HjemBærekraftige datasentre – hvordan fungerer det?

Share on social media

Bærekraftige datasentre – hvordan fungerer det?

Idag står ca ni millioner datsentre for rundt 2% av de globale karbondioksidutslippene og ca 3% av verdens energiforbruk. Det er mer enn hele luftfartsindustrien, og samtidig som digitaliseringstakten øker så øker også energiforbruket enda mer. Derfor er det viktig at du velger energieffektive og bærekraftige datasenter for din virksomhets IT-drift.

Hva er et datasenter?

Et datasenter er et anlegg hvor servere, lagringssytemer og annet teknisk utstyr er plassert. Data og informasjon lagres og administreres her for å støtte IT tjenestene og systemene du bruker i din virksomhet. Litt forenklet kan man si at et datasenter er en del av skyen, men også en fabrikk hvor skytjenster produseres.

Hva kjennetegner så et bærekraftig datasenter?

Et bærekraftig datasenter er bygget spesielt for formålet og er geografisk plassert for å sikre optimal energieffektivitet. Det benyttes miljøsertifisert elektrisitet, reservekraften kjøres på miljøbrensel og overskuddsvarme håndteres effektivt. Med skjerpede krav fra både kunder, ansatte og lovverk vil det til å være viktig for bedrifter å ta ansvar for at bærekraft gjennomsyrer hele virksomheten, ikke minst i valget av IT-løsninger. Det å flytte sine servere til å kjøpe skytjenster fra bærekraftige datasentre er en viktig del av dette.

Datasentre i Norden har gode grunnforutsetninger

Her i Norden har vi spesielt gode grunnforutsetninger for å drive bærekraftige datasentre. Datasentrene trenger kjøling døgnet rundt, noe som er veldig energikrevende. Vårt klima gjør det mulig med en effentiv og naturlig nedkjøling. Det forklarer hvorfor teknologigiganter som Meta, Amazon og Microsoft velger å plassere datasentre her.

Bærekraftige IT-løsninger akselererer virksomhetens totale bærekraftarbeid

Det å satse på bærekraftig produserte IT-tjenester er et direkte bidrag til bedriftens totale bærekraftarbeid. Dessuten er klima- og miljøvennlige valg av IT-tjenester og produkter, som for eksempel bærekraftige datasentre, ett tydelig standpunkt både mot leverandørleddet og mot sluttkunden.

Les mer om bærekraftig digitalisering