HjemDigitalisering som skaper forretningsverdi
Viktor Gustavsson, digitalisering

Share on social media

Digitalisering som skaper forretningsverdi

Digital forretningsutvikling og digitalisering gir smidige arbeidsprosesser og i et lengre perspektiv også forretningsverdi. Det er helt enkelt svært viktig for å fremtidssikre organisasjonen i en stadig mer digital samtid.

– Digital forretningsutvikling byr på uendelige muligheter. Det handler om å utnytte teknologien fullt ut, for eksempel ved å automatisere monotone og repetitive arbeidsoppgaver slik at medarbeiderne kan bruke tiden på verdiskaping, sier Viktor Gustavsson, digital forretningsutvikler hos Nordlo.

Digital forretningsutvikling handler om å utnytte digitaliseringens kraft og innbefatter egentlig det samme som tradisjonell forretningsutvikling, men sett fra et digitalt ståsted. De siste to årene har det innebåret et stadig høyere tempo i den digitale utviklingen. Teknologien har eksistert lenge, sier Viktor Gustavsson, men med koronapandemien har vi også tatt den i bruk.

– Digitisering er teknologien, mens digitalisering er atferden. Det er først de siste årene at digitaliseringen for alvor har skutt fart – og dermed også behovet for digital forretningsutvikling.

Forutsetninger for en fleksibel arbeidsplass

Digital forretningsutvikling byr på store muligheter, både fra et bedrifts- og medarbeiderperspektiv. De siste blir ofte glemt til fordel for det digitale fokuset, sier Viktor Gustavsson. Men begge deler er nødvendig for å lykkes.
– Digitalisering av virksomheten danner grunnlaget for en fleksibel og tverrfunksjonell arbeidsplass der mennesker kan inspirere og utfordre hverandre ved hjelp av digitale verktøy som er tilpasset organisasjonen. Vi støtter våre kunder på ledelsesnivå og forsøker alltid å tilby løsninger som er bærekraftige over tid, og som dermed skaper forretningsverdi. Det er også andre grunner til at det er viktig å ha en gjennomgang av virksomheten og se på hva som kan automatiseres og effektiviseres – ikke minst for å tiltrekke seg ny arbeidskraft.

– Faren ved å ikke henge med i utviklingen er at man mister mennesker. Kunnskap og lojalitet forsvinner, og det blir dyrt å rekruttere nye medarbeidere. På lang sikt blir det vanskelig å overleve når andre aktører gjør ting på en bedre måte – man er ikke lenger like relevant og tilfører mindre verdi. Automatisering av monotone arbeidsoppgaver gir muligheter for utvikling og for å jobbe mer verdibasert. Det gir de ansatte mer tid til kreative oppgaver i stedet for tradisjonelle rutineoppgaver.

Data tilfører relevans og timing

En annen sentral hjørnestein i digital forretningsutvikling er tilgangen til og håndteringen av data. Jo mer data, desto større kunnskap og grunnlag – og i sin tur forretningsverdi.

– Tidligere har vi ikke hatt samme tilgang til data, noe som har betydd at mange beslutninger er tatt på andre grunnlag, som følelser og intuisjon. Jeg syns ikke man skal undervurdere magefølelsen, men med data kan man tilfører ytterligere en motor. Menneskets kompass må være der, men fremgangsrike selskap bruker også data som et ekstra verktøy og en viktig komponent i forretningsdriften som tilfører relevans og timing, sier Viktor Gustavsson.

Fokus på organisasjonen

Nordlo vil som leverandør og virksomhetspartner, tenke utover IT og fokusere på organisasjonen. Gjennom å jobbe nær kundene og sette seg grundig inn i deres virksomhet, kan Nordlo identifisere utfordringer og muligheter og tilby løsninger som er tilpasset virksomheten – uansett teknologi. Med over 850 spesialister på digitalisering har Nordlo bred erfaring innen konsultasjon, IT-støtte, skytjenester og applikasjoner i tillegg til strategisk rådgivning. Viktor Gustavsson fremhever viktigheten av å ha et felles syn i organisasjonen og la endringene skje gradvis.

– Det er viktig å ikke endre alt på en gang uten å finne et nivå som er bærekraftig over tid. Nordlos styrke er vår erfaring med å identifisere drivkrefter og målbilder som deles av både medarbeiderne og ledelsen. Ved å formidle formålet med endringen og gi kundene tid og riktig verktøy oppnår vi fremgang, sier han avslutningsvis.

Les rapporten om digital forretningsutvikling