HemViktor Gustavsson

”Flera på kontoret spelar padel tillsammans på fritiden och jag tycker att vi har en väldigt fin gemenskap”

Viktor Gustavsson
Digital verksamhetsutvecklare, Nordlo i Borås

Dela i sociala medier

Viktor Gustavsson

Berätta om din roll på Nordlo
På Nordlo i Borås arbetar jag som digital verksamhetsutvecklare, vilket innebär att jag jobbar mycket med att effektivisera interna processer hos våra kunder. Det kan vara genom att automatisera processer eller att öka kunskapen och förståelsen för ett nytt verktyg eller ett nytt arbetssätt. Genom att lyssna efter frustration och att ställa frågor kring vilka tidstjuvar som finns, hittar man ofta var fokus ska läggas. Jag älskar att hjälpa människor och bidra så att de kan jobba ännu mer effektivt inom sina respektive arbetsområden. 

Jag tror inte att kunskapsväxling nödvändigtvis måste innebära att man ses rent fysiskt, man kan lika gärna lära varandra online genom pedagogiskt content. Det är något som jag jobbar med att ta fram till våra kunder idag och något som jag vill jobba ännu mer med i framtiden. 

Vad har du tidigare gjort eller jobbat med?
Innan jag kom till Nordlo testade jag flera olika typer av roller. Framförallt har jag arbetat med affärsutveckling, men även digital marknadsföring och ledarskap. Före dess studerade jag Key Account-management på Sälj- och marknadshögskolan i Göteborg.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Det är svårt att säga hur en vanlig arbetsdag ser ut för mig då dagarna skiljer sig mycket åt. Jag håller bland annat workshops och utbildningar hos våra kunder, bygger automatiserade flöden och förenklar och effektiviserar dokumenthantering.

När jag kommer ut till kund försöker jag alltid bidra med ett utifrån-perspektiv och få kunden att förstå värdet i verktygen de har och hur de kan använda dem ännu smartare för att effektivisera sin verksamhet. Ofta har de bestämda regler om att det är på ett visst sätt och jag försöker utmana dem i dessa tankegångar. En vanlig arbetsdag för mig är helt enkelt en salig blandning av olika roliga arbetsuppgifter!

”Alla får möjlighet att vara med att påverka hur vår arbetsplats ska fungera, vilket jag tycker är bra”

Hur är Nordlo som arbetsplats?
Nordlo har en väldigt platt organisation där man tillåter individer att tänka själva och ta egna beslut. Jag tycker också att det är en framlutad organisation som är öppen för nya idéer, vilket jag uppskattar mycket.

I Borås har vi olika grupper som man kan anmäla sig till frivilligt. Grupperna har olika inriktningar såsom; företagskultur, utbildning och IT-säkerhet. Det har vi för att landa bättre i frågor som hur vi ska ta ansvar, våra värderingar på kontoret, hur vi behåller kunskap inom organisationen, osv. Det gör att alla får möjlighet att vara med att påverka hur vår arbetsplats ska fungera, vilket jag tycker är bra.

Vi gör också en årlig resa ihop om vi når våra mål och har dessutom både kick-offer och after works. Flera på kontoret spelar även padel tillsammans på fritiden och jag tycker att vi har en väldigt fin gemenskap!

Vad utmanar dig i din vardag på Nordlo?
Vissa kunder stirrar blint på ett verktyg som de tror ska revolutionera hela företaget. En utmaning blir då att få dem att förstå att det är mycket mer som behöver ändras än så, att skapa en förståelse för att det också kommer krävas en beteendeförändring.

Om våra kunder köper konsulttimmar och licenser till olika verktyg och därefter inte förstår att det är de själva som måste medverka till ett förändrat arbetssätt, riskerar vi att inte lyckas skapa en beteendeförändring och ett tillförande av ny kunskap. Det kan då upplevas att implementationen inte gjort någon skillnad. Något förenklat kan man beskriva det som utmaningen är att få kunderna att förstå att de behöver hålet i väggen – inte borrmaskinen.

Vad är mest utvecklande på Nordlo?
Det finns mycket kompetens inom organisationen som man kan ta del av och för min del är det väldigt utvecklande och inspirerad att lära sig mer. Jag tycker också att det är roligt att känna drivet från mina kollegor. Det gör mig nyfiken och spär på min vilja till att lära mig nya grejer.

Vilka råd vill du ge till någon som vill jobba på Nordlo?
Jag tror att Nordlo passar som arbetsplats för den som är nyfiken, framåt och empatisk. Det finns så många kompetenser och personer i organisationen så har du empati och förståelse för andra kommer det gynna dig mycket.

Jag upplever Nordlo som ett värdebaserat företag. Med det menar jag att du behöver känna att du vill tillföra ett värde till kunder och organisationen och inte bara är intresserad av att bara sälja produkter.

Vad ser du för utmaningar i framtiden för branschen?
En utmaning för branschen är att den idag är väldigt mansdominerad. Jag tror att IT-branschen behöver få in fler kvinnor och personer från olika bakgrunder för att skapa större mångfald och ta del av bredare kunskap.

Vill du också komma närmare din fulla potential?

”Möjligheterna är oändliga och varje dag lär jag mig något nytt”

På Nordlo letar vi alltid efter människor som har ett brinnande intresse av att utvecklas. Vi tror mycket på att man själv driver sin egen utveckling, och att vi är där för att stötta din resa. Se våra lediga tjänster där vi hjälper dig att nå din fulla potential.

Se våra lediga tjänster

Läs gärna vidare

Jenny Brännlund

Development Lead & Quality Manager, Nordlo i Umeå & Lycksele

“Det var en fantastisk känsla att få ett jobb innan examen”

Ståle Gismervik

Senior systemkonsult, Nordlo i Haugesund

“Nordlo ger mig friheten att styra min egen vardag”

Lisa Grenholm

Servicedesk Specialist , Nordlo i Umeå & Lycksele

“En gång i månaden pratar vi om arbetsplatsen och vad vi vill förbättra”

Jakob Nordanbro

Supporttekniker, Nordlo i Falun

“Vi som medarbetare får alltid vara med och bidra till beslut”

Linn Ericsson

Inköpare, Nordlo i Karlshamn

“Nordlo är en arbetsplats där det finns alla möjligheter till utveckling”

Gustav Larsmark

IT-konsult, Nordlo i Jönköping

”Känslan att arbeta på Nordlo är att man hela tiden kan få stöd och hjälp av sina kollegor”

Anette Vejdegren

Affärsansvarig, Nordlo i Stockholm

”I vår platta organisation är det enkelt att få möjlighet att utveckla sig och att i sin egen takt ta sig an utmaningar”

Anneli Waleniussen

Säljare, Nordlo i Sarpsborg

”Vi förstår hur viktigt det är med samarbete för att nå våra mål”

Axel Löfquist

Servicedesktekniker, Nordlo i Stockholm

”Den direkta kontakten med våra kunder och deras system har haft särskild stor påverkan i min utveckling”

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare