HjemSveriges Ingenjörers vinnende konsept

Sveriges
Ingenjörers
vinnende
konsept

Share on social media

Utfordring

Før, i Civilingenjörsförbundets tid, håndterte Sveriges Ingenjörer IT-driften med egne ansatte, men fra 2005 styrte SACO IT-Service AB IT-avdelingen som innleid driftskompetanse. I 2015 var det imidlertid tid for et skifte, og bedriften la ut et anbud for å utkontraktere IT-funksjonen til en ekstern part. Valget falt da på Dicom, som siden har byttet navn til Nordlo ved en sammenslåing. Høye kostnader var hovedgrunnen til at Sveriges Ingenjörer valgte å kjøpe inn en IT-drift i stedet for å styre en i egen regi.

SACO IT-Service gjennomførte en anbudsprosess, hvor firmaet trakk inn ekstern innkjøpskompetanse. På slutten av prosessen var det enighet om at Nordlo var de som kunne tilby den beste løsningen. Blant annet møtte Nordlo opp på anbudsmøtene med de rette personene og rett kompetanse. «Dette gjorde både at vi som potensiell kunde følte oss prioriterte, og at vi fikk svar på spørsmål tidlig i prosessen. På møtene kunne Nordlos representanter redegjøre for sine løsninger på alle nivåer, og de kunne der og da svare på de fleste spørsmålene vi hadde som kunde. Andre positive aspekter under anbudsprosessen var at løsningsforslaget som ble presentert var transparent og inneholdt konkrete og saklige begrunnelser for hvorfor det var valgt. I tillegg ble vi vist de forventede fordelene løsningen ville ha for den daglige driften i vår organisasjon», sier Daniel Milovan, IT-sjef i Sveriges Ingenjörer.

«Hvorfor endre et vinnende konsept? Vi har ganske enkelt vært fornøyde med leveransen og partnerskapet med Nordlo»

Løsning

Løsningen som Sveriges Ingenjörer bruker består av full outsourcing, altså alt fra arbeidsstasjoner og support til servere i datahallen. Nordlo arbeider med såkalte ubrutte kjeder i sine leveranser, uavhengig av om det dreier seg om en arbeidsstasjons livssyklus eller en avtale. Dette innebærer at Nordlo tar ansvar for hele prosessen. Et eksempel er livssyklushåndteringen, hvor alt fra innkjøp til avvikling av datamaskiner blir gjort på den beste tekniske, miljømessige og etiske måten.

Sveriges Ingenjörer benytter tilgjengelig teknologi på en omfangsrik og detaljert måte som støtte i den daglige driften, men også i prosjekter og til aktiviteter for medlemmene.

Dette innebærer et høyt aktivitetsnivå, noe som stiller krav til en fleksibel arbeidsmåte hos Nordlo. Dessuten har Nordlo en leveransemodell basert på nøkkeltall, NKI-resultat (fornøyd kunde-indeks), noe som gjør det mulig for kunden å si opp avtalen hvis man ikke er fornøyd.

Løsningen ble designet av Christian Robertsson, som også har hatt ansvaret for avtalen med Sveriges Ingenjörer og sørget for at avtalen ble forlenget. «Sveriges Ingenjörer er en utfordrende kunde for oss, men på en positiv måte. De krever ikke at vi skal være på tå hev til enhver tid, men vi er det likevel fordi vi ønsker å levere en gjennomgående positiv opplevelse av virksomhets-IT for dem. Jeg tror det ligger litt i ingeniørenes natur å være nysgjerrige og ville vite hva som skjer, og det på et mer detaljert nivå enn vanlig. Dette har absolutt bidratt til at vi har utviklet våre interne rutiner og prosesser. Jeg setter virkelig stor pris på å få jobbe med Sveriges Ingenjörer», sier Christian Robertsson, avtaleansvarlig i Nordlo.

Kundenytte

Takket være en stabil leveranse og et godt partnerskap valgte Sveriges Ingenjörer i år å forlenge avtalen. Samarbeidet har gitt forbundet større fleksibilitet, forutsigbare kostnader, høyere driftssikkerhet og et mer kvalifisert miljø rent teknisk.

«Hvorfor endre et vinnende konsept? Vi har ganske enkelt vært fornøyde med leveransen og partnerskapet med Nordlo. De viser oss kontinuerlig at vi som kunde er viktige for dem, og i løpet av den første avtaleperioden har de opparbeidet seg en god forståelse av virksomheten vår. Når vi drar i gang med prosjekter eller gjør endringer, bruker de kort tid på å sette seg inn i hvorfor, komme med innspill og deretter utføre det nødvendige arbeidet. Alt er jo ikke alltid gull og grønne skoger, og det er nok der man kan skille seg ordentlig ut som leverandør. Det har Nordlo gjort, og for å oppsummere partnerskapet vårt må jeg bare si at det er hyggelig å jobbe med Nordlo», sier Daniel Milovan.

Om Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer er et svensk fagforbund og en interesseorganisasjon for høyskoleutdannede ingeniører i Saco. Forbundet er det største i Saco og har i dag ca. 153 000 medlemmer. Les mer på sverigesingenjorer.se.

Relaterte kundcase

Vil du oppleve samme resultat som Sveriges ingenjörer?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Jonas Forss
Salgsdirektør, Nordlo National
jonas.forss@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare