HjemHvilke risikoer er forbundet med skyen?

Share on social media

Hvilke risikoer er forbundet med skyen?

En overgang til skytjenester åpner for store muligheter for bedriften. Dette kan gi tilgang til større innovasjon, skalerbarhet og store konkurransefordeler. Men som med alle andre forandringer i bedriften, finnes det helt klart noen risikoer forbundet med skyen å ta hensyn til før overgangen startes. I denne artikkelen får du lese om tre vanlige risikoer ved overgangen til skytjenester og hvordan du best kan forberede deg på disse.

Usikkerhet og mangel på kunnskap rundt lisensmodeller

Innledningsvis opplever mange bedrifter utfordringer med å forstå hvordan kapasitetstjenester benyttes på best mulig måte og hvilken type atferd som stimulerer lisensmodellen. De fleste av de bedriftene som har størst behov for skyløsninger, opplever vanskeligheter med å beregne kostnadene på forhånd. Utfordringene ligger stort sett i at bedriftene binder seg til tradisjonelle årlige forpliktelser når de egentlig burde kjøpt tjenester per minutt eller per time og motsatt. Noen tjenester står og går måned etter måned når de burde ha blitt avsluttet for lenge siden. Derfor er det viktig å forhåndsberegne hvilke applikasjoner og løsninger som skal lagres i skyen, og deretter estimere en innledende kapasitet.

Sikkerhetsarbeid blir glemt

I skyen finnes det en lang rekke sikkerhetsløsninger og sikkerhetsapplikasjoner som gir god beskyttelse for bedriftens data og brukere. Dersom en del av driften kjøres gjennom private skytjenester, er driften i tillegg til sikkerheten ekstra høy ettersom overvåkningen og sikkerhetsrutiner finner sted i egne datasentre. Skyen slipper derimot ikke unna trusselaktører. Økt digitalisering åpner som kjent for flere angrepsflater, og det er derfor viktig å samtidig ta vare på sikkerheten.

Prioriter informasjonsklassifisering i sikkerhetsarbeidet

Det er viktig å gjennomgå informasjonsklassifiseringen av interne data før overføringen til skyen gjennomføres. Informasjonsklassifisering avgjør hvilke data som skal lagres hvor utfra sikkerhetsgraden. Dette er viktig for alle bedrifter, men spesielt om bedriften din er underlagt mange bestemmelser. Dataene må deretter krypteres før de kan flyttes til skyen. I skyen kan infrastruktur bygges opp til å opprettholde sikker drift, og det finnes en rekke sikkerhetsløsninger tilgjengelig. I tillegg er det andre tiltak, for eksempel antivirus, sikkerhetskopiering, oppdateringer, flerfaktorautentisering, end-point protection og automatiske sikkerhetsoppdateringer som det er viktig å supplere med.

«Det er et stort sprang for mange bedrifter å gå fra egen drift til å kjøpe skytjenester, og det kan derfor være trygt å ha en betrodd partner
med på hele reisen»

Den største risikoen er den menneskelige faktoren

Når det gjelder sikkerhetsspørsmål, er det som regel den menneskelige faktoren som utgjør den største risikoen, hvilket kan komme av mangel på interne sikkerhetsrutiner. Utover implementeringen av tekniske løsninger som overvåker systemene og forhindrer cybersikkerhetsangrep, er det viktig å lage tydelige sikkerhetsrutiner og -retningslinjer tilknyttet overføring til skyen. Sikkerhetsretningslinjer skal blant annet inneholde retningslinjer for hvilke data som kan lagres i skyen og under hvilke forutsetninger de kan flyttes. Det er derfor viktig å hele tiden tilby medarbeidere opplæring i sikkerhet og bevissthet.

Sett opp en plan for overgangen, samt integrasjonen med eksisterende systemer

For å forberede bedriften på overgangen til skytjenester er det viktig å ha en godt utarbeidet skystrategi. En skystrategi handler om å gjennomgå hvordan en overgang til skyen kommer til å påvirke de eksisterende systemene, integrasjonene, funksjonene og løsningene, samt medarbeidere og kunder. Det er nødvendig å ha en tydelig plan for å kunne ha fullt utbytte av alle fordelene og mulighetene som skyen byr på, og samtidig unngå eventuelle problemer.

Minimer risikoen med skyen ved å få hjelp av en erfaren IT-partner

Når overføringen til skyen begynner, har mange bedrifter hatt problemer med den tekniske omstillingen som fra et tradisjonelt synspunkt kan være vanskelig å overføre. Det er et stort sprang for mange bedrifter å gå fra egen drift til å kjøpe skytjenester, og det kan derfor være trygt å ha en betrodd samarbeidspartner med på hele reisen.

Vi i Nordlo har lang erfaring på skytjenester og har hjulpet flere kunder til å overføre hele eller deler av IT-miljøet sitt til skyen. Ønsker du å vite hvordan veksten av skytjenester ser ut hos bedrifter i Norge, og hvordan en overgang til skyen kan ta bedriften din til nye høyder? Da bør du lese rapporten vår «Kom nærmere morgendagens skytjenester».

Les rapporten om reisen til skytjenester