HjemFremtidssikre virksomheten ved hjelp av våre fire råd

Share on social media

Fremtidssikre virksomheten ved hjelp av våre fire råd

Dere trenger ikke en krystallkule for å se hvordan deres bransje forandres. Ofte finnes mønstrene rett foran nesen på dere, det gjelder bare å kunne oppdage dem. Vi kan ikke spå om fremtiden, men vi kan definitivt forberede vår virksomhet på fremtidige utfordringer. Her følger fire råd som dere kan bruke for å fremtidssikre deres virksomhet på en bedre måte.

Sats ikke alt på en del av deres virksomhet – prøv å diversifisere

Mange bedrifter har et produkt som selger riktig bra, særlig hvis de finnes i et nisjepreget marked. Selv om produktet er veldig populært og har en oppadgående trend, er dette en risikabel situasjon å befinne seg i. Det samme gjelder for virksomheter som riktignok har flere kunder, men der en av deres kunder utgjør over 50 % av bedriftens totale inntekter. 

For å løse den situasjonen kreves det ofte diversifisering, det vil si at man som bedrift anvender sine ressurser til å fokusere på flere produkter, til tross for at det nåværende sterke produktet trolig hadde gitt mer verdi for pengene hvis man i stedet hadde investert mer i det. Håpet er at det gir resultater på lang sikt og at risikoen ved å ha bare ett sterkt produkt minsker. Dette rådet går noen ganger tvert imot det mange har hørt om at man bør fokusere på en liten del, en nisje, for å oppnå suksess. Det rådet er fortsatt sunt når det handler om å etablere seg, men siden må fokuset spres på flere områder for at virksomheten skal ha større muligheter til å overleve på lang sikt.

Diversifisering er ikke alltid en enkel oppgave, spesielt ikke for små bedrifter som vil fokusere på å vokse. Faktum er imidlertid at en av de beste strategiene for bærekraftig vekst ligger i nettopp diversifisering. Vi anbefaler derfor at alle bedrifter bruker tid og ressurser på dette.

Identifiser risikoer og begynn å jobbe med dem

Det er ikke den letteste oppgaven i verden å spå om fremtiden, men med en tydelig plan kan dere minske de risikoene som kan påvirke deres virksomhet negativt. Det vi nettopp snakket om, usikkerheten med å bare ha ett eller et par produkter, er en tydelig risiko som mange bedrifter kan jobbe med. Men hvordan oppdager dere og jobber med de risikoene som er relevante for deres bedrift? Her er en prosess i fem trinn som dere kan følge:

 1. Identifiser risikoene
  Det er viktig å bruke ressurser på å oppdage deres risikoer. Det finnes trolig både åpenbare og skjulte risikoer, og det er like viktig å identifisere begge kategoriene.

 2. Minimer eller eliminer risikoene
  Når dere har identifisert risikoene, utarbeider dere en strategi for å minimere dem.

 3. Identifiser hvem som skal gjøre hva hvis ulykken er ute
  Det beste måten å innhente seg på etter en ulykke, er å være forberedt på at ulykken kan oppstå. Det kan f.eks. handle om datatap, en offentlig kontrovers eller lignende. Ha en punktliste som dere kan hake av på når en ulykke inntreffer.

 4. Kommuniser planen til alle berørte parter
  Sørg for at alle i bedriften er bevisste på hva som skjer hvis en ulykke inntreffer. Involver også deres ansatte i arbeidet med å identifisere risikoer.

 5. Ha en plan for fortsatt risikohåndtering
  Glem ikke at dere også må ha en plan for hvordan dere skal arbeide med fremtidige risikoer. Deres virksomhet står ikke stille, dere inngår hele tiden i nye samarbeider, lanserer nye produkter og ansetter nytt personale. Sørg for at dere jobber kontinuerlig med risikohåndtering.

 

Lytt til og studer deres kunder

Vi næringsdrivende er ofte så opptatte med produktutvikling, salg og markedsføring at vi helt glemmer vår viktigste suksessfaktor: våre kunder. For å fremtidssikre deres virksomhet må dere fokusere på hvordan deres kunder og deres atferd ser ut samt hvordan dette kan komme til å endre seg i fremtiden.

Mange bedrifter tok ikke risikoen med netthandel på alvor. Vi trenger ikke å se lengre enn til Netflix og Blockbusters for å se hvor stor forskjellen er på en bedrift som lykkes med å identifisere ny kundeatferd (folk vil i større grad laste ned eller strømme filmer enn å leie dem). De bedriftene som lykkes med å identifisere disse skiftene i kundeatferd, står best rustet for fremtiden.

For å lykkes med arbeidet bør dere gjennomføre regelmessige markedsundersøkelser i deres kundebase. Hva verdsetter de med deres produkter? Hva vil de ha mer av? Hvilke andre produkter liker de? Glem ikke å snakke med kunder som har valgt å forlate dere! Hvorfor valgte de å gjøre det og hva hadde dere kunnet gjøre for å forhindre det? Hvis dere er nysgjerrige på deres kunder, kommer dere til å ha større muligheter til å beholde dem i fremtiden.

Gjennomfør en ordentlig omverdensanalyse

Dette punktet går hånd i hånd med det forrige i form av at det er viktig at dere hever blikket og ikke bare fokuserer på hva dere selv produserer og selger. Det er viktig at dere også følger med på hva deres konkurrenter gjør og hva som skjer i samfunnet i allmennhet.

For 20 år siden hadde det f.eks. vært vanskelig å overbevise kameraprodusenter eller spillutviklere om at om et par år ville mobiltelefonen være deres største konkurrent. Kodak var en gang i tiden et selskap verdt over en milliard dollar, men i 2012 ble de nødt til å slå seg i konkurs. Poenget er at det er viktig å følge med på hva som skjer både i deres bransje og i nærliggende bransjer for å oppdage så vel risikoer som muligheter.

Deres fremtid begynner nå!

Saker og ting endrer seg fort. Både teknologien og samfunnet skifter hvert år, og det som er populært i dag, er ikke alltid det som selger neste år. Sørg for at deres virksomhet er fremtidssikret ved å følge disse rådene. Ta gjerne kontakt med oss, så snakker vi mer om hvordan dere kan fremtidssikre deres virksomhet!

Les mer i rapporten om digital forretningsutvikkling