HjemSlik kan ledelsen og IT avdelingen samarbeide for å optimalisere IT-kostnadene

Share on social media

Slik kan ledelsen og IT avdelingen samarbeide for å optimalisere IT-kostnadene

Hvordan skal bedrifter ha mulighet til å fortsatt utvikle og digitalisere sin virksomhet i tider med lavkonjunktur, og når kostnader må reduseres? I denne artikkelen løfter vi frem tre måter å optimalisere IT-budsjettet i nedgangstider på, uten at innovasjon og utvikling begrenses.

1. Viktig at IT og resten av bedriften samarbeider for lavere kostnader

Det har over lengre tid vært snakket om Shadow IT og påvirkningen det har på IT avdelingens arbeid. Shadow IT innebærer at avdelinger eller personer utenfor IT-avdelingen tar initiativ til digitalisering eller systemer som ikke er forankret med IT, noe som kan innebære både sikkerhetsrisiko og lite effektivt arbeid.

Tvert imot må IT-infrastruktur og digitalisering gå hand i hand slik at forutsetningene for at bedriften skal kunne arbeide med digital transformasjon og utvikling er til stede. Gjennom å benytte seg helt eller delvis av skytjenesters fordeler for digitalisering finnes det store muligheter for å redusere IT kostnader og avlaste medarbeidere, blant annet gjennom å automatisere enkelte oppgaver.

Naturligvis må IT og resten og bedriften jobbe sammen for å bygge en sikker infrastruktur. Derfor finnes det mange fordeler ved å benytte en IT-partner med nærhet til bedriften og som har mål om å støtte bedriften i videre utvikling fremover.

 

«I dag er det stor mangel på, og etterspørsel etter IT-kompetanse, det er derfor vanskelig og kostbart å beholde og utvikle internt personal»

 

2. Outsourcing muliggjør utvikling og kostnadsbesparelser

Å outsource hele eller deler av bedriftens IT til en ekstern partner som tilbyr managed services eller IT som tjeneste, gir en god del muligheter til kostnadseffektivitet. Det innebærer blant annet at man får større mulighet til å legge fokus på utvikling i stedet for IT-drift og IT-ledelse.

Mange bedrifter som har en intern IT avdeling eller IT ansvarlig bruker mange timer på support og feilsøking. Dette legger i mange tilfeller beslag på mye av tiden som man heller kunne brukt på å implementere ny teknikk for å utvikle virksomheten, og spare tid på å automatisere interne prosesser. Å outsource sin IT-støtte gir både avlastning for IT sjefen, og gir nye muligheter for innovasjon.

Om man selv skal drive et datasenter eller servere, medfører det høye kostnader til strøm og kjøling, noe som igjen vil påvirke IT budsjettet kraftig når nye investeringer for hardvare og oppgraderinger må gjøres.

I dag er det stor mangel på, og etterspørsel etter IT-kompetanse, det er derfor vanskelig og kostbart å beholde og utvikle internt personal, særlig nå når det er arbeidstakers marked. Utviklingen går raskt, og for en IT ansvarlig som bruker mesteparten av sin tid på IT støtte, kan det være vanskelig å henge med. Gjennom outsourcing reduserer man også sårbarheten og avhengigheten av individuelle ressurser.

3. Redusere lisenskostnader, og dra nytte av mulighetene som finnes med skytjenester

En annen faktor som kan redusere kostnadene til IT er å jevnlig se over lisenskostnader. Har bedriften et system som fanger opp om bedriften har riktig antall lisenser for skytjenster og andre applikasjoner, eller er det ute av kontroll? Det er vanlig at lisenser som ikke lenger brukes ligger igjen og fremdeles koster penger, eller at man har feil type lisens, og slik ikke benytter seg av alle muligheter som finnes i de applikasjoner som man betaler for.

Gjennom å finne det optimale lisensoppsettet for bedriften og deres behov, er det mulighet for både kostnadsbesparelser og økt nytte

Oppsummert så trenger IT og ledelse å samarbeide for å optimalisere IT kostnadene. Ledelsen må stille krav til, og også gi IT de riktige forutsetningene slik at man kan oppnå de beste muligheter for digital innovasjon. På sikt vil det gi muligheter for en mer bærekraftig IT-infrastruktur med mer forutsigbare kostnader.

Les mer om hvordan din bedrift kan ruste opp for fremtiden med IT som tjeneste