HjemForlagshuset Vigmostad & Bjørke AS fortsetter samarbeidet med Nordlo Utvikling

Forlagshuset
Vigmostad & Bjørke fortsetter samarbeidet
med Nordlo

Share on social media

Utfordring

Gjennom forlagsvirksomheten har Forlagshuset en sterk satsing på digitale læremiddel og nettkurs i mange ulike former, så som digitalbøker, tester og rikholdige læreverk for grunnskole, videregående, voksenopplæring og høyere utdanning. Disse produktene kombinerer brukerorientert design med pedagogisk tilrettelagt innhold, hele tiden solid forankret i aktuelle læreplaner og kursmål.

«Nordlo Utvikling har gjennom tett og godt samarbeid med Forlagshuset levert ryggraden i disse digitale systemene gjennom utviklingen av databaser, applikasjoner og integrasjoner», sier Rune Mofoss, CDO/Head of Digitalisation and Business Development ved Forlagshuset Vigmostad og Bjørke AS.

«Nordlo Utvikling har gjennom tett og godt samarbeid med Forlagshuset levert ryggraden i disse digitale systemene gjennom utviklingen av databaser, applikasjoner og integrasjoner»

Løsning

Forlagets digitale plattformer huser i dag over 650.000 brukere fordelt over hele landet, med en hel rekke ulike brukergrupper som elever, lærere, kommuner, institusjoner, firmaer og privatpersoner. 

Nordlo Utvikling har gjennom tett og godt samarbeid med Forlagshuset levert ryggraden i disse digitale systemene gjennom utviklingen av databaser, applikasjoner og integrasjoner, samt løpende bistand og rådgivning på tekniske veivalg.

Kundenytte

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke fortsetter sitt tette samarbeid med Nordlo Bergen for å sikre brukerne av deres digitale plattformer en sømløs og harmonisk opplevelse på tvers av produkter og tjenester.

Mer om Forlagshuset Vigmostad & Bjørke
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS, Norges fjerde største forlagshus, har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Oslo, Volda, Trondheim, Stavanger, Sopot (Polen) og Cochin (India), og over 30 bokhandler rundt om i Norges land. Forlagshuset har sentrallager både i Bergen og Oslo. Les mer om Forlagshuset Vigmostad & Bjørke.

Relaterade kundcase

Vil du også oppleve samme resultat som Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Eirik Gaarden
Leder Utvikling, Nordlo Bergen
Tel. +47 98 28 35 67
eirikg.gaarden@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare