HjemOT-sikkerhet

Share on social media

OT-sikkerhet

OT-sikkerhet, eller operasjonell teknologi-sikkerhet, refererer til tiltak og metoder som er utformet for å beskytte og sikre datasystemene og teknologien som brukes i industrielle og produksjonsmiljøer. Dette inkluderer styringssystemer, industrielle kontrollsystemer (ICS), maskinvare, programvare og nettverk som brukes til å overvåke og kontrollere produksjonsprosesser. OT-sikkerhet er viktig for bedrifter med produksjon av flere grunner:

Beskyttelse mot cybertrusler

Produksjonsmiljøer er utsatt for en rekke cybertrusler, inkludert hacking, malware, skadelig programvare og angrep på infrastrukturen. OT-sikkerhet hjelper til med å identifisere og motvirke slike trusler for å unngå avbrudd i produksjonen, tap av data eller skade på utstyr.

Opprettholde driftskontinuitet

Produksjonsbedrifter er avhengige av at utstyret og systemene deres fungerer kontinuerlig. Eventuelle avbrudd eller nedetid kan føre til store økonomiske tap. OT-sikkerhet bidrar til å opprettholde en stabil og pålitelig drift ved å redusere risikoen for feil, svikt eller uautorisert tilgang til systemene.

Beskyttelse av immateriell eiendom

Bedrifter med produksjon har ofte verdifull immateriell eiendom, for eksempel patenterte prosesser, oppskrifter eller design. OT-sikkerhet bidrar til å beskytte disse konfidensielle opplysningene mot tyveri, industrispionasje eller sabotasje, og sørger for at bedriftens konkurransemessige fordeler opprettholdes.

Overholdelse av forskrifter og standarder

Produksjonsbedrifter opererer ofte i regulerte bransjer, der det er strenge krav til datasikkerhet. Manglende overholdelse av forskrifter kan resultere i bøter, sanksjoner eller tap av tillit fra kunder og partnere. OT-sikkerhet bidrar til å oppfylle disse kravene og sikre at bedriften opprettholder en lovlig og ansvarlig drift.

Beskyttelse av ansatte og miljø

Mangelfull sikkerhet i produksjonsmiljøer kan utgjøre en trussel mot ansattes sikkerhet og helse, samt miljøet. OT-sikkerhet bidrar til å redusere risikoen for ulykker, utslipp av farlige stoffer eller skadelig påvirkning på arbeidsmiljøet, noe som sikrer trygge arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet.

Les mer i rapporten om cybersikkerhet