HjemØk motstandskraften: AI innen cybersikkerhet

Share on social media

Øk motstandskraften: AI innen cybersikkerhet

AI er et kraftig verktøy som kan effektivisere og forbedre cybersikkerheten ved flere ulike norske bedrifter, men det kan også utnyttes av trusselaktører for å automatisere og effektivisere datainnbrudd og cyberangrep. Men hvordan brukes så AI i forbindelse med cybersikkerhet, og hvilke risikoer og muligheter følger med verktøyet?

Hvordan brukes AI innen cybersikkerhet?

Når AI implementeres i sikkerhetsverktøy, gir det mulighet for stadig mer effektive og automatiserte cybersikkerhetstjenester. En av de større utfordringene for bedrifter når det kommer til cybersikkerhet er å raskt nok kunne identifisere og agere på angrep. Med avanserte algoritmer og maskinlæring bearbeides og tolkes data for å raskt identifisere trusler som er vanskelige å oppdage med tradisjonelle metoder. På den måten automatiserer og optimerer AI prosesser som overvåkning, respons og gjenoppretting. Verktøyet kan også lære av tidligere erfaringer og tilpasse seg nye trussel scenarioer.

"Høyere bevissthet og raskere handling kan oppnås ved at man som IT-ansvarlig får et helhetsbilde av cybersituasjonen og kan komme med forslag på tiltak. Dessuten reduseres den menneskelige faktoren og feilmarginer gjennom at man automatiserer rutineoppgaver", sier Johan Swahn, forretningsutvikler på Nordlo

Høyere bevissthet og raskere handling kan oppnås ved at man som IT-ansvarlig får et helhetsbilde av cybersituasjonen og kan komme med forslag på tiltak

Sikkerhetstjenester og produkter som tar i bruk AI får et høyere nivå av beskyttelse og det virker igjen forebyggende på innbrudd, før angrepene gjør skade eller ødeleggelser. Dette gjør at effektiviteten og produktiviteten øker, samt at tid og ressurser som ellers ville gått til håndtering av slike hendelser og konsekvenser, kan brukes på annet arbeid.

For at bedrifter skal ha mulighet til å agere på de raskt voksende angrepene er det nødvendig å oppdatere og forbedre sitt cyberforsvar med ny teknologi for å beskytte bedriftens tilganger.

Hvordan brukes AI i cyberangrep?

Bruken av AI begrenser seg dessverre ikke til kun gode hensikter, men brukes også til å automatisere tidkrevende, manuelle aspekter ved for eksempel spear phishing – kampanjer. Dette i kombinasjon med reduserte kostnader for planlegging og gjennomføring av nettkriminalitet, har resultert i en økning i målrettede angrep mot bedrifter. Mest av alt øker indre sofistikerte forsøk som også er enklere å oppdage. Dette snakker vi mer om i vår cybersikkerhetsrapport.

«En ulempe ved den raske utrullingen og utbredte bruken av AI-teknologi er at det ennå ikke er helt klare lover og regler rundt teknologien. Utviklingen går raskt og for mange bedrifter er det helt avgjørende å ha en dyktig IT-partner som har eksperter innen området», fortsetter Johan.

Om din bedrift fremdeles kun har grunnleggende sikkerhetsløsninger på plass så er det på tide å tenke seg om.

Tre tips til bedrifter som vil sikre virksomheten

For bedrifter som vil sikre virksomheten har Johan følgende råd:

  • Dersom din bedrift kun har grunnleggende sikkerhetsløsninger på plass, som et antivirus eller en enkel backup som ikke er kryptosikret, så er det på tide å tenke seg om. Å investere i sin cybersikkerhet, for eksempel i form av endepunkts-beskyttelse der AI analyserer data for å raskt kunne ta en beslutning og reagere på trusler, har blitt avgjørende for å stå opp mot det trusselbildet som finnes i dag.

  • AI implementeres i flere ulike produkter, blant annet i nettverk og brannmurer. Mange bedrifter har også behov for å gjøre en sikkerhetsanalyse for å fastslå deres sikkerhetsnivå og sikre at deres sikkerhetstjenester er riktig konfigurert og brukes til sitt fulle potensial

  • Arbeid forebyggende mot cybertrusler. Gjennom å tidlig oppdage og stoppe angrep før de forårsaker skade eller forstyrrelser, kan du forhindre konkrete konsekvenser som brudd og kostbare forretningsavbrudd.

En av de viktigste forandringene for en mer sikker virksomhet er å budsjettere for å kunne håndtere sikkerhetsrisiko og angrep. Tiden fra brudd til et fullstendig kryptert miljø blir stadig kortere, men gjennom å ha et helhetlig syn på cybersikkerhet øker bedriftens motstandskraft.

Gjennom en sikkerhetsanalyse får du et tydelig bilde på din nåværende cybersikkerhets status og kan identifisere mulige sårbarheter. Dette er et proaktivt steg som kan forebygge kostbare hendelser og avbrudd i virksomheten.

Book en sikkerhetsanalyse med Nordlo

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler og personopplysninger

Når du besøker https://nordlo.com bruker vi på Nordlo Group AB informasjonskapsler og dine personopplysninger. Noen informasjonskapsler og noen behandlinger av personopplysninger er nødvendige, mens du selv velger om du vil samtykke til andre. Du gjør ditt valg nedenfor. Ditt samtykke er helt frivillig.

Du har visse rettigheter, for eksempel retten til å trekke tilbake ditt samtykke og retten til å klage til en tilsynsmyndighet. Les mer i vår informasjonskapselpolicy og personvernpolicy.

Administrer informasjonskapselinnstillingene dine

Informasjonskapsler og personopplysninger som vi benytter til analyser

Vi bruker informasjonskapsler fra analyseverktøyet Google Analytics og HubSpot til å analysere hvordan du bruker nettsidene våre. I tillegg behandler vi personopplysningene dine, blant annet den krypterte IP-adressen din, den geografiske plasseringen din og andre opplysninger om hvordan du bruker nettsidene våre.

Informasjonskapsler og personopplysninger vi bruker til markedsføring

Vi bruker informasjonskapsler og personopplysningene dine til å vise deg relevant markedsføring og følge opp slik markedsføring når du besøker andre nettsider eller sosiale medier. Dette gjør vi ved hjelp avGoogle,Facebook, HubSpot ogLinkedIn. Personopplysningene vi behandler i forbindelse med markedsføring, er blant annet IP-adressen din, informasjon om hvordan du bruker nettsidene våre, og opplysninger som disse tjenestene allerede har om deg.

Informasjonskapsler for personlig annonsemåling

For å vise relevante annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å tilpasse annonser for deg.

Informasjonskapsler for tilpassede annonser

For å vise relevante og personlige annonser, plasserer vi informasjonskapsler for å gi unike tilbud som er tilpasset dine brukerdata.