HjemHvordan kommer man i gang med å automatisere prosesser?

Share on social media

Hvordan kommer man i gang med å automatisere prosesser?

Det første man kan gjøre er å kartlegge gjentagende, rutinemessige oppgaver og prosesser dere utfører hver uke. For eksempel punching av ordredata eller timeregistrering. Disse oppgavene er ofte enkle, men like fullt tidskrevende og personalbelastende. De kan gi konsekvenser om der blir gjort feil.

Gjennom å automatisere slike rutiner, kan man frigjøre ressurser hos de ansatte, samtidig som man reduserer belastning og mulige feilsteg i prosessen. Mange bedrifter oppnår gode resultat ved å benytte seg av kompetanse på integrasjoner mellom systemer. 

Les mer i rapporten om digital forretningsutvikling