HjemHvordan kan skytjenester brukes for å få fart på den digitale transformasjonen?

Share on social media

Hvordan kan skytjenester brukes for å få fart på den digitale transformasjonen?

Skybaserte tjenester har over tid gjort det mulig for bedrifter av ulike størrelser å drive digital transformasjon, slik at organisasjoner kan dra nytte av ny teknikk og innovative måter å arbeide på, og slik også bli mer konkurransekraftige i dagens digitale landskap.

Analysebyrået Gartner spår at de tre mest prioriterte områdene for IT ansvarlige innen offentlig sektor i 2023 vil være:

  • Digital transformasjon
  • Finne måter å ta nytte av data på en mer effektiv måte
  • Modernisering av teknikk

Derfor blir det desto viktigere å ha en skystrategi der IT og resten av virksomheten jobber tett sammen. I denne artikkelen beskriver vi hvordan bedrifter kan dra nytte av en skystrategi i praksis.

Fordelene med skytjenester for bedrifter

De største fordelene med skytjenester finnes i skalerbarheten og at du får ta del i innovasjonskraften. Vår erfaring viser at et hybridopplegg av private og offentlige skytjenseter ofte fungerer best, og det er derfor den løsningen vi i Nordlo i de fleste tilfeller anbefaler våre kunder.

1. Skalerbarhet

Det finnes flere ulike måter skytjenester kan brukes på for å få fart på den digitale transformasjonen. En av dem er skalerbarhet der skytjenester gjør det mulig for bedrifter å skalere opp eller ned sine tekniske ressurser etter behov, uten å måtte investere i ny maskinvare eller infrastruktur.

Dette kan hjelpe organisasjoner med å raskt distribuere nye digitale verktøy og tjenester uten å måtte uroe seg for kapasitetsbegrensninger.

2. Fleksibilitet

Skytjenester gir en høy grad av fleksibilitet, noe som gjør at organisasjoner raskt kan tilpasse seg endrede behov eller muligheter. Dette kan være spesielt nyttig i forbindelse med digitalisering, som innebærer raskt eksperimentering og integrasjoner. Muligheten til å raskt legge til eller ta bort ressurser innebærer mange fordeler, spesielt i perioder der bedrifter vokser eller krymper raskt.

3. Kostnadseffektivitet

Skytjenester kan hjelpe organisasjoner med å spare penger ved å redusere behovet for førstegangsinvesteringer, og muliggjør en modell der man betaler for det man bruker. En godt oppsatt modell innebærer at man får en fast månedskostnad, uten noen overraskelser, som gjør det enklere å budsjettere. En annen fordel er at det blir lettere for bedrifter å investere i ny digital teknologi uten å måtte ta hensyn til engangskostnader.

4. Sikkerhet

Med skytjenester og dets fleksibilitet kan også angrepspunktene mot bedrifter øke. Derfor er det viktig å håndtere sikkerhet og etterlevelse av lover og regler i skyen på riktig måte. Skyleverandører tilbyr vanligvis robuste sikkerhetstiltak for å beskytte data og systemer, noe som kan hjelpe organisasjoner med å bedre sikkerheten slik at det samsvarer med digitale investeringer. For organisasjonen er det viktig å passe på at disse sikkerhetstjenester iverksettes og tas i bruk.

 

«De største fordelene med skytjenester finnes i skalerbarheten og at du får ta del i innovasjonskraften»

Skybasert infrastruktur og innvirkningen på digital transformasjon

Skyen har også forbedret mulighetene for å gjennomføre digital transformasjon innen områder som big data, business intelligence, IoT, og AI ettersom det gir en fleksibel og skalerbar infrastruktur som enkelt kan nås og brukes av bedrifter i alle størrelser. Her går vi gjennom 3 muligheter koblet til digital transformasjon som følger med skytjenester:

1. Integrasjoner

Skytjenester er designet for å integreres med en lang rekke andre verktøy og plattformer, noe som gjør det lettere for bedrifter å ta i bruk og automatisere ulike forretningsprosesser. Dette kan hjelpe bedrifter med å effektivisere sin virksomhet.

2. Hastighet

Ved at fleksibiliteten er høy, og at nye tjenester raskt kan implementeres, får bedrifter også muligheten til å raskt ta til seg endringer i omverdenen, og slik muligheten til å komme nærmere innovative løsninger for sin virksomhet.

3. Effektivisering av interne prosesser

Når en skytjeneste implementeres i virksomheten finnes store muligheter for å bygge videre på dette, og benytte muligheten til å digitalisere interne prosesser som vanligvis tar mye tid og er kostnadstunge. I dag kan også skybaserte chat boter og automatisert flyt fungere som en avlastning for organisasjonen og frigjøre tid til innovasjon og utvikling.

4. Muliggjør bruk av ny teknologi

Det åpner seg også muligheter for å implementere ny teknologi som big data, business intelligence, IoT og AI. Skybaserte plattformer som AWS loT og Azure loT har alle den struktur og de verktøy som trengs for å legge inn, bearbeide og analysere loT-data i realtid, slik at organisasjoner kan få innsikt og ta gode datadrevne beslutninger.

Alt i alt muliggjør skyen enkel skalerbarhet og kostnadseffektivitet som gjør det mulig for organisasjoner å dra nytte av disse teknikkene, uten å måtte gjøre de største investeringene i hardvare og infrastruktur. Ettersom skyleverandørene stadig forbedrer og oppdaterer sine tjenester, har de bedriftene som benytter dem tilgang til den nyeste teknikken og funksjonene, noe som letter prosessen for digital transformasjon.

Skytjenester kan gi den fleksibilitet og tilpasningsevne som organisasjoner trenger for å komme i gang med digital transformasjon, samtidig som de hjelper til med å redusere kostnadene og øke effektiviteten. Som IT partner hjelper Nordlo til å med å velge riktig driftsløsning for bedriften, samt å lage en skystrategi som siden kan implementeres.

Les mer om digital transformasjon her