HjemGreencarriers reise med innovasjon og bærekraft

Greencarriers
reise med innovasjon
og bærekraft

I dag støtter Nordlos servicedesk og kundeteam alle Greencarriers kontorer globalt.

Share on social media

Fra enkeltprosjekter til globalt samarbeid

Samarbeidet mellom Greencarrier og Nordlo ble innledet allerede i 2012 med ulike prosjekter og konsulenttjenester. I 2014 førte dette til at Greencarrier valgte Nordlo som strategisk partner for sin globale IT-infrastruktur. I dag støtter Nordlos servicedesk og kundeteam alle Greencarriers kontorer globalt. I et nært samarbeid med den daglige logistikkvirksomheten pågår det flere forbedringsprosjekter for ytterligere å effektivisere den sentrale infrastrukturen og implementere flere skytjenester.

«Siden reisen startet er det gjennomført flere forbedringsprosjekter for å harmonisere og forenkle et tidligere komplekst IT-miljø»

Løsning

Logistikkindustrien preges av stadige endringer med økende behov for effektiv håndtering av transport, transparens og samhandling med kunder og leverandører i verdikjeden. IT utgjør et viktig grunnlag for Greencarriers kundetilbud og bedriften har en ambisjon om å ligge i forkant når det gjelder innovative, bærekraftige og kundefokuserte logistikkløsninger. Siden reisen startet er det gjennomført flere forbedringsprosjekter for å harmonisere og forenkle et tidligere komplekst IT-miljø. En skalerbar IT-plattform med standardiserte IT-tjenester utgjør et viktig grunnlag for Greencarriers fortsatte vekst der flere oppkjøp av selskaper er blitt kunngjort det seneste året.

En av utfordringene har vært å finne smartere løsninger for et globalt IT-miljø, og der har Nordlo bidratt med effektive tjenester som oppfyller høye sikkerhets- og tilgjengelighetskrav. Aktivitetene har innebåret en suksessiv konvertering fra et egeneid IT-miljø til infrastruktur som tjeneste.

«Samarbeidet har vært preget av en åpen og konstruktiv dialog der Nordlos dedikerte medarbeidere har bidratt med grundig kompetanse for å opprettholde og videreutvikle våre IT-tjenester. Derfor har det også vært naturlig å fortsette reisen og samarbeidet, sier Simon Hellmuth», IT-sjef i Greencarrier.

Kundenytte

«Vi er naturligvis glade for at Greencarrier gir oss fortsatt tillit samtidig som samarbeidet både utvides og fordypes. I Nordlo har vi en uttalt ambisjon om å etablere tette samarbeid med kunder som driver virksomhet internasjonalt. Vi har den kompetansen og de ressursene som kreves for å være en sterk IT-partner for globale foretak der det stilles høye krav til en velfungerende og kostnadseffektiv IT-infrastruktur».

Relaterte kundcase

Vil du oppleve samme resultat som Greencarrier?

Med digitale løsninger hjelper vi din organisasjon med å komme nærmere en bedre arbeidsplass, en rikere kundeopplevelse og raskere vekst. Sammen skaper vi en fungerende hverdag og en blomstrende fremtid.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare