HjemMålbarhet i den moderne organisasjonen

Share on social media

Målbarhet i den moderne organisasjonen

Oftere og oftere blir det diskutert forskjellige måter å måle data på for å utvikle effektive arbeidsprosesser. I helsevesenet skjer innhenting av data via spesialapper, og de fleste bedrifter og organisasjoner har oppdaget behovet for å tilegne seg mer digital kunnskap for å kunne samle inn informasjon på en effektiv måte. Hvordan kan innhenting av data brukes og bli en strategisk ressurs?

Ta bedre beslutninger med Business Intelligence og AI

I samtalen om målbare data snakkes det om Business Intelligence. BI er viktig ettersom det hjelper bedriften med å ta datastyrte beslutninger i stedet for bare å bruke intuisjon og observasjoner. Verktøyene som kan brukes, blir hjelpemidler for å få innsikt om organisasjonens status basert på de innhentede dataene. Innsikten kan i sin tur føre til det mange kjenner til som «forvandle data til fortjeneste».

Utvelging og sortering av informasjon i verdikjeden bidrar til at virksomheten deres kan få innsikt om hvilke endringer og beslutninger som skal tas i organisasjonen. Via innhenting av kunde- og kjøpsdata, har bedrifter innen industri og detaljhandel lyktes i å øke forretningsnytten ettersom man dermed har kunnet fokusere mer på verdiskapende opplysninger. Som beslutningstaker er det derfor viktig å sørge for at virksomheten deres oppbevarer data ukryptert og digitalt tilgjengelige. For å unngå å gå glipp av viktige aspekter, kan virksomheten din bruke AI, som lærer opp algoritmers evne til å gi relevante svar ved hjelp av læringsdata. På den måten reduseres risikoen for å gå glipp av viktige aspekter. En systematisk forvandling av data til innsikt kan i forlengelsen av dette gi høyere fortjenestemarginer.

Målbarhet hjelper virksomheter med å nå planlagte mål

Det finnes flere metoder for å samle inn både ukrypterte, kommenterte og strukturerte data. Målbarheten brukes best når den settes i en sammenheng. En god måte å begynne på, kan være å stille seg selv spørsmålet om hva man ville hatt svar på om man hadde hatt tilgang til alle data. I takt med at alt digitaliseres, snakker man om «big data». Mengden informasjon kan iblant gjøre det vanskelig å se skogen for bare trær. Men ved å implementere verktøyene og løsningene som passer for bedriften deres, kan dere støtte riktig type datainnhenting. For å unngå kompetanseansvar er det flere og flere bedrifter som ber om hjelp for å komme seg videre.

Når alt måles, kan bedriften din definere strategier for å nå konkrete mål, og ressurser kan fordeles på en mer effektiv måte. Med Nordlo som IT-partner kan vi hjelpe med å gjøre det enklere når dere skal finne ut hvilke data som er viktigst for bedriften. Les mer om hvilke fordeler målbarhet gir i vår rapport om digital forretningsutvikling.

Rapport: Digital forretningsutvikling