HjemDrevelin Ortopedi – Med fokus på sikkerhet og relasjonsbygging

 Med fokus
på sikkerhet og
relasjonsbygging

Det å levere høy verdi på sikkerhet, og samtidig være en rådgiver på kundens digitaliseringsreise, sikrer et godt samarbeid mellom kunde og leverandør. Hør historien om hvordan godt samarbeid og utvikling blir til.

Share on social media

Har fokus på kunden

Leveransen til Drevelin Ortopedi AS startet i Bergen i 2008. Siden da har virksomheten vokst fra cirka 30 til over 100 ansatte. De er nå etablert i flere byer, som Skien, Haugesund, Kristiansand og Bergen. Daglig leder, Petter Christensen, forteller at han er godt fornøyd med Nordlo.

– De har dyktige folk og er gode på oppfølgning. Vi blir høyt prioritert og godt ivaretatt. Vi merker at de er gode på relasjonsbygging og har kunden i fokus. Det er god dialog og kommunikasjon når det oppstår utfordringer. Vi har hatt mye fokus på sikkerhet og det har Nordlo hjulpet oss med, sier Christensen.

Da Drevelin Ortopedi ble kunde hos Nordlo hadde de flere utfordringer med IT. Når de fikk ny økonomisjef, var ny IT-leverandør det første de tok tak i sammen.

– Med mye pasientinformasjon er det viktig at vi unngår nedetid som kan berøre kundene. Mister vi tilgang til pasientinformasjon vil det ramme kundene. Vi trenger en sikker IT-partner. Det er viktig for oss at alt fungerer til enhver tid. Nordlo sørger for at datasystemene er oppe og går for fullt. De er punktlige og flinke, og har gitt oss stor sikkerhet.

– Nordlo har god kundeservice, kvalitet og kommunikasjon. De er gode på oppfølgning og har flinke folk som ser deg, fremhever Christensen.

«Nordlo har god kundeservice, kvalitet og kommunikasjon.

De er gode på oppfølgning og har flinke folk som ser deg»

Forutsigbarhet med alt samlet ett sted

Det å ha alt av IT-tjenester samlet ett sted, mener Christensen er en fordel. Når andre leverandører har prøvd å ta over, står han fast ved Nordlo.

– Det at vi har alt samlet hos èn leverandør er best. Vi blir godt kjent, og det er en fordel å vite hvem man skal forholde seg til. Jeg får raskt svar og de har både kontroll og kompetanse. Vi får hjelp til alt fra drift og kjøling, sikkerhet og kvalitet, til utvikling og innkjøp. For eksempel vurderer vi løsninger som ivaretar sikkerhet og pasientinformasjon.

– I 2008 var det ikke de samme kravene til sikkerhet som det er i dag. Nordlo er også fremtidsrettet og har virkelig gjort en god jobb i å gi oss god sikkerhet med velfungerende systemer. Det er en trygghet å vite at du har folk du kan stole på, avslutter Christensen.

Kundens eksterne IT-avdeling

Salgssjef i Nordlo Bergen, Rune Trædal, sier at de har vært med i planlegging av infrastruktur og driftsløsninger, innkjøp, og ved utvidelse av systemer og løsninger til Drevelin Ortopedi AS.

– Vi har fått være med på denne reisen til kunden fra de var en ganske liten aktør i markedet, til å bli en mye større aktør. Så vi har vært med på flytteprosessene og i opparbeidelsen av nye kontorer.

– Vi er en totalleverandør og leverer hele infrastrukturløsningen. Det vil si at vi håndterer alt fra IT og drift, til møteromsløsninger, telefoni, hardware, pc, skjermer, og alt de trenger av utstyr. Vi er kundens eksterne IT-avdeling, sier Trædal.

Nordlo tar del i mange kritiske prosesser rundt innkjøp og utvikling, med kostnadsanalyser og risikovurderinger sammen med kunden.

IT-rådgivere på digitaliseringsreisen

I dag har Drevelin Ortopedi en serverpark og får god hjelp fra Nordlo når de skal vurdere innkjøp og risiko.

– Vi har sett på behov for interne og bransjerelaterte programmer, og ser på hvilke plattformer og løsninger de kan velge mellom. Her gir vi råd med hensyn til konsekvenser av ulike valg, og viser veier de kan gå med ulike løsninger.

– Teknologien går fremover, så vi ser ofte på hva som finnes av teknologi, og kommer med råd rundt implementering, innkjøp og kostnader. En typisk utfordring er at mange gjør feilinvesteringer som blir kostbare i ettertid. Det er viktig å unngå det.

– Vi er en digitaliseringspartner for kunden, og hjelper til med å implementere nye digitale løsninger der det er mulig. Vi jobber alltid sammen med kunden på deres digitaliseringsreise, avslutter Trædal.

Om Drevelin Ortopedi AS

Drevelin Ortopedi AS er Norges eldste ortopediske verksted siden 1859. De er en totalleverandør av ortopediske hjelpemidler. De består av spesialister på ulike felt innen ortopedi med ortopediingeniører, ortopediteknikere og ergoterapeuter. De er også spesialisert innen ortoser til barn og samarbeider tett med teamet rundt barna på de ulike avdelingene på sykehuset og i kommunen. Les mer om Drevelin Ortopedi.

Relaterade kundecases

Vil du også oppleve samme resultat som Drevelin Ortopedi?

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere IT-løsninger for din bedrift? Bruk dette kontaktskjemaet, så hører du fra oss i løpet av kort tid.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare