HjemHvordan kan IT-outsourcing forbedre den nye arbeidsplassen?

Share on social media

Hvordan kan IT-outsourcing forbedre arbeidsplassen?

Digitalisering kan betraktes som et menneskelig håndverk, der digitale løsninger er til for å forenkle og forbedre menneskers arbeidsliv. For de fleste bedrifter tilhører IT ikke selve kjernevirksomheten og derfor vil man la en leverandør ta hånd om deler av, eller hele, IT-miljøet. Da kan man i stedet fokusere på de bitene som skaper virksomhetsnytte og som er verdiskapende for ens egen virksomhet. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan IT-outsourcing kan støtte arbeidsplassen din.

Arbeide på kontor eller hjemmefra

Med IT-outsourcing, eller IT som tjeneste, kan bedriften få support for medarbeidernes arbeidsplasser uansett om de jobber på kontoret eller hjemmefra. Ettersom bedrifter ofte er ulike bør tilbudene skreddersys etter kundenes miljøer, uansett om miljøet finnes på stedet, i skyen eller i et hybridmiljø.

Ett eksempel på hvordan IT som tjeneste kan brukes for en arbeidsplass, er at leverandøren forbereder, leverer og yter support for alle bedriftens enheter. Da kan f.eks. medarbeidernes datamaskiner forberedes på distanse slik at brukeren bare trenger å koble datamaskinen til et nettverk for at den skal ”finne veien hjem”. Når datamaskinen kobles opp, fullfører den automatisk installasjonen av systemet og de applikasjonene man skal ha tilgang til.

Brukeren, eller bedriftens egne ressurser, slipper altså å bruke tid på å sette opp datamaskinen, finne frem blant de programmene og tjenestene som skal lastes ned og alt annet som hører med for å sette opp en fungerende digital arbeidsplass. Hvis det det skulle oppstå problemer eller dukke opp spørsmål, er det dessuten forberedt slik at den eksterne supporten kan fjerntilkoble seg direkte mot brukerens datamaskin for å feilsøke og utføre tiltak.

Sikkerhet rundt den nye arbeidsplassen er en prioritet

Man skal kunne føle seg trygg på at håndteringen av data skjer med største respekt og forsiktighet. Derfor er det viktig at den man outsourcer sin IT til en leverandør som sikrer datahåndteringen med ulike tekniske tiltak, prosesser og rutiner. Ett eksempel på tiltak er når datamaskiner må byttes ut, da må alle data på enhetene slettes. Dette bør utføres uansett hvilke tiltak som følger slik at datamaskinene kan destrueres eller gjenvinnes på en miljømessig korrekt måte. Når alternativet er å sende datamaskiner videre til ulike skoleprosjekter eller andre veldedige formål, må alle data også slettes.

Vi anbefaler at man oppmuntrer til bruk av sikkerhetsfunksjonalitet i de tilfellene der det er mulig. Brukerne bør f.eks. ikke være administratorer på sine egne datamaskiner eller kunne administrere passord for visse systemer og kontoer. Derimot bør brukerne i størst mulig grad benytte muligheten til innlogging via flerfaktorautentisering.

Produktiviteten øker med digitale arbeidsplasser

Et punkt som det kan være lett å overse, er produktiviteten i bedriften og den forandringen som den nye arbeidsplassen kan innebære. Å outsource den digitale arbeidsplassen forenkler og effektiviserer ofte prosesser. Det i sin tur skaper rom for medarbeiderne til å ta egne initiativ, tenke utenfor boksen og interagere mer med kolleger og kunder. Arbeidsmiljøet, i form av den digitale arbeidsplassen, skaper medarbeidere som blir mer effektive i arbeidet, flinkere til å samarbeide, deler sin kunnskap og jobber mer fleksibelt.

For at din bedrift skal kunne skape en velfungerende digital arbeidsplass er det viktig å se over de nåværende prosessene. I de fleste tilfeller er det mulig å erstatte manuelle prosesser med digitale alternativer, men i visse tilfeller kan det behøves en kombinasjon av digitale prosesser og manuelt arbeid. Man velger kanskje å beholde sine ukemøter på stedet, men med en mulighet til å koble seg opp på distanse?

Hvis du lurer på hvordan IT som tjeneste kan hjelpe din arbeidsplass, anbefaler jeg at du ser på vårt innspilte webinar der vi snakker mer om det. Nordlo analyserer gjerne deres virksomhet for å finne den beste mulige løsningen for dere.

Les mer om IT som tjeneste