Hjem5 grunnpilarer for en bærekraftig organisasjon

Share on social media

5 grunnpilarer for en bærekraftig organisasjon

Å jobbe med bærekraft kan anta mange former. Dere vil kanskje endre måten dere arbeider på for å oppnå mer bærekraftige resultater, eller så leter dere kanskje etter måter å fremtidssikre deres prosesser på. Uansett så kreves det en forståelse av hva bærekraft innebærer. For å gjøre det lettere å forstå begrepet bærekraft har vi derfor delt opp emnet i fem grunnpilarer som vi kommer til å studere nærmere i dette innlegget.

1. Bærekraftig personale

Kulturen i deres organisasjon skapes og formes i stor grad av deres personale. Derfor er det viktig å satse på å skape rett arbeidsklima og -kultur. Jo mer dere kan oppmuntre til bærekraftige holdninger og praksiser hos deres medarbeidere, desto mer kommer dette til å spre seg gjennom hele organisasjonen. 

Det er viktig at deres medarbeidere føler tilknytning til deres forretningsmål. Ofte uttrykkes disse forretningsmålene med slagkraftige slagord eller mottoer, men hva betyr egentlig disse ordene for deres medarbeidere? Hvordan viser deres ledere hva som er viktig for bedriften?

Når arbeidsgrupper deler informasjon og resultater, skaper det en positiv arbeidskultur som fører til bærekraftige samarbeider. Når vi skaper menneskelige relasjoner, blir det betydelig lettere å jobbe sammen mot felles mål.

Bedrifter kommuniserer ofte resultater med statistikk og data, men det er ikke alltid det inspirerer deres medarbeidere. Prøv å finne en mer lokkende måte å kommunisere forretningsmålene på. Prøv å forstå hva som interesserer deres medarbeidere og hva som får deres arbeidsgrupper til å jobbe så effektivt som mulig. 

2. Bærekraftig design

Når dere har utformet en bærekraftplan for deres medarbeidere, er det på tide å se over hvordan deres produkter og/eller tjenester ser ut. Bærekraftig design handler ikke bare om hvilke materialer dere bruker for å skape deres produkter, eller hvilke metoder dere anvender for å skape og selge deres tjenester. Det handler også om hva deres produkter og tjenester gjør.

Bærekraftig design handler heller ikke alltid om å lage så miljøvennlige alternativer som mulig. Det kan også handle om å fremtidssikre produktene. Det kan f.eks. hende at dere bruker et visst materiale i deres produkter som etter hvert ikke kommer til å være tilgjengelig i like store volumer. Da kan det være en god idé å gå over til et annet materiale før kostnaden for det nye materialet øker. 

Vurder deres designvalg hele tiden for å finne en mest mulig bærekraftig vei fremover.

3. Bærekraftige prosesser

Når det gjelder bærekraftige forretningsprosesser, er det sagt mye om de strategier og taktikker man kan bruke for å forbedre bedrifters effektivitet. Ofte er det imidlertid ikke like enkelt i virkeligheten som det kan fremstå på papiret. Så hva er da nøkkelen til å skape bærekraftige prosesser?

Akkurat som med alle andre komplekse problemer finnes det ikke ett enkelt svar på dette spørsmålet. Dere som bedrift må se systematisk på alle prosesser i deres organisasjon og kartlegge dem fra grunnen. Bærekraftige prosesser handler om å skape et kretsløp av feedback og forbedringsarbeid. Uansett hvor godt utformet en prosess er, kommer den ikke til å se ut som den gjorde på planleggingsstadiet når den tas i bruk i virkeligheten. Nettopp derfor er det viktig at dere hele tiden overvåker hvordan deres prosesser presterer.

«Bærekraftig vekst handler ikke bare om å vokse raskt, men snarere om å vokse i en realistisk takt som kan opprettholdes i lengre tid»

 

4. Bærekraftige kunder

Nå som vi har snakket om bedriftens medarbeidere, produkter og prosesser, er det på tide å ta opp de som faktisk sørger for at bedriften går rundt: våre kunder. Hvordan skaper vi en langvarig relasjon med kundene, og hvordan sørger vi for at de ikke går til våre konkurrenter?

Dette punktet kan utformes som en 3-trinnsprosess:

Trinn 1: Oppmuntre til lojalitet

Hvis du belønner kundene for deres kjøp, vil de komme tilbake. Ifølge en studie utført av SumAll vender 27 % av alle kunder tilbake etter sitt første kjøp, mens sjansen for det samme er 59 % hvis de har gjort fire kjøp. Det innebærer at det kan lønne seg å tilby en god rabatt på de tre første kjøpene.

Trinn 2: Bli ikke glemt

Varemerkegjenkjenning er et begrep som alle markedsførere snakker om. Kortfattet handler det om kunders evne til å kjenne igjen dine produkter når de ser ditt budskap. Det finnes mange måter å skille seg ut på, f.eks. med pen innpakning, konsekvent bruk av farger eller ved å ta stilling i spørsmål som er viktige for deres virksomhet. Det er uansett viktig at kundene ikke glemmer dere.

Trinn 3: Sats på deres kundetjeneste

Mange tror at prisen eller kvaliteten på produktet er den mest avgjørende faktoren når det gjelder bærekraftige kunder, men kundetjenesten er faktisk et av de viktigste aspektene. Det er fire ganger mer sannsynlig at kunder går over til en konkurrent dersom deres problem har vært servicerelatert.

Sats på deres kundetjeneste ved å utdanne deres personale, investere i en livechat på hjemmesiden og være til stede i sosiale medier. Å ha kontakt med kundene, er ikke helt uventet et av de viktigste aspektene med tanke på å ha bærekraftige kunder.

5. Bærekraftig vekst

Vi har nå snakket om fire viktige grunnpilarer, men for mange bedrifter er det likevel denne siste grunnpilaren som er den aller viktigste. Bærekraftig vekst handler ikke bare om å vokse raskt, men snarere om å vokse i en realistisk takt som kan opprettholdes i lengre tid. Her er to tips til hvordan dere kan oppnå en bærekraftig vekst:

Tips nr. 1: Skap et bra varemerke

Et bra varemerke innebærer en god tilknytning til deres kunder, noe som i sin tur fører til lojale kunder. Hvis dere har en lojal kundebase, blir det betydelig lettere å vokse fordi dere kan regne med at deres kunder blir med på reisen.

Tips nr. 2: Analyser og evaluer deres strategier kontinuerlig

Når det handler om bærekraftig vekst, kan man aldri være fornøyd. Omstendighetene for deres virksomhet endrer seg hele tiden. Ved å skape en feedback-loop i deres virksomhet øker dere sjansene for at veksten blir bærekraftig.

Mot en bærekraftig virksomhet

Vi har nå snakket om de fem grunnpilarene for en bærekraftig organisasjon. Ved å arbeide videre med dem kommer bedriften til å ha bedre muligheter til å lykkes også i fremtiden. Ta gjerne kontakt med oss, så snakker vi mer om bærekraft!

Les rapporten om bærekraftig og ansvarsfull IT