HjemDerfor er det viktig å prioritere den digitale arbeidsplassen

Share on social media

Derfor er det viktig å prioritere den digitale arbeidsplassen

Enhver bedrift som vil være konkurransedyktige og henge med i utviklingen, må prioritere sin digitale arbeidsplass. Det har særlig vist seg nå under den rådende krisen, og i mange bransjer har det til og med vært et krav å kunne tilby en velfungerende digital arbeidsplass for å overleve. I dag finnes det et stort behov for å raskt kunne skalere opp og ned sitt IT-miljø. Samtidig øker behovet for å kunne tilby medarbeiderne å arbeide hjemmefra. Mange bedrifter velger derfor å outsource sin IT for å kunne skape en effektiv og sikker digital arbeidsplass som både er skalerbar og tillater fjernarbeid.

Hva innebærer en digital arbeidsplass?

På en digital arbeidsplass drar man nytte av teknologien for å kunne arbeide når man vil, uansett hvor man befinner seg. Den omfatter og samler alt innen informasjon og samarbeid for å øke den interne produktiviteten. For at en digital arbeidsplass skal fungere kreves det at man arbeider etter nøye gjennomtenkte strategier samt at man med omsorg velger ut de digitale verktøyene som støtter arbeid, informasjonsdeling og samarbeid.

Digitale arbeidsplasser kan se veldig forskjellige ut avhengig av bedriftens behov og forutsetninger. En av de vanligste delene som etterspørres, er en samarbeidsflate der man enkelt kan holde kontroll på arbeidsoppgaver og prioriteringer for å gjøre arbeidet lettere. Med digitale samarbeidstjenester kan man forbedre sin interne og eksterne kommunikasjons- og samarbeidsevne, bli mer miljøvennlige, lokke til seg nye og beholde nåværende medarbeidere samtidig som man senker kostnadene. SharePoint fra Microsoft 365 er et eksempel på et verktøy for deling av intern informasjon og Teams er et eksempel på en kommunikasjons- og samarbeidskanal.

Fremtidens arbeidsplass kjøpes som tjeneste

Den tydeligste trenden for den digitale arbeidsplassen er at man i stadig større grad går over til tjenester. Det kan dels være tjenester for ulike applikasjoner, og dels tjenester som bestilles fra en leverandør gjennom IT-outsourcing. Ved å outsource sin IT får man et problemfritt IT-miljø som gjør at de interne tekniske ressursene i stedet kan fokusere på å utvikle digitale prosesser som støtter både bedriftens interne virksomhet og kunderelasjoner. Med IT-outsourcing kan valgte løsninger skaleres opp og ned etter behov, samtidig som man reduserer kostnadene.

Når man begynner å tenke i tjenester, flyttes fokuset fra produkter og tekniske plattformer til en mulighet til å skape en arbeidsplass med brukeren og verdiskapningen i sentrum. Da kan man i stedet konsentrere seg om å transformere arbeidsplassen i en takt som både virksomheten og medarbeiderne kan klare.

«Med IT som tjeneste
hjelper vi dere med å skape
den digitale arbeidsplassen
ved å ta hånd om hele eller 
deler av deres IT-miljø»

Citrix mener at målet med en digital arbeidsplass er å forbedre kundeopplevelsen. Men for å gjøre det må organisasjonene først forbedre medarbeidernes opplevelse. Ansatte er mer villige til å samarbeide og ta på seg utfordrende prosjekter hvis de trives på arbeidsplassen. Når man outsourcer IT-vedlikeholdet og øker automatiseringen av administrative oppgaver, skapes det rom for medarbeiderne til å ta egne initiativ, tenke utenfor boksen og interagere mer med kolleger og kunder. Arbeidsmiljøet, i form av den digitale arbeidsplassen, skaper dermed medarbeidere som blir mer effektive i arbeidet, flinkere til å samarbeide, deler sin kunnskap, jobber mer fleksibelt og har det triveligere på jobben. Den digitale arbeidsplassen hjelper altså deres medarbeidere med å utvikle seg og dere skaper en enda mer attraktiv arbeidsplass. 

Slik kan Nordlo hjelpe til med å skape deres digitale arbeidsplass

I Nordlo kaller vi dette for IT som tjeneste. Med IT som tjeneste hjelper vi dere med å skape den digitale arbeidsplassen ved å ta hånd om hele eller deler av deres IT-miljø. Vi tilpasser tjenesten etter deres ønsker og forutsetninger for å finne den beste løsningen for nettopp deres organisasjon.

IT som tjeneste gjør at dere slipper å investere i infrastruktur og unngår uforutsette kostnadsøkninger. Dessuten kan dere enkelt skalere deres IT opp eller ned når behovene forandres og dere behøver ikke å binde dere opp over tid eller tenke på å ha rett kapasitet eller rett kompetanse tilgjengelig. Det gjør at virksomheten kan fokusere på kjernevirksomheten, verdiskapning og fortsatt digitalisering.

Hvis du vil vite mer om hvordan Nordlo kan hjelpe din virksomhet, kan du melde deg på en kostnadsfri workshop. Nordlos arbeidsmetodikk for å hjelpe din bedrift med overgangen fra nåværende til ønsket situasjon består av tre trinn:

  1. Trinn 1, et kort innledende møte: der vi presenterer oss for hverandre og går gjennom deres behov.

  2. Trinn 2, en workshop, med deg, representanter fra ledergruppen og/eller andre nøkkelpersoner, der vi går gjennom deres nåværende og deres ønskede situasjon.

  3. Trinn 3, et oppfølgingsmøte der vi presenterer resultatet fra workshopen og gir forslag til tiltak.

Meld dig på en kostnadsfri workshop