HjemSecurity Operations Center og Managed Threat Response

Share on social media

Security Operations Center og Managed Threat Response

Intervju med Rune Johannessen, Daglig leder i Nordlo i Sarpsborg, om Security Operations Center og Managed Threat Response

De færreste bedriftene har ressurser i dag til å kunne følge med på alla hendelser som skjer i sitt eget nettverk. En overvåket sikkerhetstjeneste er viktig for stort sett alle bedrifter. Basisen i en SOC-tjeneste er at man har en logginnsamling og logganalyse, en sårbarhetsdetektering og en sårbarhetskontroll. Ved hjelp av avanserte algoritmer så kan man se unormaliteter over tid i kundens nettverk. Managed Threat Response er en aktiv tjeneste hvor konsulenter og analytikere sitter og ser på dataen som kommer inn fra maskinen 24/7 og håndterer en hendelse, og på den måten hindre angrep som er i en startfase.

En kunde som føler selv at de ikke har god nok kontroll på alle hendelser i sitt nettverk og sine sikkerhets-løsninger, kan ta kontakt med Nordlo. Så ser vi på designet og det utstyret som er, og finner hvilke komponenter det er viktigt å hente logger fra. Dette setter vi opp til en sentral intelligent analyseserver hos oss, som vi tuner inn, og setter opp regler som passer for den kunden. 

Les mer i rapporten om cybersikkerhet