IT Outsourcing

Gjennom å outsource sin IT kan bedrifter få best mulig IT løsninger, uten store kostnader med å lage sin egen IT avdeling. Outsourcing blir stadig mer vanlig blant flere bedrifter, og den viktigste delen av det er å velge en leverandør du kan stole på.

Fire fordeler med outsourcing

1

Det blir mer konstnadseffektivt

Gjennom å outsource IT får dere lavere kostnader og bedre kostnadskontroll. Dere slipper investeringer i infrastruktur og unngår uforutsette kostnadsøkninger

2

Dere får en fleksible og skalerbar løsning 

Dere kan skalere opp eller ned deres IT når behovene endres, og slipper å binde dere opp over tid eller bekymre dere for om dere har rett kapasitet eller kompetanse tilgjengelig.

3

Bedriften blir mer effektiv 

Medarbeiderne kan fokusere på sine hovedoppgaver og dere får en raskere og bedre support.

4

Dere får styrket konkurransekraft

Med tilgang til større kompetanse og mer ressurser på IT driften, kan dere fokusere på det som er operasjonelt nyttig for dere, og slik vil bedriften bli mer konkurransedyktig.

Hva er IT outsourcing?

Begrepet IT outsourcing er bredt og kan innebære mange ulike tjenester og typer løsninger. Det som er felles, uavhengig av tjenester og løsninger, er at du slipper å bruke tid på brannslukking og kan heller fokusere fult og helt på bedriftens kjernevirksomhet. I tillegg til å spare tid får dere også bedre kostnadskontroll.

Definisjonen av outsourcing er når en bedrift velger å kjøpe tjenester fra leverandører som de tidligere har håndtert internt. Innen IT bransjen så innebærer det at du lar en leverandør ta hånd om bedriftens IT-systemer i stedet for å gjøre det selv. Hvilke IT-tjenester man ønsker og trenger å outsource, kommer man frem til i diskusjon med leverandøren, og sammen finner man en løsning som er skreddersydd etter de ønsker som organisasjonen har.
Gjennom å la en leverandør ta hånd om IT systemene så slipper man å legge tid, penger og ressurser i å ansette og drifte en egen IT avdeling. Det gjør også at man får et forutsigbart servicenivå med en tydelig prissetting.

Les mer om Managed services

Det viktigste å tenke på når dere vurderer outsource bedriftens IT

For å vite hvilken leverandør du skal outsource til, og hvor stor del av bedriftens IT som skal legges ut, må det finnes et tydelig mål og hensikt bak satsingen. Mange vil tro at den mest vanlige grunnen til å outsource er de økonomiske fordelene og besparelsene, men undersøkelser viser at faktorer som økt tilgjengelighet og bedre driftssikkerhet er de sterkeste drivkreftene som leder til en beslutning om å outsource.

Ved å lage en tydelig kravspesifikasjon, uten en ferdig visjon for hvordan IT miljøet skal fungere, så skaper man størst mulighet for en vellykket outsourcing. Uten en vel gjennomarbeidet plan vil det være vanskelig å formidle mål og hensikt til leverandøren.

Når riktige investeringer gjøres i IT miljøet øker muligheten for mer lønnsomhet og høyere avkastning. For å komme dit er det viktig å konkretisere nåsituasjonen, finne ut hvor dere står i dag, og deretter hvilke investeringer som kan hjelpe dere til å nå deres mål. I forkant av dette er det viktig med forankring i ledergruppen og resten av personalet. Om man internt har vanskelig for å kommunisere hva man forventer seg av leverandøren, og selv ikke har tilstrekkelig kunnskap om bedriftens mål og strategier, klarer man sjelden å nå de målene man har satt seg med outsourcing.

Eksempel på IT tjenester som er vanlig å outsource

Som nevnt tidligere kan outsourcing av et IT-miljø variere i omfang og inkludere ulike tjenester avhengig av behovene bedriften har. Derimot finnes det visse outsourcingsavtaler som er mer vanlig enn andre, som for eksempel å outsource IT- helpdesk. Andre tjenester som er vanlig å outsource er; systemutvikling- og systemhåndtering, infrastruktur, integrasjon, klienter, prosesser, hardvare og support

Jeg vil lære meg mer om IT outsourcing

Outsourcing VS Insourcing

Insourcing innebærer at man benytter interne ressurser, men manglende kunnskap og vanskeligheter med å finne kompetent arbeidskraft er vanlige årsaker til at bedriftens IT heller legges ut til en leverandør. En fordel med å velge outsourcing fremfor insourcing er at leverandører som har IT som sitt fagfelt har bedre forutsetning for å investere og utvikle metoder, enn interne ressurser i mange tilfeller har. Gjennom å benytte ekspertkompetanse innen IT miljøet har man større mulighet til å effektivisere ved bruk av bedre IT verktøy. Samtidig kan resten av personalet fokusere på bedriftens kjernevirksomhet og dermed forbedre kunderelasjoner som igjen gir økt fortjeneste.

Utfordringer med IT outsourcing

Den største utfordringer med å outsource IT er å finne en leverandør som forstår bedriftens behov og som kan levere de tjenester som man etterspør og ønsker. Iblant når forholdet til leverandøren oppleves som dårlig, at IT systemene ikke fungere og IT sjefen får skylden for et dårlig resultat så kan det være mulig at avtalen er feilformulert eller feilkommunisert. Derfor er det viktig å involvere hele ledergruppen helt fra starten av, og slik sørge for at kravene til leverandøren er i tråd med hva man vil oppnå i organisasjonen.

Om outsourcing er en del av din bedrifts fremtidsplaner er det viktig å velge en stabil partner, og sammen gjøre en analyse av bedriften for å se hvor mulighetene for effektivisering ligger for akkurat dere.

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare