Skytjenester

Med skytjenester slipper din virksomhet å investere i egne lokale servere, personale for dette eller annen infrastruktur. Det gjør at det eneste dere trenger for å skape en fungerende arbeidsplass, er en internett-oppkobling. Skytjenester er en fleksibel og kostnadseffektiv løsning som dessuten kan tilpasses etter nettopp din bedrifts behov og preferanser.

Slik kan din virksomhet migrere til skyen

For å begynne å bruke skytjenester kreves det at din virksomhet utfører en migrering. Kort sagt innebærer det at du flytter dine tjenester og data til skyen. Nedenfor går vi trinnvis gjennom et eksempel på hvordan Nordlo kan gå frem for å gjennomføre en vellykket migrering:

1

Skape forståelse av deres målbilde og visjon

Først skaper vi et klart og tydelig bilde av deres målbilde og visjon med utgangspunkt i kostnad, innovasjon, sikkerhet og ønsket om automasjon. I dette trinnet gjennomfører vi et risikoanalysearbeid som innebærer at dere blir innforstått med de risikoer og utfordringer som kommer med den nye skystrategien.

2

Gjennomføre en dyp teknisk analyse for å finne rett løsning

Deretter gjennomfører vi en teknisk analyse. I den tar vi hensyn til bedriftens kultur, sikkerhetskrav, systemets tekniske krav, eksisterende systemer og økonomi. Det gjør at vi kan utarbeide en løsning som passer for din virksomhet og skape en god og enkel overgang til skyen.

3

Bekrefte innsikt med en myk analyse

Deretter fortsetter vi med en myk analyse. Den består av intervjuer og en muntlig forståelse for å sikre at det vi har sett i den tekniske analysen, stemmer med det bildet dere har av deres virksomhet. Det er vanlig at mange prosesser som ønskes inn i skyen, ikke er veldokumenterte, og derfor er det viktig med en muntlig analyse.

4

Bygge et skybilde og utdanne personale

Ut fra analysene velger vi sammen hvilken skytjeneste som passer best for din virksomhet og dine preferanser. Deretter bygger vi det skybildet som vi er blitt enige om, noe som vanligvis ender med en hybridløsning. I dette trinnet legger vi stor vekt på utdanning for å sikre at den kunnskapen som kreves for å kunne bruke den nye løsningen, finnes i virksomheten.

Hva er skytjenester?

Det som utmerker en skytjeneste, er at du som bruker har tilgang til tjenestene fra ulike typer enheter og at det bare kreves en internett-oppkobling og innlogging for at det skal fungere.

Skytjenester deles normalt inn i tre nivåer: IaaS (infrastruktur som tjeneste), PaaS (plattform som tjeneste) og SaaS (programvare som tjeneste). Eksempler på IaaS er virtuelle maskiner, servere, lagring og backup, mens eksempler på PaaS er databaser, webservere og utviklingsverktøy. SaaS er tjenester som e-postverktøy, Office 365, Google Education og ulike spill.

Les om hvordan mobile løsninger kan øke deres effektivitet

Hva er forskjellen mellom den private, offentlige og hybride skyen?

Datamengden som bedrifter skaper og forbruker, har økt eksplosjonsartet. Det gjør at det er en kostbar og tidkrevende utfordring å håndtere data lokalt. Derfor er skyløsninger et godt alternativ når driften av IT-miljøet skjer et annet sted enn i en egen serverhall. Til dette kan man bruke den private, offentlige eller hybride skyen, og nedenfor gjennomgår vi forskjellene mellom disse.

Hva er den offentlige skyen?

Microsoft Azure forklarer den offentlige skyen som noe som eies og håndteres av en tredjepartsleverandør. Tjenestene nås enkelt via en nettleser og de er åpne og tilgjengelige slik at alle bedrifter kan bruke dem. Av den grunn deles serverne med andre virksomheter, men det gjør også at leverandøren tar hånd om support og sikkerhetsspørsmål. Noen eksempler på offentlige skytjenester er: e-postløsninger som Outlook eller G-mail, fillagringstjenester som OneDrive eller Google Drive og kommunikasjonsløsninger som Teams eller Slack.

Hva er den private skyen?

Den private skyen inneholder dataressurser som brukes av bare én virksomhet eller organisasjon. Med den private skyen er tjenestene og infrastrukturen alltid vedlikeholdt på et privat nettverk, og både maskinvare og programvare er eksklusiv for deres virksomhet. Derfor blir det lettere å tilpasse ressurser for å oppfylle spesifikke IT-krav.

Hva er den hybride skyen?

En hybridløsning er en løsning som sprer den lagrede informasjonen på ulike geografiske steder. Det innebærer at visse deler kan ligge lokalt, en del hos en lokal partner og andre i den offentlige skyen. Hybridløsningen gjør at selv om noe skulle skje med den ene backupen, så har du alltid den andre backupløsningen å falle tilbake på.

Jeg vil lære mer om skytjenester

Fordeler med skytjenester

De viktigste fordelene ligger i skalerbarheten og at du kan utnytte innovasjonskraften. Andre fordeler er at med fillagring på skydisk er filene dine beskyttet, selv om det skulle skje noe med datamaskinen din. Dessuten oppdateres tjenestene løpende og du trenger ikke å tenke på vedlikehold.

En annen fordel er at dere får en fast måneds- eller årskostnad og at dere ikke lenger trenger å stå for vedlikeholds- eller sikkerhetskostnader. Det gjør det lettere å budsjettere. Dere kommer til å spare tid og penger, og kan i stedet fokusere helhjertet på deres kjernevirksomhet.

Ulemper med skytjenester

Den største ulempen oppstår hvis migreringen ikke gjøres ordentlig fra starten av. En dårlig migrering kan føre til at systemet blir mer usikkert enn tidligere, eller gi den effekten at det blir en dyrere tjeneste som fungerer tregere. Informasjonen lagres jo tross alt, enkelt sagt, på en annens datamaskin. Derfor er det viktig å foreta en vurdering av hvilken bedriftsinformasjon som kan lagres i skyen og hva som ikke kan lagres der. Det er altså viktig å ha tilgang til god erfaring i en migrering og sørge for at alt gjøres nøye helt fra begynnelsen.

Hvilken skytjeneste er best for din bedrift?

Erfaring viser at et hybridopplegg av private og offentlige skytjenester vanligvis fungerer best, og derfor er det den løsningen vi i Nordlo vanligvis anbefaler for våre kunder. En slik arkitektur gir forutsetninger for å benytte moderne og innovative løsninger i den offentlige skyen, men også mulighet til å lagre deler av IT-plattformen lokalt. Enkelt beskrevet kan man forklare en hybridløsning som at dere har et eget skysystem, men også får ”godbitene” fra den offentlige skyen.

Nordlo hjelper din bedrift med å komme inn i skyen

En migrering til skyen varierer etter hvilken virksomhet du har, deres preferanser og behov samt hvilke typer tjenester dere velger å bruke. Det er en prosess som krever mye planlegging, erfaring og kunnskap, og med våre eksperters hjelp kan vi analysere og implementere en skreddersydd skyløsning som passer for dere og deres behov.