Nordlos tjenester innen digitalisering

Fil- og dokumentbehandling i skyen

Opplever dere utfordringer med å digitalisere deres papirprosesser og vil ha sikre verktøy som ikke bare lagrer dokumentene digitalt, men også automatiserer den manuelle håndteringen? Andre utfordringer kan være at dokumenter lagres på mange ulike steder, det finnes uklarheter om hvilken versjon av dokumentene som gjelder samt at det er vanskelig å lagre og følge opp avtaler på korrekt måte? Nordlo kan hjelpe dere med dokument- og avtalebehandling i skyen.

Les mer om Fil- og Avtalebehandling

Business Intelligence - Visualisering av data

Ta smartere beslutninger underbygd med rette data. Med Business Intelligence kan bedrifter samle og visualisere data med integrasjoner til de ulike systemene som finnes i virksomheten. Nordlo kan hjelpe dere med å sette opp bedriftstilpassede dashboards med de dataene og nøkkeltallene (KPI-ene) som dere trenger i deres beslutningstaking.

Le mer om Business Intelligence  

Automatiserte prosesser

Vi gir dere de rette verktøyene og forutsetningene for å begynne å automatisere deres virksomhetsprosesser. Fra å samle og håndtere data til å automatisere arbeidsflyter som dere vanligvis gjør manuelt.

Les mer om Automatiserte Prosesser

Nordlo støtter hele gjennomføringen

Nordlo hjelper dere med å analysere virksomhetens behov og identifisere områder som kan effektiviseres ved hjelp av IT. Vi støtter virksomheten ved å lage planer for og støtte gjennomføringen av forflytningen. 

Nedenfor viser vi den prosessen som Nordlo loser dere gjennom.
Les mer om forflytningsreisen.

1

Kartlegge behovene

Nordlo støtter kunden i arbeidet med å kartlegge virksomhetens behov. Sammen analyserer vi nåværende og ønsket situasjon.

2

Utvikle løsninger

Basert på de identifiserte behovene foreslår Nordlo løsninger som støtter på reisen mot den ønskede situasjonen.

3

Gjennomføre endringer

Nordlo støtter kunden i innføringen av de valgte løsningene gjennom veiledning og utdanninger til virksomheten for å få beste effekt.

4

Forvalte og videreutvikle

Når løsningene er satt i drift og tatt i bruk i virksomheten, støtter Nordlo med forvaltning og videreutvikling.

Kunder som har valgt Nordlos digitaliseringstjenester

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare