HjemRegnskaps Companiet valgte Nordlo som samarbeidspartner

Regnskaps Companiet valgte Nordlo som samarbeidspartner

Share on social media

Utfordring

Regnskaps Companiet hadde behov for en ny samarbeidspartner på hosting av drift av deres programvare, herunder ASP og øvrige datarelaterte utfordringer de stod ovenfor. Regnskaps Companiet var tvungen til å få på plass et nytt og stabilt system umiddelbart, så rask håndtering og effektiv leveranse var essensielt i prosessen.

«Samarbeidet med integrasjonen fungerte tipp topp og de ansatte gir positive tilbakemeldinger etter overgangen til Nordlo»

Løsning

Nordlo konsulenter tok utfordringen på alvor og fikk raskt skissert opp en serverplattform basert på Hyper-V virtualisering, samhandlings-tjenester i Office365 og en sikker brannmursløsning med tilhørende VPN.

Løsningsforslaget ble utarbeidet i samråd med kunde, og det ble igangsatt en rask migreringsprosess, for å få kunden fort i gang på ny løsning. Partner og daglig leder hos Regnskaps Companiet poengterer at samarbeidet i forbindelse med integrasjonen fungerte «tipp topp», og at de ansatte gir positive tilbakemeldinger etter overgangen til Nordlo.

Wehus, forteller at de i behovsavklaringsfasen opplevde seg forstått og at utførelsen gikk som planlagt. Noen humper i veien blir det i raske prosesser, men Nordlos konsulenter identifiserte og avklarte problemer raskt underveis.

Hvorfor velge Nordlo Vennesla
Steinar Wehus i Regnskaps Companiet sier at de valgte Nordlo som samarbeidspartner basert på deres oppfatning om at vi kan levere solide tjenester for deres behov. Et annet viktig kriterium for valg av Nordlo var vissheten om at vi besitter den kompetansen de etterspør. Han poengterer også at de opplever god service, hvor det ikke går lang tid fra et problem dukker opp til det er løst.

Kundenytte

Tilbakemeldingen fra Regnskaps Companiets kunder og ansatte, er at etter litt innkjøring i forhold til ny driftspartner, så fungerer løsningen nå veldig bra, og at både kunder og ansatte er svært godt fornøyd med ny effektiv plattform. De opplever effektiv samhandling på en stabil plattform. Regnskaps Companiets medarbeidere erfarer at de blir hørt og forstått, og at de ikke minst møter hyggelige mennesker ved kontakt med Nordlos support.

Mer om Regnskaps Companiet
Regnskaps Companiet AS, er et autorisert regnskapsbyrå med tilholdssted i Kristiansand og Vennesla. Regnskaps Companiet AS, har som mål å være best i klassen innen regnskap, skatt og bedriftsrådgivning. Høyt kvalifiserte ansatte skal være med å sørge for at vi når dette målet. Vi er derfor svært opptatt av å knytte til oss medarbeidere med lang og bred erfaring fra bransjen. Mer om Regnskaps Companies AS.

Relaterade kundcase

Vil du også oppleve samme resultat som Regnskap Companiet?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Marius Mønsted
Office manager
Tel: +47 97 41 27 07
marius.monsted@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare