HjemMontico velger IT-tjeneste fra Nordlo

Nordlo levererer helhetsløsninger innen IT som gør oss mer
konkurransedyktige

Share on social media

Utfordring

Med et økende antall ansatte og flere ulike kontor rundt om i Sverige trengte Montico en IT-partner som kunne levere en helhet og gi daglig support til bedriftens drøyt 150 medarbeidere i kombinasjon med en langsiktig strategisk arbeidsmåte for IT-området. «Vi ville ha en IT-strategi for hele bedriften for å få et enhetlig, sikkert og funksjonelt IT-miljø», sier Beatrice Singleton i Montico. En anbudsrunde ble innledet ettersom den daværende IT-leverandøren ikke levde opp til disse kravene.

Av fire potensielle IT-aktører falt valget på Nordlo, den leverandøren som best oppfylte Monticos behov.

«Vi er veldig fornøyde med at Nordlo kan gi oss en fungerende hverdag og samtidig hjelpe oss med det strategiske IT-arbeidet slik at vi fatter de rette beslutningene i møtet med fremtidens utfordringer.»

«Vi er veldig fornøyde med at Nordlo kan gi oss en fungerende hverdag og samtidig hjelpe oss med det strategiske IT-arbeidet slik at vi fatter de rette beslutningene i møtet med fremtidens utfordringer»

Løsning

«Nordlo har gjort en veldig god jobb i anbudet, men til å begynne med betraktet jeg dere som en outsider. Etter at vi hadde summert alle deler og inntrykk, ble det likevel Nordlo som knep førsteplassen», sier økonomisjefen/deleieren Lars-Göran Thorberg.

Den vinnende løsningen for Montico var å gå over til å kjøpe IT som tjeneste. I dag har de ca. 150 brukere på over 20 steder i Sverige som får IT-utstyr, tjenester og support gjennom Nordlo. Ettersom Monticos virksomhet ofte påvirkes av arbeidsmarkedets svingninger og iblant av politiske beslutninger, passer det veldig bra for Montico med den fullstendige fleksibiliteten som «funksjons IT-arbeidsplass» gir. Alle brukere, uansett hvor i landet de befinner seg, har full support fra kundetjenesten/helpdesken i Jönköping, noe som er spesielt viktig for alle «satellittkontor».

I tillegg til brukerutstyr og support leverer Nordlo IT-drift med overvåkning, et hybridmiljø med Office 365, lisenshåndtering og Print som tjeneste. Office 365-suitens muligheter gjør at Montico bruker flere programmer enn tidligere og man er nysgjerrig på Omnia som plattform i fremtiden.

Siden avtalen mellom Nordlo og Montico trådte i kraft, har en innleid IT-sjef vært en del av konseptet. Dette har utviklet seg godt og etter hvert har denne rollen fått større ansvar.
Målet med stillingen er å se etter mulige forbedringer i det eksisterende IT-miljøet på et overgripende strategisk nivå, men også å vurdere om det finnes andre mer passende deler som kan tilføres eller byttes ut.

«Vi i IT-rådet og våre brukere er svært fornøyde med både tjenester og support. Vi har et IT-intensivt miljø der mange prosjekter og utvikling av systemer pågår samtidig, noe som krever sin IT-kunnskap. Derfor er vi fornøyde med den støtten som vår innleide IT-sjef har gitt oss i disse prosjektene», sier Beatrice.

Kundenytta

Siden Nordlo tok over ansvaret for Montico har det skjedd store endringer. I dag har Montico et stabilt IT-miljø for alle brukere med en kundesupport som gir den daglige støtten i arbeidet. «Vi er veldig fornøyde med at en leverandør kan gi oss en fungerende hverdag og samtidig hjelpe oss med det strategiske IT-arbeidet slik at vi fatter de rette beslutningene i møtet med fremtidens utfordringer», fortsetter Beatrice.

Ved hjelp av et stabilt grunnlag med de rette IT-verktøyene for en fungerende hverdag og en godt gjennomarbeidet IT-strategi kommer Montico til å være konkurransedyktige i sin bransje også i fremtiden.

Montico er et komplett rekrutteringsfirma som tilbyr helhetsløsninger til bedrifter og privatpersoner innen rekruttering, bemanning og utdanning. Montico har nærmere 1 000 ansatte hvorav ca. 800 er konsulenter som er utplassert i oppdrag ute hos kundene. Bedriften har kontor på 23 steder i Sverige med hovedkontor i Tranås samt et kontor i Polen for internasjonal arbeidskraft. Les mer på montico.se

Relaterade kundcase

Vil du oppleve samme resultat som Montico?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Tobias Sahlin
Forretningsutvikler, Nordlo Jönköping
Tel: +46 (0)36-440 07 04
tobias.sahlin@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare