HjemTre grunner til å outsource sin IT

Share on social media

Tre grunner til å outsource sin IT

Med IT-outsourcing kan virksomheten få de beste løsningene på markedet uten å måtte legge kostnader på en egen IT-avdeling. Ved å overlate ansvaret til en leverandør behøver bedriften ikke lenger å bruke tid, energi eller penger på å ansette og vedlikeholde en egen IT-avdeling samtidig som man kan velge et forhåndsbestemt servicenivå med en tydelig prissetting. Dette er noen av fordelene som gjør at IT-outsourcing blir et stadig vanligere alternativ for mange bedrifter.

Hvorfor skal man outsource sin IT?

Det finnes mange grunner til å bytte til IT-outsourcing. Manglende intern kompetanse eller problemer med å tiltrekke seg kompetent personale er vanlige årsaker. Hvis man benytter seg av en leverandør, som har IT som ekspertområde, får man som oftest bedre mulighet til å utvikle virksomheten enn om man skal gjør alt på egen hånd.

Det varierer hvor omfattende outsourcing av et IT-miljø er og det innbefatter også ulike tjenester avhengig av virksomhetens behov. IT-miljøet kan inneholde flere ulike tjenester med alt fra systemutvikling, systemforvaltning, infrastruktur, integrasjon, klienter til prosesser, maskinvare og support. Felles for alle løsninger er at man ikke lenger behøver å bruke tid på å slukke branner. I stedet kan man helt og holdent fokusere på sin kjernevirksomhet – samtidig som man sparer tid og får bedre kontroll over kostnadene.

Tre grunner til å outsource sin IT

  1. Ved å outsource sin IT oppnår man reduserte kostnader og økt kostnadskontroll. Man slipper å investere i infrastruktur og unngår uforutsette kostnadsøkninger. Kostnadsreduksjonen eller besparelsen består egentlig av at bedriften bare betaler for det som benyttes, og slipper de faste kostnadene med innkjøpt maskinvare. Man får dessuten en fast månedskostnad og det gjør det enklere å planlegge budsjettet.

  2. Man kan skalere opp eller ned sin IT når behovene endres og man slipper å binde seg opp over tid eller tenke på å ha rett kapasitet eller rett kompetanse tilgjengelig. Når virksomheten vokser eller krymper, er det mange fordeler med å ha outsourcet sin IT-drift eller sine klienter til en leverandør. Leverandøren som man velger, bør være fleksibel nok til å takle til raske forandringer når det gjelder diskplass, serverkapasitet og datamaskinpark. Ved å outsource sin IT kan man fra en måned til en annen foreta utvidelser eller reduksjoner etter det behovet som kreves av virksomheten.

  1. Bedriftens medarbeidere kan fokusere på kjernevirksomheten samtidig som medarbeiderne får både raskere og bedre support. Med tilgang til større kompetanse og mer ressurser for bedriftens IT kan medarbeiderne i stedet fokusere på det som er virksomhetsnyttig. Det gjør at virksomheten blir mer konkurransedyktig og man får bedre muligheter til å utvikle den.


Utfordringer med outsourcing av IT

Den største utfordringen ved å outsource sin IT er å finne en leverandør som forstår bedriftens virksomhetsbehov og klarer å levere de tjenestene som etterspørres. Det er viktig å involvere hele ledergruppen fra starten av for å sørge for at kravene til leverandøren stemmer overens med hva som skal oppnås i virksomheten. Iblant oppleves forholdet til leverandøren som dårlig, dvs. at IT-miljøet er rotete og at IT-sjefen får skylden for et dårlig resultat. Hvis dette er tilfellet, kan det skyldes at avtalen er feilformulert eller feilkommunisert.

Oppsummering

For å oppsummere det hele, så kan IT-outsourcing redusere bedriftens IT-kostnader betydelig. Dette sammen med merverdier som økt sikkerhet, økt kompetanse og kvalitetsnivå samt bedre tilgjengelighet gjør outsourcing av IT til et smart og fremtidssikkert alternativ for de fleste virksomheter.

Hvis outsourcing er en del av din bedrifts fremtidsplaner, er det viktig å velge en stabil partner. Dessuten må dere sammen utføre en analyse av deres virksomhet for å se hvor det finnes effektivitetsmuligheter for nettopp dere.

Vi treffer deg gjerne for å fortelle mer om hvordan vi kan hjelpe deres virksomhet med outsourcing av IT til oss, og mer om de fordelene som nettopp din bedrift kan dra nytte av.

Kontakt oss for en konsultasjon for en fremtidssikker IT