HjemVIEW Ledger valgte Nordlo som samarbeidspartner

VIEW Ledger valgte Nordlo som
samarbeidspartner

Share on social media

Utfordring

VIEW Ledger hadde behov for ny IT partner for hosting og drift av deres programvare, herunder ASP og andre datarelaterte utfordringer de stod overfor. De var tvunget til å få på plass et nytt og stabilt system umiddelbart, så rask håndtering og effektiv leveranse var essensielt i leveransen.

«Samarbeidet med integrasjonen fungerte tipp topp og de ansatte gir positive tilbakemeldinger etter overgangen til Nordlo»

Løsning

Konsulenter fra Nordlo Vennesla fikk raskt skissert en serverplattform basert på Hyper-V virtualisering, samhandlings-tjenester i Office365 og en sikker brannmurløsning med tilhørende VPN. Forslaget ble utarbeidet sammen med kunde, og det ble igangsatt en rask migreringsprosess for å få View Ledger over på ny løsning.

Tilbakemelding fra partner og daglig leder ved VIEW Ledger, Steinar Wehus, er at samarbeidet i forbindelse med integrasjonen fungerte «tipp topp», og at de ansatte gir positive tilbakemeldinger etter overgangen til Nordlo.

Wehus sier også at de i behovsavklarings fasen opplevde seg forstått, og at utførelsen gikk som planlagt. Noen humper i veien vil det alltid bli i raske prosesser, men Nordlo sine konsulenter avklarte, identifiserte og løste problemene raskt underveis.

Hvorfor velge Nordlo Vennesla?

Wehus sier at Nordlo ble valgt som leverandør basert på oppfatning om at vi leverer solide tjenester og den kompetansen VIEW Ledger har behov for. Han poengterer også at de opplever god service, og at det ikke går lang tid fra et problem oppstår til det er løst.

Kundenytte

Etter litt innkjøring av ny driftspartner så fungerer løsningen nå veldig bra, og både kunder og ansatte er fornøyde med ny effektiv og stabil plattform. VIEW Ledger sine medarbeidere erfarer at de blir hørt og forstått, og at de ikke minst møter hyggelige mennesker ved kontakt med Nordlo sin support.

Mer om VIEW ledger
VIEW består av +700 kloke hoder og en god dose teknologi. De ser på seg selv som partnere og ønsker å utvikle seg i takt med deg som kunde. VIEW gir oversikt og kontroll i sanntid. Mer om VIEW Ledger.

Relaterade kundcase

Vil du også oppleve samme resultat som VIEW Ledger?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Marius Mønsted
Office manager
Tel: +47 97 41 27 07
marius.monsted@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare