HjemSlik digitaliserer du for rask virksomhetsnytte og ROI
Intervju om verksamhetsnytta och ROI genom digitalisering

Share on social media

Slik digitaliserer du for rask virksomhetsnytte og ROI

Intervju i Dagens Industri med Jenny Brännlund, Development Lead & Quality Manager hos Nordlo i Lycksele, Sverige.

I dag bruker de fleste virksomheter i både offentlig og privat sektor digitale verktøy i ulike prosesser. Alle opplever imidlertid ikke at de får de fordelene de ønsket. Det kan føre til at de går tilbake til mer manuelle arbeidsmåter – noe som ofte er et feilgrep. Man må stole på prosessen, og endring kan ta tid, men det viktigste er å ta utgangspunkt i virksomhetens behov og definere klare mål.

– Digitalisering er et verktøy, ikke målet, sier Jenny Brännlund hos Nordlo.

Jenny Brännlund som er utviklingsleder og kvalitetsansvarlig hos Nordlo, understreker at en oppkoblet prosess ikke automatisk er smart og digitalisert.

– Digitale løsninger som brukes riktig, frigjør kapasitet for ansatte og kan gi tilgang til et enormt potensial ved å automatisere monotone oppgaver, gjøre eksisterende ressurser tilgjengelige og gi verdifulle innsikter for bedre beslutningsstøtte. Det åpner døren for at beslutningstakere og ansatte skal kunne fokusere på de oppgavene som skaper mest verdi. Når man snakker om digitalisering, tenker man gjerne at det er teknologien som er i fokus, men vi mener at det alltid er menneskene som skal være i fokus.

God kundekunnskap

Som IT- og digitaliseringspartner jobber Nordlo tett sammen med deg som kunde og gjør seg kjent med virksomheten din. Siden digitale initiativ ofte bunner i et problem som kunden selv eller Nordlo har identifisert, er dette en betydelig fordel i satstinger på digital virksomhetsutvikling.

– God kunnskap om kundens virksomhet betyr at vi forstår og kan kartlegge hindringer og flaskehalser bedre, samt hvordan man går frem for å gjøre noe med dem.

«Når man snakker om digitalisering,
tenker man gjerne at det er teknologien
som er i fokus, men vi mener at det alltid
er menneskene som skal være i fokus»

Våg å prioritere

Jenny Brännlund understreker at mulighetene for digital virksomhetsutvikling er nesten ubegrensede. Dagens teknologi har en enorm kapasitet, og det som setter grenser for utviklingen, er dermed fantasien – og budsjettet.

– Det er selvfølgelig spennende å tenke visjonært og innovativt, uansett hvilken bransje man er i, men skal man lykkes med et digitaliseringsprosjekt, må man våge å prioritere. Fokuser på det som er viktigst – det som gir mest verdi for virksomheten og brukerne. Det er bra å ha en visjon, men med en tydelig felles strategisk retning kommer man raskt i gang og kan høste disse lavhengende fruktene. Resultatet er rask virksomhetsnytte og høy ROI.

Høst lavthengende frukter

Jenny gir noen eksempler på lavthengende frukter. Det kan for eksempel være å optimalisere og automatisere prosesser som on-/offboarding, tildeling av kontotillatelser, gjentakende rutineoppgaver og andre typer arbeid som krever mye administrasjon. Det er også her viktig å ta utgangspunkt i det grunnleggende målet ditt og hvilke behov du har.

– Digitalisering trenger ikke handle om store og dyre løsninger. Det handler ofte om å ha en effektiv utviklingsprosess der man utnytter eksisterende infrastruktur og gjør det man allerede betaler for, mer kostnadseffektivt. Mange bruker for eksempel Microsoft365 til chat- og e-posttjenester i dag, men mange er ikke klar over at de kan få tilgang til mange flere funksjoner i M365-porteføljen.

Her kan Nordlo bidra med veiledning, design og implementering, slik at bedriften virkelig får maksimalt ut av tjenestene dere betaler for. Ifølge Jenny Brännlund blir dette også en investering i fremtiden – digital virksomhetsutvikling gir nemlig bedre forutsetninger for fremtidig vekst og konkurransekraft.

– Er du for passiv i digitaliseringsreisen, kommer du til å sakke akterut i forhold til de konkurrentene som fortsetter å investere og optimalisere. Vi vet at det er i møtet mellom mennesker at det skapes mest verdi, og digital virksomhetsutvikling øker potensialet ved å fjerne administrative hindringer. Vi ønsker å hjelpe kundene våre og veilede dem på reisen, avslutter Jenny Brännlund.

Les mer i rapporten vår om digital virksomhetsutvikling