HjemBærekraftige datasentre – hvordan fungerer det?

Share on social media

Bærekraftige datasentre – hvordan fungerer det?

Det er lett å glemme at stort sett all IT som vi på noen måte produserer og konsumerer i våre virksomheter, faktisk produseres i et datasenter. Et datasenter er et anlegg der servere og annet teknisk utstyr er plassert, og noe forenklet kan man si at et datasenter er en del av skyen og en fabrikk der skytjenester produseres.

I dag finnes det rundt ni millioner datasentre som står for ca. 2 % av alt karbondioksidutslipp og ca. 3 % av all energibruk i hele verden. Det er mer enn hele flyindustrien. I takt med at vi digitaliserer mer, kommer også energiforbruket til å øke. Derfor blir det utrolig viktig å aktivt velge bærekraftige datasentre for sin IT-drift. For hvis vi vil skape et mer bærekraftig samfunn, kreves det også at våre datasentre er energieffektive og miljøvennlige.

Hva kjennetegner et bærekraftig datasenter?

Et bærekraftig datasenter kjennetegnes ved at det er bygd spesifikt for formålet og at det er geografisk plassert for optimal energieffektivitet. Man benytter miljømerket strøm, reservekraften kjøres på miljøbrensel og dessuten har man en effektiv håndtering av overskuddsvarmen. For at bedrifter fortsatt skal være relevante for sine kunder og medarbeidere i fremtiden kommer det til å være viktig å se sin klimapåvirkning i sin helhet. En viktig del av det blir da å flytte sine servere eller kjøpe skytjenester fra et bærekraftig datasenter.

Datasentre i Norden har gode grunnforutsetninger

Våre nordiske land har spesielt gode grunnforutsetninger for å drive bærekraftige datasentre. En stor utfordring med datasentre er nemlig at de krever kjøling døgnet rundt, og det er ofte veldig energikrevende. Vårt naturlige klima muliggjør en effektiv og naturlig kjøling og blir derfor en god basis for bærekraftige datasentre. Derfor er det ikke så rart at teknologigiganter som Facebook, Amazon og snart også Microsoft velger å plassere sine datasentre her.

Bærekraftige IT-løsninger påskynder virksomhetens totale bærekraftarbeid

Ved å bruke bærekraftig produserte IT-tjenester fra grunnen skapes det gode forutsetninger for å påskynde virksomhetens totale bærekraftarbeid. Å ha en oversikt over sine datasentre, der et moderne datasenter utnytter 25 % mindre energi enn det svenske gjennomsnittet og minst 35 % mindre enn EU-gjennomsnittet, er en enkel, men tydelig måte å ta stilling på for deg som kjøper mot leverandørleddet.

Vi bør alle prøve å bruke tjenester og produkter med så liten miljøbelastning som mulig. Og for å kunne produsere bærekraftig IT er det viktig å sørge for at en selv, eller sine leverandører, har bærekraftige datasentre i sin produksjon.

Vil du vite mer om hvordan man kan arbeide mot et mer bærekraftig samfunn ved å satse mer på sin IT?

Kom nærmere den bærekraftige digitaliseringen

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare