HjemHva er virksomhetsnytten med skyen?
verksamhetsnyttan molnet

Share on social media

Hva er virksomhetsnytten med skyen?

Det snakkes ofte om den kortsiktige virksomhetsnytten i skyen, f.eks. at man øker digitaliseringsgraden og at manuelle prosesser enklere kan automatiseres. Men hva er den langsiktige forretningsnytten? I denne bloggen går vi gjennom virksomhetsnytten med skyen. Her følger fem områder der skyløsninger øker deres langsiktige forretningsnytte:

1. Bedre kontroll på IT-kostnader

 Ifølge en undersøkelse utført av Radar har skymodne virksomheter 20 prosent lavere operative IT-kostnader. En kostnadseffektiv løsning er f.eks. å bruke skytjenesteleverandørens ressurser i stedet for å kjøpe inn dyre systemer og ansette interne IT-ressurser. Dessuten kan dere bruke skalerbare abonnementsmodeller og bare betale for det som brukes. Det gjør det også enkelt å skalere opp eller ned bruken etter deres behov. Resultatet blir at dere ikke behøver å ha høy IT-kompetanse internt fordi vedlikehold og oppdateringer håndteres eksternt av deres skyleverandør.

2. Enklere å planlegge og større skalerbarhet

En av de store forandringene med skyen er at IT-tjenester blir rene kapasitetstjenester. Som et resultat av dette kan IT-avdelingene bruke mindre tid på å planlegge og ressurssette de delene av leveransen som er skytjenester, men de kan fortsatt benytte seg av den nyeste teknologien og sikkerheten. I tillegg til dette skapes det større muligheter til rask opp- eller nedskalering av drifts- og lagringsbehov når det er påkrevd på grunn av endrede behov. Dermed frigjøres det tid og dere kan fokusere på å skape vekst fremfor å holde virksomheten ved like. Dette sparer mange IT-sjefer for hodepine og frigjør ressurser som i stedet kan brukes på å skape innovasjonskraft.

3. Mobilitet + Fleksibilitet = Samarbeidseffektivitet

Skyen muliggjør mobilitet som i sin tur åpner for økt og bedre samarbeid. Når medarbeiderne kan få tilgang til sine arbeidsprosesser uansett hvor de befinner seg, øker forutsetningene for intern effektivitet. Det finnes en enorm mengde skybaserte verktøy og applikasjoner som hjelper virksomheter med å samarbeide effektivt. Effekten blir at medarbeiderne kommuniserer enklere og deler informasjon raskere med hverandre gjennom samarbeidsplattformer. Akkurat nå ser vi hvordan bedrifter verden over gir sine ansatte mulighet til å arbeide mer mobilt. Det gir økt frihet og intern effektivitet, men bidrar også til mer fornøyde medarbeidere og gjør dere til en mer attraktiv arbeidsgiver.

4. Forretningskontinuitet

Når data og opplysninger lagres i skyen, er det enklere å beskytte og gjenskape dem enn når man lagrer lokalt. Når informasjonen sikkerhetskopieres og beskyttes på et sikkert sted, får du enkelt tilgang til dataene og kan drive virksomheten som vanlig. Det minimerer risikoen for eventuelle driftstopp og produktivitet. Man må imidlertid være klar over at dette ikke er noe som gjøres automatisk i den offentlige skyen. Dere selv eller deres skyleverandør må sørge for at kopieringen utføres kontinuerlig.

5. Innovasjonskraft

Skyen skaper helt nye muligheter for innovasjon og applikasjoner. Åpen arkitektur, kortere utviklingssykluser, skalerbarhet og bransjespesifikke skyløsninger stimulerer innovasjonskraften og gir større muligheter til vekst. Den fleksible arkitekturen i skyen kan stadig oppdateres og tilpasses etter deres virksomhetsmål og skape både motstandskraft og resistens. Men det forutsetter at dere har en tydelig skystrategi og en partner som er påpasselig og kan oppdatere arkitekturen etter deres behov.

Kom nærmere kraften i skyen

Mange IT-organisasjoner stilles daglig overfor stadig større krav og forventninger når det gjelder å øke digitaliseringsgraden. Dessuten må de implementerte løsningene korrelere med virksomhetens målbilde og den effekten som etterstrebes, samtidig som handlingsrommet begrenses av et stadig nærværende kostnadsfokus.

I Nordlo har vi lang erfaring med skyløsninger og har hjulpet flere ulike virksomheter, organisasjoner og offentlig sektor med å forflytte hele eller deler av IT-miljøet til skyen.

Ønsker du å vite hvordan veksten av skytjenester hos bedrifter ser ut, og hvordan en overgang til skyen kan ta bedriften din til nye høyder? Da bør du lese rapporten vår «Kom nærmere morgendagens skytjenester».

Les rapporten om reisen til skytjenester