ekstern partner.

"Vi valgte Nordlo fordi de under prosessen viste at de kunne tilby det vi ville ha, det vil si møte oss der vi befinner oss og snakke med oss på et språk som vi forstår i vår mangel på teknisk kompetanse. Tilbudet med IT som tjeneste var attraktivt for oss, men også opplevelsen av at vi ble verdsatt høyt som kunde"

- Per Kassman, digitaliseringsansvarlig i Stadsmissionens Skolstiftelse.

Løsningen

Stadsmissionens Skolstiftelse valgte IT som tjeneste gjennom Nordlo, det vil si fleksible IT-løsninger for serverdrift, arbeidsplasser og klienter og print med tilhørende support. I avtalen inngår det strategiske partnerskapet som en naturlig del der det proaktive perspektivet er med i alle prosjekter.

For å sikre kvalitet gjennom hele leveransen er prosjektene delt opp i ulike faser der en felles prioritering har fått styre. Det første leveransen som skjer til skolestart i august, inneholder en forbedret elevplattform og klienter for nye elever. Parallelt med dette pågår det et forarbeid som ligger til grunn for den større implementeringen og migreringen av servermiljøet som finner sted i løpet av høsten.

Det strategiske partnerskapet preger dialogen som finner sted hver uke. Her håndterer man spørsmål som dukker opp for å sikre forventet leveranse av de delene som inngår i prosjektet. Den første delen av leveransen gjelder for hverdag og den beregnes å være klar til årsskiftet 2019/2020. Deretter går man over til forvaltning og skaper rom for det videre arbeidet med å utvikle kundens virksomhet og nå de fastsatte målene. Dette håndteres ifølge Nordlos konsept for fremtid.

– Vi ble imponert av Nordlos proaktive innstilling allerede i anbudsprosessen. De stilte de rette spørsmålene og gav oss tydelige svar på de spørsmålene som vi selv hadde. Takket være at Nordlo stilte de rette spørsmålene til oss, oppdaget vi viktige punkter som vi selv lett kunne ha oversett, fortsetter Per.

Kundenytte

Kunden opplever nå at de har en leverandør som kan ta hånd om den daglige IT-driften og sikre at alt fungerer. Men de har også fått en strategisk partner som kan hjelpe dem med å arbeide proaktivt med IT og digitalisering. Med fleksible løsninger for IT som tjeneste unngår de å ha gammelt utstyr, og betaler bare for det de behøver akkurat nå.

Stadsmissionens Skolstiftelse er en idébasert organisasjon uten noe mål om fortjeneste. Målet er i stedet å tilby utdanning for alle. Skolstiftelsen driver videregående skoler under navnet Grillska og voksenopplæring på Stadsmissionens folkehøyskole og yrkeshøyskole. På Grillska Gymnasiets seks videregående skoler i Mälardalen går det cirka 2800 elever. Totalt studerer nesten 3000 personer på Stadsmissionens Skolstiftelses utdanninger og oppdragsutdanninger.

Relaterte kundcase

Vil du oppleve samme resultat som Stadsmissionens Skolstiftelse?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Gustaf Tjernström 
Salgssjef, Nordlo Stockholm Liljeholmen
Tel: +46 (0)70-6581149
gustav.tjernstrom@nordlo.com