HjemSkalerbar og skreddersydd skyløsning skaper IT-sikker vekst for TKL Logistics

Skalerbar og skreddersydd skyløsning skaper IT-sikker vekst for
TKL Logistics

Share on social media

Utfordring

Det globale transportfirmaet TKL Logistics trengte en pålitelig helhetspartner for å håndtere firmaets IT-behov. De løsningene de hadde, kunne nemlig ikke skaleres opp og tilpasses etter virksomhetens veksttakt. De gav heller ikke tilstrekkelig sikkerhet for verken drift eller databeskyttelse. Da firmaet startet sin digitaliseringsreise, var et av målene å utvikle en kundeportal. Der skulle fraktbestillere fra hele verden kunne gå inn og bestille, administrere og følge fraktbestillinger.

«Vår visjon er å digitalisere logistikkbransjen og jobbe mot å forenkle en ganske komplisert bransje. Kort sagt vil vi effektivisere hverdagen for våre kunder. Vi valgte Nordlo fordi de presenterte et opplegg som fungerte bra for vår virksomhet og visjon», sier Oscar Lundgren, adm.dir. i TKL Logistics.

Samarbeidet startet med en forstudie der hele TKLs IT-plattform ble gjennomlyst og analysert. Her ble det fokusert på sikkerhet, effektivitet og skalerbarhet samt hvordan disse parameterne stemte overens med firmaets spesifikke behov. Resultatet av forstudien bekreftet behovet for en ny, tilpasset, sikker og skalerbar tjeneste som kunne håndtere driften av samtlige av TKLs systemer og bli en optimert og sikker plattform for kundeportalen.

«Vårt mål er å være best innen transport og logistikk, og vi kjøper ekspertisen fra Nordlo fordi de er best på IT»

- Oscar Lundgren, adm.dir. i TKL Logistics

Løsning

Nordlos løsning omfattet innledningsvis to trinn:

  1. For å oppfylle TKLs behov og skape muligheter til å vokse, tilpasset man deres egen plattform slik at den kan bygges ut i takt med at virksomheten utvikles.
  2. En løsning for kundeportalen ble skreddersydd ut fra en eksisterende plattformsløsning, som både dekker eksisterende brukeres behov og kan skaleres opp i takt med at nye brukere tilkommer.

Et av de første tiltakene var å flytte alle TKLs data, systemer og applikasjoner. Tidligere lå de på enkeltvise, delte fjernservere, men nå ble de flyttet til ett enkelt skymiljø der risikoene for kontaminering minimeres og der man får god kontroll over hele IT-infrastrukturen.

Den eksisterende løsningen var ikke optimal, blant annet fordi det ble lagret mange ulike typer data, systemer og applikasjoner i et delt miljø. Det gjorde at dataene var eksponerte. I TKLs nye skybaserte servermiljø er datalagringen delt opp. Det innebærer også at kapasiteten for de enkelte delene av systemene kan økes ved behov.

Ett konkret eksempel på hvordan Nordlo raskt kunne effektivisere TKLs virksomhet var gjennom å digitalisere og automatisere fakturaflyten. I dag kan ca. 80 000 leverandørfakturaer håndteres digitalt og virtuelt, med minimalt behov for personalressurser.

I dag ligger 100 prosent av TKLs data, systemer og applikasjoner i skyen, i virtuelle, skalerbare databaseservere, såkalte Elastic Pools. Den digitale kundeportalen, som i dag har ca. 500 aktive brukere over hele verden, kan vokse organisk takket være elastisiteten i skydatabasene. Samtidig er driften og sikkerheten blitt bedre gjennom samarbeidet med Nordlo.

«Et av våre krav til en langsiktig IT-partner er nærvær og at vi kan stole på at supporten fungerer, både på distanse og lokalt. Nordlo har akkurat som TKL kontor i Jönköping i Sverige. Det har gjort det mulig å fordype og forenkle samarbeidet», fortsetter Oscar Lundgren.

Kundenytte

Løsningen gir TKL plass til å vokse. Fordi systemet er adaptivt, kan de være fleksible, legge til, ta bort, øke eller minske systemkapasitet etter behov og bruk. Det har vist seg å ha stor effekt på kostnader og resultater. For TKLs kunder er de positive resultatene også påtagelige. Det går tydelig frem av kundetilfredsheten. Takket være kundeportalen kan flere og flere av kundene i dag selv administrere sine fraktbestillinger, og det gjør hverdagen deres enklere.

«Vi kan se trender og endringer, og basert på det kan vi øke ytelsen eller justere kapasiteten midlertidig. Vi kan også følge portalbrukernes mønstre og justere etter kundenes bestillingsatferd. Dette gir TKL et stort konkurransefortrinn som logistikkpartner», avslutter Oscar Lundgren.

Om TKL Logistics

TKL Logistics er et globalt transportfirma, grunnlagt i 1994, med hovedkontor i Jönköping, Sverige. Bedriften har totalt tretten kontor over hele verden og omsetter for ca. SEK 600 millioner. TKL tilbyr kvalitative helhetsløsninger innen sjø-, lastebil-, tog- og flyfrakt med personlig service og én enkelt kontaktflate for kundene, på et globalt transportmarked preget av konkurranse og høye krav til både laveste pris og høyeste kvalitet. Les mer på tkl.se

Relaterade kundecases

Vil du også oppleve samme resultat som TKL Logistics?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Torgny Karlsson
Forretningsutviklere, Nordlo i Jönköping
+4636-4400706
torgny.karlsson@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare