HjemKom nærmere morgendagens skytjenester

Kom nærmere morgendagens skytjenester

Utviklingen går stadig raskere mot skytjenester. For at vi skal bli best på å utnytte digitaliseringens muligheter må skiftet skje i en større utstrekning og med høyere tempo.

Den største drivkraften bak bruken av skytjenester er at de bidrar til økt fleksibilitet, muliggjør større fokus på kjernevirksomheten, økt kostnadseffektivitet og samtidig gir positive effekter på virksomheters innovasjon.

«Våre klassiske datasentre har i årenes løp gått fra å være en forvaltningsfunksjon for bedrifter og myndigheter til å bli en selvskreven byggestein for moderne
samfunnsinfrastruktur»

I vår rapport får du en sjekkliste med trinn for hvordan forflytningsreisen kan se ut. I tillegg får du informasjon om hva som skjer på området sky- og hybridløsninger akkurat nå, hvilke utfordringer virksomheter opplever ved en flytting til skyen og hvordan man kan overvinne hindringene.

Uansett om deres virksomhet allerede er i skyen eller er på vei dit, inneholder denne rapporten informasjon og kunnskap som er direkte til nytte i deres virksomhet. Fyll ut skjemaet og kom i gang med morgendagens skytjenester.