HjemSlik digitaliserer mellomstore bedrifter i dag

Share on social media

Slik digitaliserer mellomstore bedrifter i dag

Vi har tidligere snakket om digitalisering og om hvordan det har blitt et samlebegrep for en rekke ulike prosesser og bruksområder. Men for å friske opp minnet er digitalisering enkelt beskrevet at man bruker digital teknologi for å forbedre eller forandre sin virksomhet. Det varierer mye hvor langt bedriftene har kommet på sin digitaliseringsreise. Det avhenger ofte av størrelsen på organisasjonen samt hvilken bransje man tilhører. I denne artikkelen har vi valgt å belyse hvordan mellomstore bedrifter digitaliserer sine virksomheter i dag. Det kan kanskje inspirere din bedrift til å ta fatt på digitaliseringen eller å bringe den videre til neste nivå?

Hvor langt har mellomstore bedrifter kommet med digitaliseringen?

Ifølge Tillväxtverket (svensk statlig etat som har til oppgave å utvikle og gjennomføre tiltak som fremmer entreprenørskap, økt konkurransekraft og vekst i bedrifter) er det særlig effektivisering av ulike administrative oppgaver som gjøres når mellomstore bedrifter digitaliserer. Mindre vanlig er det å bruke IT innen nettopp forretningsutvikling. Noe som de mener bedriftene bør vurdere og heller prioritere.

Generelt har mellomstore bedrifter en relativt høy digital modenhet innen IT-baserte forretnings- og kundehåndteringssystemer. Mens modenheten er lavere innen marked og integrasjon. Som tidligere nevnt varierer det mye fra bransje til bransje. Et eksempel på det er at bedrifter innen handel generelt har en høyere digital modenhet enn byggebransjen som har lavest modenhet ifølge undersøkelsen. Felles for alle mellomstore bedrifter er at den overgripende digitale modenheten har stort forbedringspotensial.

Videre i rapporten fremkommer det at bare 14 prosent av bedriftene bruker IT i stor grad innen forretningsutvikling. Dermed risikerer mange bedrifter å gå glipp av de store forretnings- og utviklingsmulighetene som digitalisering kan medføre. Hvis man bare fokuserer på hvordan digitalisering kan bidra til intern effektivisering, risikerer man å gå glipp av det potensialet som digitalisering kan ha for strategisk utvikling av virksomheten. Som å utvikle sitt kundetilbud og identifisere nye markedsbehov. Eller å bruke disse dataene for å få økt kunnskap om kundene og tilpasse produktene bedre etter deres behov.

«Man pleier å si at 90 prosent
av digitaliseringen handler om
mennesker og 10 prosent om
teknologi»

Drivkraften er egentlig den største faktoren bak digitalisering

Man pleier å si at 90 prosent av digitaliseringen handler om mennesker og 10 prosent om teknologi. Med dette menes det at den teknologiske utviklingen naturligvis er veldig viktig. Men at drivkraften til en digital omstilling ikke handler om teknologien i seg selv, men i stedet om ledelses- og styringsspørsmål. En digitalt moden bedrift bruker selvsagt teknologi til å forandre sin virksomhet – men det er alltid strategi, kultur og kompetanse som er den faktisk drivende faktoren.

Det gjør at bedriftsledere og styremedlemmer har en viktig rolle og et stort ansvar for å håndtere både mulighetene og risikoene som følger med digitaliseringsprosjekter. Dagens næringsvirksomhet går mot en økt kompleksitet der nye kunnskaper og kompetanser blir stadig viktigere for å øke mellomstore bedrifters evne til å utvikle seg, vokse og konkurrere mer langsiktig.

Med digitalisering tar du virksomheten til neste nivå

Hvis vi oppsummerer, så er det altså vanlig at mange mellomstore bedrifter har anvendt digitalisering til å effektivisere visse utvalgte oppgaver. Men det fremgår tydelig at de bedriftene som satser på å bruke digitalisering i sin forretningsutvikling, virkelig tjener på det.

Vi mener at flere bedrifter må slutte å betrakte IT som bare et verktøy for å effektivisere utvalgte prosesser. De må også identifisere hvordan digital teknologi kan muliggjøre økt kundenytte og utvikling av nye markeder. Digitalisering av interne prosesser er et bra første steg for å komme i gang med å effektivisere organisasjonen. Men etter det er det viktig å fortsette å tøye grensene og identifisere hvordan digital teknologi kan hjelpe dere til neste nivå. Et bra første steg for det kan være å implementere Business Intelligence i virksomheten.

Kan bedriften din bruke Business Intelligence til å fortsette digitaliseringen?

Business Intelligence (BI) er et samlebegrep for ulike teknologier, applikasjoner, prosesser og metoder som hjelper bedrifter med å forstå sin virksomhet bedre. BI bruker programvare og tjenester for å gjøre om data til handlingsbar innsikt som med de rette verktøyene kan presenteres i ulike sammendrag som rapporter, grafer, diagrammer m.m. BI bidrar altså til at man automatisk kan skape et detaljert bilde av bedriftens tilstand som kan presenteres på ulike visuelle måter.

Vil du vite mer om automatiserte prosesser og hvordan dere kan anvende det i deres virksomhet? Les deretter sjekklisten vår.

Les sjekklisten om automatiserte prosesser