Digitalisering

Digitalisering er et endringsarbeid for fortsatt å være aktuell i sin bransje, møte nye behov og følge markedets utvikling. I dag må de fleste bedrifter som vil vokse og være relevante, gjennomføre en digitalisering.

Jeg vil vite mer om
digital forretningsutvikkling

Fordeler for deres bedrift hvis dere digitaliserer

Å digitalisere en bedrift gir mange fordeler, og nedenfor lister vi opp det vi mener er viktigst og mest fordelaktig:

1

Prosessene deres blir sikrere, smartere og mer effektive

Dette dels fordi prosessen som digitaliseres, har fått et gjennomgripende overblikk av hvordan den ser ut og fungerer og deretter er blitt forbedret. En annen fordel er at det blir mindre risiko for menneskelige feil.

2

Tjenestene deres gir en bedre kundeopplevelse

En digitalisering skaper en enklere arbeidsmåte for dere, men også for kundene. Produktene og tjenestene deres blir mer brukervennlige, og det blir lettere for dere å hjelpe kundene.

3

Dere kommer til å ha et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger

Med en digitalisert bedrift får dere et bedre grunnlag og bedre data for å fatte korrekte beslutninger. Det kommer i sin tur til å påvirke deres kostnader og inntekter positivt.

4

Dere sparer tid og kan fokusere på det dere vil

Dere vil i større grad kunne fokusere på deres kjernevirksomhet og derfor arbeide mer effektivt og lønnsomt.

Hvorfor er det viktig å digitalisere?

SAP har sammen med Oxford Economics forfattet rapporten ”Digital Transformation leaders are few and far between”. I den fremgår det at et flertall av de bedriftene som har gjennomført en digital transformasjon, mener at det har påvirket virksomheten positivt og skapt økt lønnsomhet. Det viser seg også at 70 % av de spurte kan se en økt kundetilfredshet samt at det har blitt enklere å rekruttere og beholde talenter. For noen år siden var det mange som mente at digitalisering var en trend, men dette er tydelige indikasjoner på at det lønner seg og er en god investering.

IHM Business School hevder at hvis en bedrift unnlater å digitalisere, så er det fare for at organisasjonen gradvis kommer til å dø ut. Dette fordi omverdenen endrer seg raskere enn noensinne, og for å henge med og fortsatt være relevant på arbeidsmarkedet må man velge å bli med på den endringen.

Jeg vil vite mer om digitalisering

Hva er forskjellene mellom digitalisering, digitisering og digital transformasjon?

Digitalisering, digitisering og digital transformasjon er tre begreper som høres veldig like ut, men som betyr helt ulike ting. Nedenfor går vi gjennom forskjellen mellom disse begrepene.

Hva er digitalisering?

En definisjon av ordet er at prosesser endres og effektiviseres ved hjelp av digital teknologi. Ett eksempel på dette er kundetjeneste. For mange virksomheter har det gått fra å være en telefonbasert tjeneste til å ha blitt digitalisert i form av chatter som man kan nå direkte via nettet. Visse kundetjenester er i dag en AI-basert chatløsning som ikke behøver å bemannes av personale. Metoden for å yte god kundeservice er den samme som den alltid har vært, men prosessen for å opprette en sak har blitt enklere etter at den gjennomgikk en digital forandring.

Digitalisering av bedrifter trenger ikke å være det samme som at hele virksomheten digitaliseres. I stedet er det vanligvis en måte å gjøre utvalgte prosesser enklere og raskere på.

Hva er digitisering?
Hva er digital transformasjon?

Hva skal man tenke på før man digitaliserer?

Før dere gjennomfører en digitalisering eller digital transformasjon, må dere identifisere hvor det kan finnes hindringer, problemer, frustrasjon og tidstyver. Dere må også finne ut hvilke forventninger kundene har til dere fremover, der finnes det ofte store muligheter til å forbedre seg.

Sørg for å kontrollere deres nåværende prosesser for å sikre at de er korrekte, godt dokumenterte og at de etterleves. Dette er viktig for å unngå at prosessene forsvinner i den endringsprosessen som digitalisering innebærer. Derfor må dere også være spesielt oppmerksomme på de prosessene som ikke er offisielle. Hvis digitaliseringen skal lykkes, er det utrolig viktig at dere er ærlige når det gjelder hva som er deres eksisterende prosesser.

Slik forbereder du deg for en vellykket digitalisering

For å gjennomføre en vellykket digitalisering er planlegging og utdanning alfa og omega. Endringsarbeidet må være godt forankret i ledergruppen og stå på dagsorden på hvert møte. Det er klokt å begynne i det små og skaffe seg erfaring ved å arbeide med de personene i bedriften som er interesserte og vil endre, før dere involverer hele bedriften.

Når dere har den rette erfaringen og er klare til å gjennomføre forandringer som påvirker hele bedriften, må dere sørge for at alle kolleger er med på toget og at de forstår og vet hva som forventes av dem. Det et viktig å huske at det å digitalisere en bedrift, skal betraktes og håndteres som et endringsarbeid med de utfordringer som følger med det. Det kan innebære en del risikoer, og derfor er det klokt å ta hjelp av en leverandør som har god kunnskap om emnet. Det gjør at dere kan minimere risikoene.

Det er viktig at dere føler dere trygge og sett samt at leverandøren er villig til å skape løsninger som fungerer for nettopp dere.

Nordlo hjelper til med å digitalisere deres bedrift

En digitalisering er en prosess som ser forskjellig ut avhengig av behovene i en organisasjon. Det er en prosess som krever erfaring og kunnskap på området.

Nordlo veileder deres bedrift gjennom både digitaliseringer og digital transformasjon med en ambisjon om å skape løsninger som både utvikler og skaper verdi for deres bedrift.

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare