HjemCybersikkerhetsrapporten

Cybersikkerhetsrapporten

En tilkoblet verden kombinert med stadig raskere digitalisering, geopolitisk usikkerhet og en forverret sikkerhetssituasjon både lokalt og internasjonalt innebærer at norske bedrifter og organisasjoner er nødt til å vurdere hvilke risikoer virksomheten utsetter seg for.

I det moderne digitale landskapet vil ikke et eventuelt angrep bare påvirke enkeltapplikasjoner, men i stadig større grad hele bedriften. Sikkerhetsspørsmålet må derfor gis høyere prioritet og vurderes som en forretningsrisiko på strategisk nivå i virksomheten.

«Frem til 2025 vil 45 prosent
av alle organisasjoner i verden ha
opplevd dataangrep»

Basert på undersøkelser og data har vi sammen med Radar Group sammenfattet hva som skjer innen cybersikkerhet akkurat nå, hvordan fremtiden ser ut, og hvilke tiltak som må prioriteres for å skape et sikrere IT-miljø. Fyll ut skjemaet for å lese mer om dette i cybersikkerhetsrapporten 2022.