HjemIdentifiser de viktigste KPI-ene for deres dashboard

Share on social media

Identifiser de viktigste KPI-ene for deres dashboard

At nordiske bedrifter vil fortsette sin reise mot å arbeide mer datadrevet, hersker det ingen tvil om. Nå spår Gartner at ledergrupper og administrerende direktører kommer til å sette dataanalyse øverst på prioritetslisten for å være fortsatt konkurransedyktige på markedet.

Stadig vil flere organisasjoner bli nødt til å begynne å bruke sine data for å øke konkurranseevnen gjennom å fatte beslutninger og lagre prognoser basert på virkelige data. Med verktøy som samler sanntidsdata i visuelle dashboards, kan organisasjoner, ledergrupper og forretningsenheter arbeide mer datadrevet og proaktivt.

Et visuelt dashboard brukes for å måle måltall eller KPI-er (nøkkeltall) og gir en oversikt i sanntid over hvordan man lever opp til oppsatte mål. Men hvordan skaper man en strategi for finne de rette måltallene og KPI-ene for sitt digitale dashboard? Her forklarer vi noen viktige faktorer for å identifisere de viktigste KPI-ene for deres dashboard:

1. Begynn med deres overordnede mål

Ved å ta utgangspunkt i de måltallene som er av størst betydning for dere og leder dere fremover mot deres overordnede forretningsmål, blir det siden lettere å bryte ned målene i delmål, forretningsområdemål eller enhetsmål. Med en prioritetsliste finner dere siden deres viktigste KPI-er, og i denne fasen fastsetter dere hva som skal måles.

Eksempel: Deres høyest prioriterte forretningsmål er å skape vekst. En passende KPI som peker mot målet, kan da være ”1000 nye kunder i løpet av 2021”.

2. Bestem hvilke KPI-er som skal visualiseres

I neste steg kan man bryte ned de overordnede målene og bestemme hvilke måltall som er nødvendige for å visualisere, slik at dere kan drive arbeidet framover. Målene dere velger, er basert på bedriftens mål, deres bransje og historikk samt hvordan dere arbeider med prognoser.

Hvis dere vil visualisere en forretningssituasjon, er det bra å benytte seg av kvantitative KPI-er som måler faktisk resultat basert på data fra f.eks. deres CRM- eller ERP-system. Har dere gruppemål og personlige mål, kan dere velge å bryte ned data på gruppe- eller personnivå i dashboardet.

Eksempel: Deres salgsorganisasjon skal få inn 1000 nye kunder per år, der hver enkelt selger har som mål å skaffe 20 nye kunder. KPI kan da være ”antall nye kunder per selger og tidsperiode”.

Vil dere derimot måle et kvalitativt mål, f.eks. opplevelsen av deres varemerke, er det bedre å benytte seg av kvalitative KPI-er.

3. Samle inn data av høy kvalitet

For å kunne måle og arbeide med deres KPI-er ved hjelp av Business Intelligence-løsninger, må dere ha tilgang til datakilder med god datakvalitet. Det er som regel slik at kvaliteten på rapportene bestemmes av kvaliteten på dataene som mates inn. Det innebærer altså at hvis dere mater systemet med data som har lav kvalitet eller ikke er pålitelige, kommer dere heller ikke til å kunne få ut gode rapporter.

Utfordringen ved å finne gode data er kanskje større enn man skulle tro. Ifølge Gartner forstår mange bedrifter at de har en utfordring når det gjelder å få frem de rette dataene, men samtidig har de ikke midler til å gjøre noe med det. Et første steg for å avgjøre om deres data er kvalifiserte eller ikke, er å sette opp en standard for hva som er god kvalitet på data og hva som ikke er det. Når dere så har gode og pålitelige datakilder, er steget ikke så stort til å kunne visualisere dem i et dashboard.

4. Implementer arbeidsmåten i organisasjonen

Et siste steg på den veien som vi velger å beskrive i denne artikkelen, er å få med seg hele organisasjonen på å arbeide mer datadrevet. En datadrevet organisasjon er mer konkurransedyktig enn andre, og utviklingen kommer til å fortsette også i fremtiden. Fordi dataanalyse er såpass verdifullt for organisasjonen, er det viktig at alle ansatte forstår og kan bruke informasjonen i f.eks. en Business Intelligence-rapport, koblet til sin rolle.

Sørg for at medarbeiderne forstår verdien av å samle inn, bearbeide og visualisere data i sin egen rolle, så kommer dere nærmere en datadrevet kultur i organisasjonen.

Les mer om digitaliseringstjenester