Hjem5 eksempler på hvordan nordiske bedrifter bruker Business Intelligence

Share on social media

5 eksempler på hvordan nordiske bedrifter bruker Business Intelligence

Business Intelligence kan brukes for å optimere bedrifter på mange ulike måter. Som å bidra til økt salg, redusere kostnader, øke produktkvaliteten eller oppnå kortere ledetider. Men hvordan bruker nordiske bedrifter Business Intelligence i sine virksomheter? 

Hva er Business Intelligence? 

Business Intelligence er ikke et spesifikt system, men en paraplyterm for prosessene og metodene for å samle inn, lagre og analysere data fra virksomheten eller aktiviteter for å optimere resultatene. Siden kombineres alle innsamlede data for å skape et overgripende bilde av organisasjonen, og det gjør det enklere å fatte bedre og mer handlekraftige beslutninger. 

Ved å anvende organisasjonens innsamlede data får man en bedre forståelse av hva som skjer i virksomheten, noe som også gjør det lettere å få rett innsikt for smarte forretningsbeslutninger. Med Business Intelligence får virksomheten altså en unik mulighet til å forstå kundenes atferd og mønstre bedre og følge med på hva som hender på markedet. Dessuten får man en bedre forståelse av hva som skjer i virksomheten. Hvis dere bruker denne innsikten på rett måte, sørger dere dessuten for at dere ligger et steg foran konkurrentene.

Det kan oppstå utfordringer med Business Intelligence

Business Intelligence handler sjelden om algoritmer og systemer. Den vanligste utfordringen er at ledergruppen i organisasjonen ikke har nok kunnskap om eller et tydelig mål for hva de vil oppnå med å samle inn data, analysere og fatte datadrevne beslutninger. 

Noen eksempler på hvordan flere nordiske bedrifter arbeider med Business Intelligence

Når man samler inn og analyserer data fra ulike systemer på ett og samme sted, får man bedre kontroll over organisasjonen. Det fører i sin tur til bedre virksomhetsstyring og et mer korrekt og relevant beslutningsunderlag. Men hvordan fungerer det egentlig i praksis? Uten konkrete eksempler er det ikke åpenbart hvordan man kan anvende det i sin egen bedrift. Derfor gir vi nedenfor fem eksempler på hvordan Business Intelligence brukes i ulike nordiske bedrifter: 

1. Tilpass innsikten etter ansvarsområder 

Med Business Intelligence kan alle medarbeidere få tilgang til data fra sitt ansvarsområde. Da kan medarbeiderne se hvilke trender og faktorer som driver bedriften fremover, og det gir en dypere forståelse av hvordan ens egen innsats støtter helheten. 

2. Minsker manuelle prosesstrinn 

Med færre manuelle trinn i prosessene blir det mindre feil samtidig som kvaliteten øker. Det fører til at det frigjøres tid som i stedet kan brukes på analyser og oppfølging. 

3. Gir bedre oversikt over planlegging og budsjett 

Med Business Intelligence kan dere gjennom deres innsamlede data lage en oversiktsvisning og få full kontroll på planleggingsarbeidet og budsjettprosessene. Med ulike funksjoner er det dessuten mulig å studere enkeltvise transaksjoner og poster nøyere ved behov. 

4. Bruker målverdier og benchmarking for resultat 

Flere bruker Business Intelligence til å sammenligne aktuelle resultatdata med historiske data, slik at de enkelt kan måle resultatene mot målene.  

5. Datavisualisering

For de fleste mennesker er det lettest å ta til seg informasjon visuelt. Med Business Intelligence kan man gjøre om dataanalyse til visuelle fremstillinger som diagrammer, grafer og histogrammer. På den måten blir det lettere for hele bedriften å forstå og anvende de innsamlede dataene. 

De fleste små og mellomstore bedrifter trenger hjelp med å forstå nytten av datainnsamling 

I en kartlegging utført av Tillväxtverket (svensk statlig etat som har til oppgave å utvikle og gjennomføre tiltak som fremmer entreprenørskap, økt konkurranseevne og vekst i bedrifter) viser det seg at kunnskapen om hvordan man kan jobbe med innsamlede data, varierer i og mellom ulike bransjer. Dessuten at både små og mellomstore bedrifter trenger ekstern hjelp med å forstå den faktiske nytten av å anvende innsamlede data i virksomheten.

Vi kan hjelpe dere med å nå deres ønskede situasjon fra den situasjonen dere befinner dere i nå. Hvis dere vil vite mer om hvordan dere kan komme videre på deres digitaliseringsreise, anbefaler vi at dere leser videre via knappen nedenfor eller at dere ta kontakt med oss via kontaktskjemaet nederst på siden.  

Les mer om digital forretningsutvikling