HjemFull koll på nettverkssikkerhet

Share on social media

Full koll på nettverkssikkerhet

Intervju med Svein Olav Lybekk, IT Security consultant i Nordlo i Sarpsborg, om nettverkssikkerhet

Dagens trusselbilde blir mer og mer komplekst. Noe som vi har sett med alle de store sårbarhetene som har kommet de siste årene. Dette blir det mer og mer av, og det blir enklere for angripere å få full kontroll over systemer som er tilkoblet internett. Alle bedrifter bør ha god kontroll på sin dataflyt. Du bør vite hvor alle applikasjonene er, og de bør ha policyer som tillater at kun enhetene som har tillatelse til å snakke sammen får snakke sammen. Og at all trafikk som er unødvendig blokkeres.

Nordlo kan hjelpe deg med alt fra kartlegging av dine applikasjoner, til hvordan dataflyten bør være. Vi kan hjelpe deg å lage policyer og rammeverk for hvordan dette skal driftes. Og vi kan drifte det for deg

Les mer i rapporten om cybersikkerhet