HjemGlobe Technologies klargjør for vekst med full IT-løsning fra Nordlo

Globe Technologies klargjør for vekst med full IT-løsning
fra Nordlo

Share on social media

Fleksible og komplette
IT-løsninger

Globe Technologies produserer oppladbare batteridrevne produkter for hjem, garasje og hage og bidrar i teknologiskiftet fra fossildrevne til batteridrevne hageprodukter. Som et moderne internasjonalt selskap med ambisjoner om kraftig vekst trenger de en IT-struktur som støtter ekspansjon, og en IT-partner som er strategisk proaktiv.

Sammen med Nordlo har Globe Technologies redusert administrasjonskostnadene og samtidig fått raskere datautveksling mellom selskapets enheter. IT-driften foregår nå fra Nordlos serverhaller i Sverige og Nordlo leverer datamaskiner med tilbehør og ulike lisenser og support. Det gir selskapet mulighet til å oppskalere raskt, for eksempel ved nyansettelser.

Nordlo har også nylig lansert et prosjekt for å øke sikkerhetsnivået og sikkerhetsbevisstheten i hele Globe Technologies-konsernet.

«Vi er et internasjonalt selskap med base i Asia der tempoet er høyt. Da må vi ha en strategisk IT-partner som er på hugget, og det er Nordlo. De er like handlekraftige som oss»

Med sikkerhet høyt på dagsorden

«Batteridrevne produkter er et segment i kraftig vekst. Vi er et internasjonalt selskap med base i Asia der tempoet er høyt. Da må vi ha en strategisk IT-partner som er på hugget, og det er Nordlo. De er like handlekraftige som oss», sier Ralf Pankalla som er Vice President Operations Europe i Globe Technologies.

Globe Technologies tilbyr batteridrevne hageprodukter i proff- og forbrukersegmentet. Selskapet har om lag 6 000 ansatte, produksjons- og logistikksentre i Asia, kontorer i Sverige, Tyskland, Nord-Amerika og Asia, og de etablerer for tiden datterselskaper i Frankrike og Italia.

«Vi opplever sterk vekst og har planer om å levere til Frankrike og Italia også. Det er en konkurranseutsatt bransje med store aktører der batterisegmentet øker mer og mer. Vi har vært på jakt etter en lokal og nærværende IT-partner som aktivt gir strategiske råd og er engasjert.»

IT-driften håndteres fra svenske serverhaller

Samarbeidet startet i 2019 og med hjelp fra Nordlo har Globe Technologies for eksempel implementert en selvbetjeningsportal for blant annet endring av passord og et system for identitets- og tilgangsstyring for å regulere hva brukerne i organisasjonen har tilgang til. IT-driften for hele Globe Technologies foregår nå fra Nordlos serverhaller i Sverige.

Nordlo leverer også tjenesten Moderne arbeidsplass i Sverige, Frankrike, Italia og Tyskland. Globe Technologies’ medarbeidere får datamaskiner og tilbehør samt løpende support og støtte for utvalgte applikasjoner og lisenser. 

Mikrokurs øker sikkerhetsbevisstheten hos de ansatte

For å styrke sikkerhetsbevisstheten i konsernet og hjelpe medarbeiderne har Nordlo lansert en Security Awareness-løsning for selskapets ansatte i Europa. Løsningen inneholder blant annet korte kurs for ansatte, såkalte mikrokurs, for å jobbe proaktivt med ulike sikkerhetsspørsmål. Opplæringen er tilpasset dagens trusselbilde og er tilgjengelig på ulike språk for Globe Technologies’ medarbeidere i Europa og Asia.

«Nordlo har hjulpet oss med å øke sikkerhetsbevisstheten i hele konsernet, ikke bare i Sverige, men også i USA og Asia», sier Ralf Pankalla.

«Vi er også i gang med å sikre selskapets nettverk og brannmurer ytterligere i Sverige, Frankrike og Italia. Kontorene får da den samme løsningen, noe som reduserer risikoen for avbrudd og øker sikkerhetsnivået i hele konsernet», sier Magnus Abrahamsson, som er forretningsutvikler hos Nordlo i Jönköping.

Rolf Pankalla, Vice President Operations Europe i Globe Technologies.

En nær partner innen digital forretningsutvikling

Nordlo er en nær partner innen digital forretningsutvikling og til våren lanseres et nytt intranett. On- og offboarding av medarbeidere er i dag i stor grad automatisert, og det arbeides med å redusere manuelle arbeidsoppgaver ytterligere. Medarbeiderne registreres i HR-systemene, der kontoer og sikkerhetsflyten legges inn automatisk.

«Det har eliminert flere risikoer for feilkilder. I fremtiden ser vi at nyansatte registreres én gang i HR-systemet og så forsynes IT-miljøet automatisk med riktige tillatelser», sier Magnus Abrahamsson.

Videreutvikling

Samarbeidet mellom Globe Technologies og Nordlo er både proaktivt og strategisk med regelmessige kvartalsmøter for å planlegge og evaluere hvordan IT-funksjonen kan støtte Globe Technologies’ ekspansjon og forretningsmål på best mulig måte.

«Takket være at Nordlo tar et helhetsansvar for IT har vi kunnet frigjøre kapital og redusere administrasjonsarbeidet. De har hjulpet oss med å bygge opp et effektivt samarbeid mellom de ulike enhetene våre. Det gir oss raskere tilgang til dataene våre og til en lavere kostnad enn tidligere», sier Ralf Pankalla.

Ralf Pankalla ser nærheten til Nordlo som et stort pluss. Han arbeider på kontoret til Globe Technologies i Jönköping, der Nordlo også har kontor. Annenhver uke kommer en konsulent fra Nordlo til Globe Technologies for å gi support.

«Vi blir hørt og sett, og samarbeidet er enkelt og løsningsorientert. Bransjen vår er i konstant utvikling, og det er viktig at nye digitale tjenester hele tiden utvikles. Da trenger vi en IT-partner som reagerer raskt, noe Nordlo alltid gjør.»

Om Globe Techonlogies
Globe Technologies produserer oppladbare batteridrevne produkter for hjem, garasje og hage og bidrar i teknologiskiftet fra fossildrevne til batteridrevne hageprodukter.

I porteføljen inngår varemerker som Greenworks, Powerworks, Cramer og Greenworks Commercial. Selskapet har om lag 6 000 ansatte, produksjons- og logistikksentre i Asia, kontorer i Sverige, Tyskland, Nord-Amerika og Asia, og de etablerer for tiden datterselskaper i Frankrike og Italia.

Les mer på Globe Technologies.

Relaterade kundecases

Vil du også oppleve samme resultat som Globe Technologies?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Magnus Abrahamsson
Forretningsutvikler
Nordlo i Jönköping
Tel. +4636 440 07 03
magnus.abrahamsson@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare