HjemPrioriter riktig for fremtiden

Share on social media

Prioriter riktig for fremtiden

Den pågående krisen har ført til at det digitale forbruket på kort tid har økt eksplosjonsartet og at de digitale arbeidsmåtene settes på prøve. Den plutselige digitaliseringen har fungert bedre og mer effektivt enn hva mange forutså, noe som kommer til å resultere i at arbeidsplasser må forandres mer gjennomgripende for å henge med i forandringen. Derfor er det viktigere enn noensinne for bedrifter å ri på digitaliseringsbølgen. Det betyr at dere allerede nå bør begynne å tenke på hva deres bedrift må gjøre for å forbli konkurransedyktige når markedet snur og det nye normale er et faktum. Det er tid for å prioritere riktig for fremtiden.

For å prioritere riktig for fremtiden bør dere identifisere deres nåværende situasjon og definere deres ønskede situasjon. Ved å gjøre det skaper dere en bedre forståelse av hvilken innsats som kreves nå for å forbli konkurransedyktige i fremtiden.

Identifiser deres nåværende situasjon

For å nå den ønskede situasjonen må dere først identifisere hvordan organisasjonen ser ut i dag. Dere må foreta en ordentlig gjennomlysning av virksomheten og dokumentere prosesser og arbeidsmåter, for så i neste trinn å definere gapet mellom den nåværende og den ønskede situasjonen. Først da blir det tydelig hvilke innsatser dere må gjøre nå for å kunne leve videre og fortsatt være konkurransedyktige.

Undersøk deretter om deres medarbeidere har den digitale modenheten som kreves for å omstille seg til nye digitale arbeidsmåter. Neste trinn er kanskje å se over hvordan dere bruker verktøyene deres? Hvilke apper kan gjøre det lettere for dere og behøves det ekstra utdanninger for dette?

«For å gjøre digitaliseringsreisen
enklere kan det være en god idé å få hjelp
av en IT-partner som kan håndtere alle
deler av infrastrukturen for å forberede
dere for fremtiden»

En ny arbeidsmåte som har økt, er online-møter. Det har ført til at våre forbruksmønstre og måter å møtes på er grunnleggende forandret. Det er rimelig å anta at denne utviklingen kommer til å fortsette også når vi i fremtiden kan treffes i personlige og fysiske møter igjen. Digitaliseringen av møter har gjort det enklere å snakke med og se kolleger fra andre kontor uten å måtte bruke tid og penger på å reise til hverandre. Digitale møter er blitt mindre tidkrevende og en mer kostnadseffektiv måte å holde møter på, noe som selvfølgelig er positivt for mange bedrifter. Det er et tydelig eksempel på hvordan nye digitale arbeidsmåter kan hjelpe bedriften med å utvikle seg samtidig som man sparer penger.

Gjør digitaliseringsreisen enklere med rett infrastruktur

Dere bør spørre dere selv om dere i dag har rett infrastruktur for å legge om til å arbeide digitalt. Undersøk også om dere har et godt overblikk over deres tjenester og maskinvare. For å gjøre digitaliseringsreisen enklere kan det være en god idé å få hjelp av en IT-partner som kan håndtere alle deler av infrastrukturen for å forberede dere for fremtiden. Hvis dere vil minske kostnadene, er det verdt å se på muligheten til å kjøpe inn IT-tjenester månedsvis i stedet for å måtte investere i maskinvare og vedlikehold av deres eget IT-miljø.

Identifiser ønsket situasjon

Å identifisere deres ønskede situasjon innebærer at dere bestemmer dere for hvilke prosesser og arbeidsmåter dere vil effektivisere og digitalisere. Det gjør dere best ved å vurdere hvilken innsats som vil gi størst effekt raskest. Dere bør også undersøke hvilke digitaliseringsmuligheter som finnes. Det kan være ulike verktøy og applikasjoner som kan forenkle arbeidsdagene for dere.

Når dere så har identifisert deres ønskede situasjon, kan dere ta fatt på digitaliseringsreisen. Men for å være klar for å nå den ønskede situasjonen kreves det en større digital modenhet i bedriften og at dere har rett infrastruktur tilgjengelig.

Nordlo hjelper dere fra nåværende til ønsket situasjon

Hvor vil dere være når det nye normale starter? Og hvordan kan din bedrift sørge for at den fortsatt er konkurransedyktig etter den omstillingen? Ved å hente inn kompetanse utenfra som håndterer teknologi og IT for dere, kan dere selv fokusere på deres kjernevirksomhet, lettere prioritere riktig for fremtiden og få et fremtidssikret IT-miljø fra en partner.

Nordlo kan hjelpe deres virksomhet med å identifisere både nåværende og ønsket situasjon. Vi guider dere på reisen til deres ønskede situasjon ved å finne de innsatsene innen teknologi og IT som gir størst effekt og som leder til kostnadsbesparelser og en mer effektiv organisasjon for dere.

Les mer om IT som tjeneste