HjemKarlshamns havn fortsetter med Nordlo som total IT-leverandør

Karlshamns havn fortsetter med Nordlo som total
IT-leverantør

Share on social media

Utfordring

Med sin strategiske posisjon og kunder som VOLVO, DFDS og Södra har Karlshamns havn en viktig rolle i sin bransje, der de fokuserer på skogs- og enhetslast med ferje og i container, energi samt lagring og omlasting. I et langt samarbeid som startet allerede i 1990, har Nordlo Sydost vært en trygg leverandør for Karlshamns havn av alt som har med IT å gjøre.

Mellom 2017 og 2018 doblet Karlshamn havn antallet ansatte da de bygde ut virksomheten for å kunne levere til «Nord Stream», et prosjekt knyttet til naturgassledningen mellom Russland og Tyskland gjennom Østersjøen. Leveransen stilte store krav til de stålrørene som brukes til transporten av gassen og som ligger på bunnen av Østersjøen og Finskebukta.

«Vi liker Nordlo særlig fordi de er lokale. Å vite at vi kjenner menneskene der, og at de kjenner oss, gir en nærhet som betyr veldig mye for oss som kunde»

Løsning

For å støtte de anleggene som krevdes for å virkeliggjøre prosjektet, har Nordlo blant annet etablert en ny IT-infrastruktur, kameraovervåkning og WiFi. Direkte på plass hos Karlshamns havn finnes også Nordlos konsulenter, med godt innblikk i havnens virksomhet, som direkte prosesstøtte. Denne løsningen fungerer veldig bra og gjør at havnen får den kompetansen som de mangler i sin egen stab.

Nordlo Sydost er en total IT-leverandør for Karlshamns havn. Det innebærer at vi hjelper til med alt fra kapasitet, hosting, lisenser og nettverk til digitalisering av havnen. I Karlshamns havn går trafikken døgnet rundt og i perioder blir den veldig høy. Derfor er det spesielt viktig at de har en redundant løsning med servere og systemer som alltid er i gang og fungerer. Magnus Söderberg, adm.dir. i Nordlo Sydost, sier følgende om ansvaret som følger med å være en total IT-leverandør:

«Det er utrolig viktig at vi kan levere en døgnet-rundt-løsning til våre kunder. For hvis systemene ikke fungerer, fungerer heller ikke virksomheten. Som IT-leverandør må vi være innstilt på at det kan være nødvendig å gjøre endringer også på nettene og i helgene. For oss er kunden alltid førsteprioritet og hvis det oppstår et problem, sørger vi for å løse det».

Nordlo Sydost har også hjulpet Karlshamns havn med å utvikle havneapplikasjonen: Svensk Hamndata – et system med alt fra statistikk over fartøy, lønnshåndtering, fakturering, lager, enhetsgods til trailere og containere.

«En havnevirksomhet med krav til 100 % tilgjengelighet krever høy beredskap når det gjelder IT-støtte. Nordlo hjelper oss med sikkerhetsanalyser en gang i måneden for å sikre at alt fungerer optimalt og at systemene ikke forstyrrer virksomheten», sier Mats Olsson, adm.dir. for Karlshamns havn.

Kundenytta

Samarbeidet mellom Karlshamns havn og Nordlo har ført til at virksomheten er blitt mer effektiv og mindre tidkrevende. Tidligere behøvde man f.eks. en datamaskin per bedrift som ville at havnen skulle håndtere deres gods, fordi hver bedrift arbeider i ulike systemer. Dette var både tidkrevende og kostbart. I dag kan medarbeiderne i stedet arbeide direkte i kundenes systemer via en VPN-tunnel.

Det lange samarbeidet har ført til at Karlshamns havn vet hvem i Nordlo de skal snakke med, og hvem som kan deres virksomhet ut og inn. Havnen tar et steg om gangen og først når de er ferdig med et IT-prosjekt, tar de fatt på et nytt der de sikrer sin kunnskap med utdanninger som er tilpasset av Nordlo Växjö.

«Vi liker Nordlo særlig fordi de er lokale. Å vite at vi kjenner menneskene der, og at de kjenner oss, gir en nærhet som betyr veldig mye for oss som kunde, sier Mats Olsson, adm.dir. for Karlshamn havn», om samarbeidet med Nordlo.

Om Karlshamn havn

Kommunalt eide Karlshamns havn er en av Sveriges største havner og har en viktig posisjon i det sørøstlige Østersjøområdet. Havnens hovedvirksomheter er skogs- og enhetslast med ferje og i container, energi samt lagring og omlasting. Karlshamn havn arbeider kundetilpasset med stor åpenhet og en positiv innstilling til nye tanker, opplegg, løsninger, samarbeidsformer, utvikling, prosjekter m.m. karlshamnshamn.se

Relaterade kundcase

Vil du uppleve samme resultat som Karlshamns Havn?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Johannes Samuelsson
Salgssjef, Nordlo Sydost
Tel. +46 (0)733 70 33 50
johannes.samuelsson@nordlo.com 

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare