HjemHvordan anvender dere IT som tjeneste for å nå deres forretningsmessige mål?

Share on social media

Hvordan anvender dere IT som tjeneste for å nå deres forretningsmessige mål?

I dag kan man lese mye om hvordan digital modenhet øker bedriftenes konkurranseevne. Gjennom digitaliseringen forandres forretningsmodellene, og det stiller krav til bedriftene om å fokusere på den digitale transformasjonen for å fremtidssikre sin virksomhet.

Arbeidsplassen påvirkes av den digitale utviklingen

Den nye arbeidsplassen er i høy grad på vei mot å bli transformert til en virtuell arbeidsplass med økt mobilitet og mulighet til høyere produktivitet. På en moderne arbeidsplass skal du ikke behøve å tenke over hvordan teknologien fungerer eller hva som skjer hvis en arbeidsstasjon eller andre deler av IT-miljøet slutter å fungere. En moderne arbeidsplass leveres som tjeneste for å sikre at arbeidsdagene ”bare fungerer”, og den er fleksibel slik at man enkelt kan skalere opp og ned ut fra virksomhetens behov. Å bruke IT som tjeneste gjør dessuten at du alltid har full kontroll på månedskostnaden.

Digitalisering av arbeidsplassen stiller høyere krav til tekniske løsninger

Kjernevirksomhetens økende behov for tilgjengelige data eller prosessorkraft kan føre til store utfordringer når bedriften har et større behov for et velfungerende IT-miljø. Ofte har kontrollen og oppfølgingen store mangler, noe som kan føre til sikkerhetshull, manglende evne til å komme videre i den digitale transformasjonen eller høyere kostnader.

«Kompetansen innen IT
kommer til å være en sentral
del av enhver bedrifts fortsatte
overlevelse med en foranderlig
forretningsstrategi»

I rapporten Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation fremgår det at de bedriftene som lykkes med en digital transformasjon, har medarbeidere som er trygge på ledergruppens digitale kunnskaper. Ikke det at ledergruppen trenger å være tekniske eksperter, men de må kunne forklare de ansatte hvordan digitaliseringen øker bedriftens verdi. De tekniske løsningene kan fortsatt spille en stor rolle, men det er det strategiske valget av rett løsning som er det sentrale. Man bør fokusere på innovasjon og endringsarbeid der sikkerhet, kundeopplevelse og verdiskaping er viktige komponenter i forretningsstrategien. 

Med nye arbeidsmåter og behov for arbeidsverktøy med høyere fleksibilitet, kreves det ofte en rådgiver som kan kombinere forretningsstrategien med teknologien som ligger til grunn for utviklingen. Ved å velge en partner som tilbyr spesialisert kompetanse på området og kan levere dette som en funksjon og tjeneste, sørger din bedrift for å ligge et skritt foran.

IT som støtter virksomheten

En pålitelig partner som kan hjelpe til med å forbedre effektiviteten i det eksisterende miljøet og modernisere det, og som dessuten har kunnskap om hvordan IT kan støtte både virksomheten og forretningene, kan være helt avgjørende for bedriftens videre utvikling. Digitaliseringsreisen har så vidt startet og kommer til å medføre en høyere kompleksitet som bare øker. Når man skal forsøke å håndtere, integrere og bruke data på en optimal måte, stilles det helt nye krav til bedriftene. Kompetansen innen IT kommer til å være en sentral del av enhver bedrifts fortsatte overlevelse med en foranderlig forretningsstrategi.

Bruk IT som tjeneste for å nå dine forretningsmål

Ved å legge ut drift av arbeidsplassen og virksomheten til en ekstern leverandør kan du lettere håndtere et foranderlig marked ettersom du kan legge alt fokus på din kjernevirksomhet og på en lønnsom, enkel og trygg måte stole på at din IT-partner har full kontroll på teknologien. Med rett valg av partner får du dessuten et strategisk samarbeid som hjelper og støtter deg inn i den digitale fremtiden.

Nordlo kan analysere din bedrifts behov for å finne de rette løsningene som effektiviserer og øker verdien for deres organisasjon. 

Les mer om IT som tjeneste