HjemRust opp for fremtiden med IT-løsninger som kan skaleres opp og ned ved behov

Share on social media

Rust opp for fremtiden med IT-løsninger som kan skaleres opp og ned ved behov

Når konjunkturen går ned og fremtiden blir mer uforutsigbar, er det viktigere enn noensinne at man raskt kan skalere opp eller ned i IT-miljøet avhengig av hvordan behovet ser ut.

For bedrifter er det ofte gunstig å gjøre om store faste kostnader – f.eks. investeringer i IT-infrastruktur, IT-sikkerhet eller kostnader for drift og support – til en månedlig kostnad som følger virksomhetens behov for øyeblikket. Med en fast kostnad for hele eller deler av IT-behovet får du ingen uforutsette kostnadsøkninger og du kan løpende justere kapasitet og servicenivå ut fra bedriftens behov for øyeblikket. På den måten kan bedriften kappe kostnadene ved store nedskjæringer og raskt akselerere igjen når fremtiden ser lysere ut.

Hva kan din virksomhet tjene på å outsource IT-miljøet?

  1. Kostnadseffektivitet

Med en stabil partner som allerede har den infrastrukturen som kreves, behøver dere ikke å gjøre egne, store investeringer og dere kan dra nytte av leverandørens kunnskaper og kapasitet. Investeringsbehovene blir dermed mindre.

  1. Fleksibilitet når behovene endres

I uvisse tider er det vanskelig å vite hvordan man skal tilpasse IT-miljøet for fremtidens behov. En IT-partner kan ofte tilby hele eller deler av IT-behovet på månedsbasis uten at dere binder dere for ett eller flere år for brukere som ansettes eller permitteres midlertidig.

  1. En mer effektiv organisasjon

Med en ekstern helpdesk eller IT-drift kan deres medarbeidere få den støtten og tilgjengeligheten de trenger uten at interne ressurser må bruke tid på ting som ikke er en del av kjernevirksomheten. Behovet for støtte varierer ofte over tid og i ens egen organisasjon er det vanskelig å ha både rett kapasitet og rett kompetanse tilgjengelig når den behøves.
Med en ekstern partner får man automatisk også tilgang til all ny innovasjon på området, og det bidrar til at man kan utvikle og effektivisere virksomheten og forretningene.

  1. Økt sikkerhet

Med outsourcet IT og en partner som tilbyr sikkerhetsløsninger som er tilpasset etter behovene i deres bedrift, har dere større muligheter til å sikre deres IT og bedriftsdata.

I usikre tider der fremtiden er uviss, er det viktig å samarbeide med stabile partnere som kan tilby sikre og effektive løsninger i kombinasjon med et nært samarbeid. Ta kontakt med oss i Nordlo for å snakke mer om hvordan din virksomhet kan få den IT-støtten som behøves nå i hverdagen og i fremtiden.

For mer statistikk om fremtiden/konjunkturen, les gjerne McKinseys reflekterende perspektiv på den rådende pandemien og hva som kommer etter den, det de kaller ”veien til det nye normale”. 

Fortsett din digitaliseringsreise med oss i Nordlo