HjemGina Tricot har full kontroll på IT ved hjelp av Nordlo

Gina Tricot
har full kontroll
på IT ved hjelp
av Nordlo

Gina Tricot hadde problemer med sin IT-leveranse, både på hovedkontoret i Sverige og mellom de ulike landskontorene og butikkene.

Share on social media

Utfordring

Den tekniske infrastrukturen – nettverk, servermiljø og backupløsning – hadde for dårlig ytelse, klientene var trege, tilgangen til applikasjoner var manglende og brukeropplevelsen var stort sett dårlig. IT-leveransen var rett og slett alt annet enn stabil.

Ettersom ingen av de involverte IT-leverandørene kunne forklare hva problemene skyldtes, tok man kontakt med Nordlo som fikk i oppdrag å foreta en total gjennomlysning av IT-miljøet, fra klienter til servere, både maskin- og programvare. Eller som Peter Lilja uttrykker det: ”Nordlo hjalp meg med å sette fingeren på problemet.”

"Det er naturligvis ikke bra om kassasystem eller netthandel ligger nede. Vi er avhengige av pålitelige IT-systemer fra vi tegner plaggene til de selges i butikk eller via nettet"

- Joakim Florin, driftssjef for Gina Tricots IT-virksomhet.

Løsning

Gjennomlysningen resulterte i en rekke anbefalinger som Nordlo også fikk i oppdrag å gjennomføre. Nøkkelordet for innsatsene var og er rightsourcing, det vil si at rett funksjon hostes på rett sted. System for system flyttes hjem og til nye HP-servere der man ikke trenger å dele ytelsen med andre, noe som har økt kapasiteten kraftig. Hjem innebærer i dette tilfellet Nordlos lokale driftshall.

– Vi er ikke ferdige, men nå har vi en god grunn å stå på. De systemene som så langt er flyttet hjem, viser enestående prestasjoner. De forventningene vi hadde, er overgått, sier Peter Lilja.

Nordlo har også installert et nytt SAN, et nytt trådløst nettverk, ny backupløsning og hjulpet til med å forhandle ned prisene på maskinvaren.

– Spesialfunksjoner og filservere kjøres på egen maskinvare mens f.eks. mail og en del andre funksjoner kan legges i skyen. Dette tar vi stilling til funksjon for funksjon, sier Joakim Florin.

Kvinna diskuterar med sina kollegor

Kundenytte

Nå fungerer IT-miljøet som det skal i hele kjeden. Det er raskere, sikrere og mer fleksibelt og kan enkelt oppgraderes. Dessuten er brukerne mer fornøyde.

– Nå har vi full kontroll, fra å ha vært en kunde blant mange er vi nå herrer i vårt eget hus. Som IT-avdeling er det vanskelig å ha spisskompetanse på alle områder, sier Joakim Florin og tilføyer: Jeg og mine medarbeidere på driftsavdelingen står for den brede kunnskapen, mens Nordlo har spisskompetansen. Det fungerer kjempebra.

Relaterte kundcase

Vil du oppleve samme resultat som Gina Tricot?

Med digitale løsninger hjelper vi din organisasjon med å komme nærmere en bedre arbeidsplass, en rikere kundeopplevelse og raskere vekst. Sammen skaper vi en fungerende hverdag og en blomstrende fremtid.

Christian Fast
Salgssjef, Nordlo Borås
Tel: +46 (0)76-643 04 88
christian.fast@nordlo.com