HjemOptimaliser prosesser i bedriften med hjelp av Microsoft Copilot

Share on social media

Optimaliser prosesser i bedriften med hjelp av Microsoft Copilot

AI har blitt en avgjørende faktor for å drive innovasjon og endring i flere ulike bransjer, fra digitale assistenter og chatbots til selvkjørende kjøretøy. Evnen til å utnytte kunstig intelligens gir store konkurransefortrinn, men det finnes også en uro for hvordan AI kan påvirke bedrifter i fremtiden.

– Fremtiden er virkelig interessant. Kunstig intelligens kommer til å ha stor påvirkning på hvordan vi arbeider, og mange arbeidsoppgaver kommer til å utføres både raskere og mer effetivt når du hele veien får forslag og støtte i ditt arbeid. Enkelte arbeidsoppgaver kommer det sannsynligvis ikke til å være behov for lenger, og personer som har vært lenge i arbeidslivet kommer mest sannsynlig til å oppleve AI i bedriften som en revolusjon, sier Tobias Sahlin, forretningsutvikler på Nordlo.

AI kan utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, som talegjenkjenning, beslutningstaking og språkoversettelse. Dermed kan den også brukes til å skape smartere forretningsflyt og bidra til å optimalisere prosesser.

Hva er Microsoft Copilot?

Nylig presenterte Microsoft sin digitale assistent for arbeidsplassen – Microsoft 365 Copilot. AI-verktøyet kommer snart til å være tilgjengelig for alle brukere av Microsoft 365, og berører de fleste som bruker applikasjoner i Microsoft 365 idag. Copilot beskrives som en AI-assistent som kombinerer språkmodeller, dine egne data og Microsoft 365 apper for å lette produktiviteten i arbeidet.

Vi er overbevist om at AI kommer til å forandre mange tradisjonelle yrkesroller, noe som gjør det viktig å implenetere AI på en sikker og ansvarsfull måte for å beskytte vår integritet. Så hvordan kommer Copilot til å påvirke vår arbeidshverdag?

AI i dine vanlige applikasjoner

Copilot er integrert i dine vanligste applikasjoner, slik som Word, Excel, Power Point, Outlook og Teams. I Word kommer brukeren til å kunne dra nytte av verktøyene for å skrive raskere, bedre og mer kreativt. For eksempel kan du be Copilot om å forkorte, omformulere eller gi feedback på din tekst, akkurat slik som ChatGPT.

Eksempel på oppgaver som du kan be din digitale assistent om:

  • Når du skriver: Gjør tredje stykket mer kortfattet. Endre tonaliteten i dokumentet for å gjøre det mer uformelt.
  • Når du har behov for å utvikle punktene dine i en presentasjon: Lag et utkast på en side basert på denne grove oversikten.

 

Nå introduseres Business Chat

I tillegg til de innebygde funksjonene til de vanligste applikasjonene, vil Copilot også kunne brukes som en firmachat, hvor du kan stille spørsmål om din organisasjon og få svar. Du kan for eksempel stille spørsmål om en statusoppdatering basert på morgendagens møter, chat tråder eller mail.

Eksempler på spørsmål du kan stille og få svar på i bedrifts chatten: 

  • Oppsummer chatter, e-poster og dokumenter om [kunde] fra igår kveld.
  • Hva er neste steg i [prosjektet]? Har det dukket opp noen risiko/hindringer? Hjelp meg med å sette sammen en liste over potensielle handlinger.

«Det er viktig å ikke være redd
for AI, men sørg for å være informert
og pass på å berolige og informere
medarbeidere»

Resultatene kommer fra din bedriftsdata

De resultater og svar som Copilot genererer kommer fra deres organisasjon. Verktøyet samler informasjon fra ditt innhold, slik som dokumenter, møter og mail, og kombinerer det med den aktuelle konteksten. Systemet kan inkludere din plass, om du er i et møte, eller dine seneste chatsamtaler for å gi deg relevant data og informasjon.

Muligheter for effektivisering med AI

Det finnes flere ulike fordeler med å ta i bruk Microsoft Copilot og AI for å gjøre bedriftsprosesser mer effektive. For eksempel bruker Copilot maskinlæring for å foreslå og generere kodeforslag, noe som kan hjelpe utviklere å spare tid og redusere feil. AI kan også komme med forslag til automatiserte prosesser og analysere data for forbedre beslutningsevnen for organisasjonen.

Det finnes mange eksempler på prosesser som kan optimaliseres ved hjelp av Microsoft Copilot og AI. Sharepoint og OneDrive Copilot kan for eksempel brukes for å lage nye dokumenter, legge til innhold fra andre kilder og utføre andre oppgaver. Andre eksempler er automatisering av kundeserviceprosesser med chatbots, bruk av prediktiv analyse for å optimalisere styringen av forsyningskjedene, og bruk av AI-drevne verktøy for å forbedre markedsføringskampanjer. Ved å bruke disse teknologiene i virksomheten har bedriften mulighet til å effektivisere sine prosesser, minske kostnadene og forbedre den generelle ytelsen.

Risikoer man må følge med på med AI i organisasjonen

Når utviklingen går raskt er det viktig å også være klar over de risikoer som kan følge med i det å bruke AI i bedriften. Mulighetene er mange, og resultatet avhenger av hvordan samfunnet velger å akseptere rollen som AI har i verden. Dersom vi bruker AI riktig finnes det enorme muligheter, samtidig som feil bruk av verktøyet kan ha en voldsom innvirkning. Microsoft snakker mye om ansvarsfull AI ved introduksjon av Copilot, for å sikre sikkerheten til bedrifter og organisasjoner.

Ved bruk av AI må vi ha kontroll og forståelse for hvilke regler som gjelder, etiske prinsipper og lover som vil bli berørt. AI har potensiale til å påvirke personvern og databeskyttelse, og derfor er det svært viktig at informasjonsklassifisering og datakvalitet må sikres ved en implementering i virksomheten.

Det finnes også risiko for bedrifter ved å ikke implementere AI, som for eksempel at man taper konkurransefortrinn opp mot konkurrenter.

Hvordan inntroduserer man Copilot i organisasjonen?

– Det er viktig å ikke være redd for AI, men sørg for å være informert og pass på å berolige og informere medarbeidere. Det som vi alle mest sannsynlig må gjøre er å oppdatere medarbeidernes grunnleggende kunnskap om AI og Copilot, innføre nye retningslinjer slik at bedriftens data ikke havner i ulike offentlige AI, og følge med på utviklingen, for det går ikke an å stå imot den, mener Tobias Sahlin.

I skrivende stund finnes det en betaversjon av Copilot som testes ut før det det er tid for lansering. Hvor og når lanseringen kommer finnes det idag ingen dato for. Det er også uklart hvordan verktøyet skal lisensieres for brukerne. Vi kan likevel forvente oss at interessen kommer til å være høy.

Les mer om Nordlo sine tjenster innen moderne arbeidsplass