HjemReturkraft velger Nordlo som samarbeidspartner

Returkraft velger
Nordlo som samarbeidspartner

Share on social media

Utfordring

Returkraft valgte samarbeidet med Nordlo Vennesla etter å ha vært ute på anbud med sine IT tjenester. Utfordringene hos Returkraft består i at de trenger en leverandør som kan bistå i all deres daglige drift, da de ikke har en intern IT-avdeling på huset.

De har da behov for en leverandør som har teknisk kompetanse og forstår og imøtekommer deres behov i hele deres daglige drift, slik at de kan fokusere på selskapets kjerneaktiviteter. 

«Nordlo kommuniserer og presenterer utfordringer og løsninger på en folkelig måte, og håndterer raskt eventuelle utfordringer som meldes inn til Nordlos supportsenter», sier Marit Løvland i Returkraft.

«Nordlo kommuniserer og presenterer utfordringer og løsninger på en folkelig måte, og håndterer raskt eventuelle utfordringer som meldes inn til Nordlos supportsenter»

Løsning

Nordlo er en integrasjonspartner som leverer et bredt spekter av tjenester til Returkraft. Leveransen inneholder IT som tjeneste, med drift av server som er plassert på Nordlos datasenter i Vennesla. Leveransen innbefatter også nettverkslinje, Microsoft skytjenester, pc-klientdrift samt leveranse og montering av AV-utstyr til møterom. 

Returkraft benytter seg også av Nordlos kompetanse for rådgivning og prosjektledelse, samt at våre konsulenttjenester benyttes ved behov for bistand i den daglige driften. Nordlo bestreber seg på å være en proaktiv partner, som ser muligheter og eventuelle forbedringspotensialer.

Kundenytte

Nordlos leveranse har fungert 100% helt siden de overtok driften av våre systemer, forteller Marit Løvland hos Returkraft. Ingenting er mer krevende enn når datasystemer ikke fungerer, og etter at vi satte i gang samarbeidet med Nordlo har vi ikke trengt å tenke på det datatekniske, og heller fokusert på å utføre våre kjerneoppgaver. Marit Løvland trekker spesielt frem at muligheten til å jobbe sikkert fra hvor som helst er helt uvurderlig. Spesielt i den mest hektiske koronatiden fikk de dratt god nytte av å kunne bruke fjernserver og fortsette og jobbe effektivt fra karantene/hjemmekontor. På denne måten kunne de sikre trygg drift til tross for sosiale restriksjoner.

Nordlo Vennesla er stolt leverandør til Returkraft og vil fortsatt bestrebe seg på å være en solid rådgiver for gode løsninger i fremtiden.

Mer om Returkraft
Returkraft er et energigjenvinningsanlegg som ligger på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand sentrum. Anlegget ble satt i drift våren 2010, og håndterer årlig totalt 130 000 tonn restavfall og spesialavfall. Besøk bedriftens websider her

Relaterade kundcase

Vil du også oppleve samme resultat som Returkraft?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Marius Mønsted
Office manager
Tel: +47 97 41 27 07
marius.monsted@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare