Integritetspolicy

Hvordan vi behandler dine personopplysninger
Nedenfor beskrives det hvordan Nordlo med inngående datterselskaper (”vi” eller ”oss”), behandler personopplysninger om deg. I denne integritetspolicyen forklarer vi hvilke typer personopplysninger vi kan komme til å behandle og på hvilken måte vi behandler dem. Vi redegjør også for vår behandling av personopplysninger samt hvilke valg og rettigheter du har i forbindelse med dette. Vi ber deg lese nøye gjennom vår integritetspolicy og sørge for at du forstår innholdet i den.

Personopplysningsansvarlig
Vær oppmerksom på at denne integritetspolicyen angår behandling av personopplysninger som vi er personopplysningsansvarlige for. Det innebærer at vi har ansvar for håndteringen og behandlingen av dine personopplysninger. Det innebærer også at det er til oss du skal henvende deg med spørsmål eller synspunkter, eller hvis du vil benytte deg av noen av de rettighetene du har når det gjelder vår håndtering av dine personopplysninger.

Personopplysninger og behandling av personopplysninger
Alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person som er i live, regnes som personopplysninger. Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Alt som gjøres med personopplysninger, utgjør behandling, uavhengig av om det utføres automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding eller endring, fremstilling, lesing, bruk, utlevering gjennom overføring, spredning eller overlevering på annen måte, justering eller sammenstilling, begrensning, sletting eller destruksjon. Vi behandler personopplysninger om deg dersom du:

 • er kunde hos Nordlo
 • er leverandør til Nordlo
 • inngår i Nordlos rekrutteringsprosess eller søker praksisplass
 • er interessent eller potensiell kunde hos Nordlos
 • søker etter noen via våre kontortelefonnumre
 • har abonnert på nyhetsbrev fra oss

Vi kan komme til å håndtere følgende personopplysninger som kan henføres til deg:

 • navn
 • stilling/rolle
 • adresse
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • brukernavn
 • ordreinformasjon / informasjon om oppdrag og utstyr som vi har ansvar for
 • IP-nummer
 • organisasjonsnummer for interessentskaper og enkeltfirmaer (personnummer)
 • annen informasjon som du oppgir ved dine kontakter med oss

De personopplysningene som vi kan komme til å samle inn og behandle om deg når du søker arbeid eller praksisplass hos oss, er:

 • navn
 • adresse
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • personnummer
 • førerkort
 • språkkunnskaper
 • tidligere og nåværende ansettelser
 • utdanninger
 • eventuell oppføring i kriminalregisteret

Formål med behandlingen og rettslig grunnlag
Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å kunne administrere våre kunderelasjoner, kjøpe inn og levere varer, tilby support og markedsføre våre varer og tjenester. Behandlingen skjer på grunnlag av at det er nødvendig for at vi skal kunne inngå og fullbyrde vår avtale med deg samt for vår berettigede interesse av å nå ut med markedsføring. Samtidig hjelper informasjonen oss med å analysere, tilpasse og forbedre vårt servicetilbud og vår kommunikasjon med deg. Den informasjonen som automatisk registreres av våre måleinstrumenter og tekniske logger ved bruk, navigering, internett-oppkobling, teknisk utstyr osv., anvendes for å håndtere kunderelasjonen, og bidrar samtidig til at vi kan sørge for at tjenestene alltid fungerer som de skal og beholder kvaliteten. Vi kan proaktivt løse tekniske problemer, minimere risikoen for feil og forhindre at noen misbruker dine tjenester hos oss. Informasjonen gir oss mulighet til å gi deg en best mulig brukeropplevelse på de tekniske enhetene som du behøver å bruke i våre systemer. Nordlo sender ut nyhetsbrev via e-post til kunder. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. I visse tilfeller når du ønsker dette, kan nyhetsbrev også bli sendt til deg som er journalist eller av andre grunner har interesse av Nordlos virksomhet og tjenester. Da kan du velge å angi om du representerer en bedrift, er en privatperson, en journalist eller annet. Dette gjøres for at vi skal kunne sende så relevant informasjon som mulig til deg. Du kan når som helst avslutte abonnementet og da slettes din e-postadresse fra registeret for utsendelser. Hvis du søker arbeid eller praksisplass i Nordlo, behandler vi dine personopplysninger for å kunne fullføre rekrutteringsprosessen eller tildeling av praksisplass på en formålstjenlig måte og ut fra gjeldende lovgivning. Ved søknad i rekrutteringsprosessen må du aktivt gi ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger. Her spesifiseres det tydelig på hvilken måte dine personopplysninger behandles, hvordan du kan endre dem, få dem slettet og hvordan du kan trekke tilbake ditt samtykke. Uten den arbeidssøkende samtykke er det ikke mulig å søke på jobben/praksisplassen.

Lagring av personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Vi behandler alltid dine personopplysninger i den utstrekning og så lenge vi er pliktige til å gjøre det i henhold til lover og regler. I den grad dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen, eller behandlingen av annen grunn ikke lenger er tillatt, anonymiseres eller slettes opplysningene. Dersom ditt kundeforhold med oss opphører, lagrer vi ditt navn, din adresse, din e-postadresse og ditt telefonnummer i markedsføringsformål i høyst ett (1) år etter at kundeforholdet opphørte. Personopplysninger som oppgis søknads- og rekrutteringsdokumenter, lagres høyst to (2) år. Når det gjelder pressekontakter, slettes opplysningene når du avregistrerer deg fra utsendelse av presseinformasjon. Ved informasjon om endring eller minst én (1) gang per år går Nordlo gjennom listen og vurderer hvorvidt kontakten fortsatt er relevant eller skal slettes fra systemet. Vår tjenesteleverandør for sentralbord registrerer informasjon om deg når du søker oss via denne funksjonen, slik at det blir mulig for oss å kontakte deg. De meldingene som genereres, inneholder vanligvis navn, firma, kontaktopplysninger, emne (saker som gjør det tydelig hva kontakten gjelder). Informasjon om kontaktopplysninger når du ønsker å bli kontaktet, sendes til aktuell person via e-post eller sms. Som et ledd i denne registreringen spilles telefonsamtalen inn og lagres i en begrenset periode. Grunnen til at informasjonen lagres, er at vi, ved behov, skal kunne hente frem meldingen igjen. Alle data fjernes automatisk etter seks (6) måneder og kan da ikke gjenopprettes.

Lenker til andre nettsteder og tjenester
Våre nettsteder bør ikke inneholde lenker til andre nettsteder som vi ikke benytter oss av. Noen av våre lenker kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter. Disse har en avtale med Nordlo.

Informasjon om barn
Du må være minst 18 år for å kunne inngå en avtale som Nordlo-forhandler.

Mottakere
Vi verken selger, handler med eller overfører din personlige informasjon til utenforstående parter. Vi kan komme til å utlevere dine personopplysninger til våre personopplysningsbehandlere, f.eks. firmaer som leverer vår netthandelsplattform, arbeider med fakturaadministrasjon eller IT- og skytjenester. I slike tilfeller inngås det en avtale om behandling av personopplysninger som sikrer at dine personopplysninger bare behandles i samsvar med denne integritetspolicyen. Når en slik tredjepart befinner seg utenfor EU, anvender vi ved behov EU-kommisjonens standardavtale som beskytter den enkeltes privatliv og sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå. Personopplysninger kan komme til å bli utlevert av Nordlo dersom det er nødvendig for å overholde gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta Nordlos rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller registrere bedrageri og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

Informasjonsvern
Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Nordlo garanterer en høy sikkerhet for dine personopplysninger og treffer egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller destruksjon. Vi bruker f.eks. kryptering for å beskytte sensitive opplysninger som overføres via internett. Bare medarbeidere som utretter et spesifikt arbeid, får tilgang til personlig identifiserbar informasjon. De IT-systemene som brukes til å lagre personlig identifiserbar informasjon, lagres i et sikkert miljø.

Dine rettigheter
Nordlo har ansvar for at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Nordlo kommer på din anmodning eller på eget initiativ til å rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger hvis vi oppdager at de er feilaktige, ufullstendige eller misvisende. Du har når som helst rett til, i samsvar med hva som følger av gjeldende lov om behandling av personopplysninger, å be om å få tilgang til de personopplysninger som behandles om deg, å få feilaktige personopplysninger korrigert, at Nordlo skal slutte å behandle samt slette dine personopplysninger, at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, å utøve din rett til dataportabilitet, samt å motsette deg behandlingen av personopplysningene. I så fall skal du kontakte Nordlo på adressen som er angitt nedenfor. Du har også rett til når som helst å sende en klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger behandles i strid med gjeldende lov om behandling av personopplysninger.

Endring av integritetspolicy
Nordlo kan fra tid til annen komme til å gjøre endringer i denne integritetspolicyen. Den seneste versjonen av integritetspolicyen er alltid tilgjengelig på Nordlos nettsider.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål om denne integritetspolicyen, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil be om et registerutdrag, kontakt oss på adressen nedenfor:

privacy@nordlo.com

Versjon: 1.0

Dato: 2019-04-24

Cookiepolicy

Nettstedet bruker såkalte cookies for å kunne tilpasse din brukeropplevelse og forbedre nettstedet. Cookies er små tekstfiler som lagres på våre besøkendes datamaskiner og som kan brukes til å se hva de besøkende gjør på nettstedet vårt.

Det finnes to typer cookies: (i) en permanent cookie som ligger på den besøkendes datamaskin en viss tid og (ii) en sessioncookie som lagres bare under besøket på nettstedet. Sessioncookies forsvinner når du lukker nettleseren din.

Cookies behandles med støtte av ditt samtykke. Dersom du ikke aksepterer at det brukes cookies, kan du deaktivere cookies i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får et spørsmål hver gang et nettsted forsøker å plassere en cookie på din datamaskin. Du kan også bruke nettleseren til å slette tidligere lagrede cookies. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Dessuten kan du når som helst slette cookies manuelt fra harddisken.

Vær oppmerksom på at dersom du velger å ikke akseptere cookies, kan funksjonaliteten på visse nettsider bli begrenset.

Versjon: 1.0
Dato: 2019-04-24

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!