HjemOT-sikkerhet

Share on social media

OT-sikkerhet

Intervju med Rune Johannessen, fra Nordlo i Sarpsborg, om OT-sikkerhet

OT-sikkerhet er måter å sikre OT-nettverket sitt på. Fokuset for bedrifter er jo ofte at man skal forenkle og effektivisere prosessene sine. Så innfører man masse nye løsninger. Roboter, sensorer og den type ting. Målet er jo å gjøre produksjonen mer effektiv og spare kostnader. Og så tenker man ikke underveis på at man setter inn utstyr som kan ha sårbarheter og kan være en risiko for sikkerheten i hele bedriftens nettverk. Om det er en vekt som skal veie utstyr, om det er en robot som skal gjøre en sveis eller en montering av et slag: Det er funksjonen på det utstyret.

Veldig få tenker på at det er en datamaskin som ligger inni der. Alt utstyr som er koblet til et nettverk og som kommuniserer på en protokoll har potensielt en svakhet eller kan få en sårbarhet i seg. Og kan det kommunisere op nettverket, så kan det misbrukes for å spre seg videre sidelengs i nettverket til andre enheter. 

Les mer i rapporten om cybersikkerhet