HjemKom nærmere digital utvikling for industri og logistikk

Rapport: Kom nærmere digital utvikling for industri & logistikk

Produksjonsindustrien og logistikknæringen er sammen med handelsnæringen bransjer som er blitt tett sammenflettet over tid, noe som innebærer at trender og hendelser i en
av bransjene også påvirker de andre. Når en av bransjene står overfor en ny utfordring, medfører det også nye utfordringer for de øvrige sektorene.

Når konjunkturen igjen
pekte oppover, sto industrien
og logistikknæringen bedre
rustet enn noensinne”

Det siste årets hendelser har gitt opphav til logistikkinnovasjoner som har som mål å øke fleksibiliteten og effektiviteten i leveranse- kjedene. Noen av innovasjonene som har sprunget ut av pandemien, sprer seg nå til detaljhandelen, som er tett sammenflettet med industri- og logistikknæringen.

I vår rapport, produsert i samarbeid med analyseselskapet Radar, tar du del i nåværende innsikt og fremtidsutforskninger innen IT for drift innen industri og logistikk.