HjemBærekraft: Neste steg for å skape troverdighet

Share on social media

Bærekraft: Neste steg for å skape troverdighet

Flere store bedrifter er ledende når det gjelder arbeid med og rapportering av bærekraftaktiviteter, og en stor andel av de internasjonale selskapene er allerede klimanøytrale. Mange har langsiktige mål som formidles i rapporter, men det finnes en del tiltak som kan skape høyere troverdighet i forbindelse med bærekraftarbeidet.

Digitale verktøy bidrar til transparens innen bærekraft

Transparente data gjør det mulig for virksomheter og interessenter å jobbe sammen for å finne langsiktige, bærekraftige løsninger. Å bli en mer transparent bedrift krever derimot at virksomheten din bruker digitale verktøy på riktig måte. Når alle dataene analyseres, kan organisasjonen din identifisere områdene med størst miljøpåvirkning, noe som i sin tur fører til at dere kan finne alternative arbeidsprosesser som er mer bærekraftige.

Mange virksomheter i Norge har i dag mulighet til å bli mer transparente og kan lære av de bedriftene som var tidlig ute med å iverksette tiltak for å øke troverdigheten. Flere store selskap er med i Responsible Business Alliance (RBA), som har som mål å implementere CSR-aktiviteter i virksomhetenes globale leveransekjeder. Transparens har høyeste prioritet for medlemmene og interessentene som er med i organisasjonene.

Små og mellomstore bedrifter jobber aktivt med transparent rapportering for å redegjøre for arbeidet i virksomheten. Det har ført til økt lojalitet og større engasjement hos forbrukerne.

Flertallet av selskapene i detaljhandelen er opptatt av transparens i produksjons- og forsyningskjeden. Når alt måles ved hjelp av digitale verktøy, blir det enklere å rapportere og ta bærekraftige beslutninger. De finnes også undersøkelser og barometer som viser hvordan kommunene jobber med bærekraft og bidrar til transparens.

Fra ambisjoner til handling
Ofte fokuseres det mest på å rapportere de langsiktige målene. Det er viktig, men for å skape troverdighet er det også for mange bedrifter helt avgjørende å jobbe med bærekraft i den daglige driften. IT-løsninger muliggjør effektive og klimasmarte virksomhetsprosesser for å drive frem bærekraftige initiativer som fører til handling. Nedenfor finner du noen eksempler på hvordan digitalisering muliggjør bærekraft i ulike bransjer:

Bærekraftige rutiner i logistikkbransjen

Intelligente transportsystem kan gi mer effektive transportetapper, som i sin tur reduserer utslippene av karbondioksid. Transportsystemene gir VMS, tilkobling og bedre sanntidsinformasjon som gjør det enklere for virksomhetene å se til at leveransene påvirker miljøet minst mulig. Som IT-ressurs innen logistikk og transport er det viktig å gi støtte og sørge for at aktivitetene opprettholdes.

Detaljhandelen muliggjør effektive og miljøvennlige prosesser

Det stilles høye krav til bærekraft i detaljhandelen, og IT-avdelingene må derfor vedlikeholde systemene som implementeres og legge til rette for mer miljøvennlige prosesser. I detaljhandelen brukes data til å samle inn informasjon om kjøp og produksjon. Systemene kan kartlegge innkjøpsaktiviteter basert på innsamlede kjøpsdata og måler dermed nøyaktig hva det er etterspørsel etter. Automatiserte bestillings- og leveringsløsninger gjør produksjonen mer effektiv slik at ressursforbruket og utslippsmengden minskes.

I rapporten vår kan du lese mer om hvordan virksomheten din kan bruke digitale verktøy og IT-løsninger i bærekraftarbeidet. Du kan lese rapporten her.

Les her

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare