HjemFremtidens digitale verktøy i eiendomsbransjen

Share on social media

Fremtidens digitale verktøy i eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen ligger i forkant når det gjelder digitale verktøy. Den løpende, digitale overgangen krever derfor en rask omstilling. Hva er fremtidens verktøy, og hvordan kan din virksomhet holde tritt med den raske utviklingen?

Utfordringer og muligheter

Eiendomsbransjen har markedets største potensial til å utvikle seg digitalt, men sliter med å bruke de digitale verktøyene riktig. For mindre eiendomsselskap er det dessuten en utfordring å skulle tilby de samme digitale mulighetene og funksjonene som de store eiendomsselskapene til en akseptabel kostnad og med god nok sikkerhet. Mange har et bilde av bransjen som tradisjonell og ikke særlig endringsvillig, men det dreier seg ofte om hvilke prioriteringer som gjøres. Utvikling av nye tilbud og nye forretningsmodeller for vekstmarkeder har vist seg å være en viktig faktor for å lykkes med den digitale transformasjonen.

Til tross for utfordringene er det flere store og små selskaper som er godt i gang med å digitalisere virksomheten. Innenfor bygge- og eiendomsbransjen har over 60 prosent av virksomhetene økt bruken av bransjespesifikke digitale verktøy. Med de rette verktøyene er mulighetene store for utvikling og vekst i eiendomsbransjen.

«Digitale modeller
av eiendommer letter
arbeidet ved å gi eierne
muligheten til å drifte
og administrere
dem på avstand»

Hvilke verktøy bør eiendomsbransjen ta i bruk, og hvordan kan disse implementeres?

IT til stor nytte på eiendomsmarkedet

Av de digitale verktøyene som er på markedet i dag, gir såkalt proptech, eller «Property Technologies» stor fleksibilitet i eiendomsbransjen. Proptech er teknologiske løsninger som setter eiendomsselskapene i stand til å digitalisere alle deler av virksomheten. Alt fra utleie og administrasjon av leiligheter til visualisering, drift og vedlikehold. Skal det gi en mer effektiv forvaltning og økt lønnsomhet, forutsetter det imidlertid en del kompetanse.

Det er viktig å ha en prosjektledelse som vet hvordan og i hvor stor skala verktøyene bør tas i bruk. Med implementering av nye verktøy følger nemlig også risiko, og når bransjen ønsker å utføre transaksjonene raskere og mer effektivt, blir sikkerheten desto viktigere. Det er derfor viktig å bevisstgjøre alle i virksomheten om IT-sikkerhet og etablere en sikkerhetsarkitektur. Hvis virksomheten ikke har noen tydelig ledelse på området, kan en IT-partner helt eller delvis ta på seg ansvaret for det digitale endringsarbeidet.

Kunstig intelligens

Når det gjelder utviklingspotensialet i eiendomsbransjen, er kunstig intelligens (AI) noe av det som kan øke forretningsnytten mest. I arbeidet med AI snakkes det gjerne om smarte eiendommer og optimalisering av ressursbruk. Digitale modeller av eiendommer letter arbeidet ved å gjøre det mulig for eierne å drifte og administrere dem på avstand. Når dataene samles på ett sted, kan man utforme tjenester som til sammen utgjør et digitalt økosystem.

Dermed kan ventilasjon, strøm og varme på eiendommene styres digitalt. Når data samles inn fra sentrale digitale systemer, skapes det gode forutsetninger for bruk av AI. AI krever imidlertid god kapasitet, kompetanse og kunnskap om teknologien. Riktig bruk forutsetter at fagfolk tar på seg IT-driften og jobber systematisk med gjennomføringen.

Les mer i vår rapport om digital forretningsutvikling