Greencarriers
reise med innovasjon
og bærekraft

I dag støtter Nordlos servicedesk og kundeteam alle Greencarriers kontorer globalt.

Fra enkeltprosjekter til globalt samarbeid

Samarbeidet mellom Greencarrier og Nordlo ble innledet allerede i 2012 med ulike prosjekter og konsulenttjenester. I 2014 førte dette til at Greencarrier valgte Nordlo som strategisk partner for sin globale IT-infrastruktur. I dag støtter Nordlos servicedesk og kundeteam alle Greencarriers kontorer globalt. I et nært samarbeid med den daglige logistikkvirksomheten pågår det flere forbedringsprosjekter for ytterligere å effektivisere den sentrale infrastrukturen og implementere flere skytjenester.

"Siden reisen startet er det gjennomført flere forbedringsprosjekter for å harmonisere og forenkle et tidligere komplekst IT-miljø."

Løsning

Logistikkindustrien preges av stadige endringer med økende behov for effektiv håndtering av transport, transparens og samhandling med kunder og leverandører i verdikjeden. IT utgjør et viktig grunnlag for Greencarriers kundetilbud og bedriften har en ambisjon om å ligge i forkant når det gjelder innovative, bærekraftige og kundefokuserte logistikkløsninger. Siden reisen startet er det gjennomført flere forbedringsprosjekter for å harmonisere og forenkle et tidligere komplekst IT-miljø. En skalerbar IT-plattform med standardiserte IT-tjenester utgjør et viktig grunnlag for Greencarriers fortsatte vekst der flere oppkjøp av selskaper er blitt kunngjort det seneste året.

En av utfordringene har vært å finne smartere løsninger for et globalt IT-miljø, og der har Nordlo bidratt med effektive tjenester som oppfyller høye sikkerhets- og tilgjengelighetskrav. Aktivitetene har innebåret en suksessiv konvertering fra et egeneid IT-miljø til infrastruktur som tjeneste.
– Samarbeidet har vært preget av en åpen og konstruktiv dialog der Nordlos dedikerte medarbeidere har bidratt med grundig kompetanse for å opprettholde og videreutvikle våre IT-tjenester. Derfor har det også vært naturlig å fortsette reisen og samarbeidet, sier Simon Hellmuth, IT-sjef i Greencarrier.

Kundenytte

– Vi er naturligvis glade for at Greencarrier gir oss fortsatt tillit samtidig som samarbeidet både utvides og fordypes. I Nordlo har vi en uttalt ambisjon om å etablere tette samarbeid med kunder som driver virksomhet internasjonalt. Vi har den kompetansen og de ressursene som kreves for å være en sterk IT-partner for globale foretak der det stilles høye krav til en velfungerende og kostnadseffektiv IT-infrastruktur, sier Mats Franzén, adm.dir. i Nordlo Lindholmen-Kista.

Relaterte kundcase

Orio – Trofast kunde klar for fremtiden

Stadsmissionens Skolstiftelse velger Nordlo

Montico velger IT-tjeneste fra Nordlo

Gekås i Ullared velger Nordlo som IT-partner og rådgiver

Interruption-free operations for Svenska Kulturpärlor

Norsk Tur opplever høy driftssikkerhet med Nordlo

Sveriges Ingenjörers vinnende konsept

Nordlo hjelper Trosa Stadshotell med å digitalisere varsomt

HSB investerer i moderne møterom med Nordlos hjelp

Gina Tricot har full kontroll på IT ved hjelp av Nordlo

Flexibility gives the Swedish Association of Health Professionals control over their IT

Vil du oppleve samme resultat som Greencarrier?

Med digitale løsninger hjelper vi din organisasjon med å komme nærmere en bedre arbeidsplass, en rikere kundeopplevelse og raskere vekst. Sammen skaper vi en fungerende hverdag og en blomstrende fremtid.

Carolen Ytander
CMO, Nordlo
Tel: 0708-919518
carolen.ytander@nordlo.com